• *scroll down for the English version of the interview and enjoy reading. 

Здравей, Орит. Би ли се представила за нашите читатели, моля те.

Аз съм дипломиран бакалавър електроинженер, с над 12-годишен опит, специализации и умения в областта на електроинженерство, безжични комуникационни системи, клетъчни комуникационни системи, дизайн на силициеви компоненти и др. Към момента оглавявам технологичния екип на компания, която разработва силициеви компоненти за автомобилната индустрия. В допълнение на това съм начело на две общности в областта на хардуера: “Hardware Engineering Israel” (Хардуерно инженерство в Израел) и “Women In Hardware Israel” (Жените в Хардуерната промишленост на Израел), които имат за цел да увеличат броя на жените като цяло и в частност жените лидери в хардуерната индустрия на Израел. Също така съм посланик на “Women Tech Network” и “High Five Girls”.

В допълнение на това, публикувам статии и давам интервюта по темата за 5G технологии в различни сайтове и радио станции в Израел, осъществявайки връзки с обществеността относно хардуерните технологии, които могат да предизвикат страх в незапознатите с материята хора. За целта използвам LinkedIn постове, статии и интервюта.

Всеки, който желае може да последва профила ми и този на различните групи, от които съм част в LinkedIn: Orit Geva, Harware engineering Israel, Women in Hardware Israel.

Развивате ли технологии за т. нар. Умни градове в Израел и какво вече е в употреба, в тази насока?

Израел е иновативна държава, където финансовите показатели показват инвестиции в технологиите предимно в софтуер, автоматизация, HLS, медицина и Интернет на нещата, като основния фактор е набиране на средства в хай-тек компании.

С това искам да кажа, че тенденцията е устойчиви инвестиции в Умните градове, в цялата страна. Множество общини търсят начини да добавят технологии в целта си да подобрят градската среда посредством нови инфраструктурни решения с различни приложения, на база интелигентни и по-ефективни системи за мониторинг.

Виждаме примери в по-населените градове предимно като интелигентни системи за градско осветление по главните булеварди и големи жилищни квартали, системи за засичане изтичане на подпочвени води, интелигентни напоителни системи, сметосъбиране, уличен трафик контрол и пр.

Какви са очакванията за развитие в това отношение през 2021-ва година?

Определено бих извадила на преден план света на Big Data, където без съмнение има огромно количество информационни детайли за свързване, посредством което да улесним живота си, да го направим по-сигурен, по-здравословен и далеч по-екологичен.

Резултатът от добавянето на повече и повече интелигентни системи по улиците, поощрява различните общински структури да продължат развитието си в тази посока и повишат присъствието на допълнителни системи за автоматизация, дигитална свързаност и събиране на аналитични поведенчески данни, които определено спомагат възвращаемостта на инвестиции към общините и добиване на полезна информация в услуга на отделните граждани ежедневно.

През 2021-ва планът е да има повече изходни точки в градската ни среда, свързани към един сървър/ облак. Данните от тези точки, сензори и портали ще бъдат интегрирани до едно табло, което ще отразява максимално достъпно ефектите от важните фактори на нашите  ежедневни дейности. Ще ни предупреждава за нежелани събития и ще спомага в подобряване качеството ни на живот, на база този контрол и управление от една централна точка. Всеки гражданин ще има възможност да се възползва от съответната информация в реално време, достъпна на мобилното му устройство.

Какво е онова нещо в интелигентните технологии на Умния град, което конкретно ти нямаш търпение да стане част от ежедневието ни?

Градските части заемат около 2% от площта на земната повърхност, като в същото време там са концентрирани 70% от икономическите активности и съответно 85% от причинителите за замърсяване на въздуха (според ILGBC). Този фактор според мен трябва да се третира като задача номер 1.

За съжаление, замърсяването на въздуха в умните градове често се третира с далеч под значимия приоритет, докато междувременно се прави мониторинг на други фактори, които са далеч по-доходоносни за общините, отново базирани на интелигентни технологии. Според мен, защитата на нашето здраве в краткосрочен и дългосрочен план трябва да се подобри значително, като се използват правилните технологии. Намаляване замърсяването на въздуха и водата не е достатъчно достъпно, както би трябвало да бъде в градовете, или в останалите части на страната. Специалистите по научноизследователска и развойна дейност в Green Clean или екологични компании твърдят, че интелигентните кампуси спестяват разходи за осветление и отопление между 25% -50% и около 30% от разходите за вода. Тези цифри оказват влияние върху целия град и без съмнение имат значение за по-добрия начин на живот. Това трябва да бъде имплементирано като стандарт както повсеместно в отделни държави, така и в целия свят.

Помня, когато публикувахме статия, разказваща за различни научни експерименти и проучвания от света, доказващи, че няма вреда за човешкото здраве от използването на 5G мрежата, имаше коментари под поста във Facebook със запитвания “Ако е безвредна, защо Израел не я приемат”. Та, директно – забранихте ли 5G мрежата?

Не, всъщност не е забранена. Точно обратното, фактите сочат, че обсега на 5G клетъчната технология в Израел нараства и мрежата трябва да бъде приключена и готова за използване в идните години.

И най-важното – вредна ли е за човешкото здраве? Моля те, за детайли.

Нека започна с обяснението на това какво е 5G технология.

Генерация 5 или 5G е следващата генерация на стандарти в клетъчните комуникации, които разширяват възможностите на предишните поколения, например 4-то, познато още като LTE и тези преди него. 5G технологията е разработена с цел да осигури по-висока скорост при трансфер на данни, ниска латентност и нов набор от опции за използване. Трансферът на данни е планиран да достигне 2 GB/ секунда, сравнено с 200 MB/секунда при технологията от 4-то поколение, както и максимална честота от 400 MHz. 5G мрежата е разделена на 2 честотни диапазона: нискочестотен FR1, с обхват до 6 GHz и високочестотен FR2, от 24 GHz до 86 GHz. Към момента технологията успешно оперира в няколко държави по света, измежду които САЩ и Китай, където използват нискочестотния спектър. Електроните в атомите и молекулите са на дискретни енергийни нива и при много от тях енергийната разлика между нивото на определени електрони и състоянието, в което те се освобождават е равна на енергията на UV (ултравиолетовите) лъчи. Следователно на лице е следното правило – електромагнитното излъчване ще бъде йонизиращо, ако честотата му е по-висока от честотите на видимата светлина, т.нар. UV лъчи, рентгенови лъчи и гама лъчи. Обхватът на честотите на излъчване от мобилните устройства се нарича милиметрова вълна (милиметровия диапазони на радиовълните), която се определя като такава в диапазона на честотите от 300 MHz до 300 GHz и се намира далеч от обхвата на йонизиращото лъчение, следователно се намира в областта на нейонизиращото лъчение.

Доклад на International Commission on Non-Ionizing Radiation ICNIRP (Международната Комисия по Не-Йонизираща радиация) твърди, че увреждане на здравето причинено от 5G генерацията в технологиите не е било доказано и е безопасно за обществено ползване. Доктор Ерик ван Ронген, председател на комисията, пояснява:

„Знаем, че част от населението е наясно с това, така че трябваше да определим стандарт за облекчаване на тази загриженост.“

В допълнение, Британското министерство на комуникациите направи проучвания и тестове свързани с опасенията за здравето във връзка с технологията от 5-то поколение, които препотвърдиха резултатите на ICNIRP. Според доклад, който публикуваха в последствие от министерството, измерванията на мрежата от 5-то поколение в страната показват значително по-ниски стойности от разрешените от международния стандарт, така че няма реален повод за притеснение за общественото здраве.

Друго твърдение, което може да опровергае връзката между 5G и вируса (бел.ав. коронавирус) е, че честотите, използвани от технологията от 5-то поколение днес, са честотите с нисък обхват – под 6 GHz. Тези честоти се използват ежедневно от десетки години – независимо дали като част от 4-то поколение или Wi-Fi технология (2,4 GHz и 5 GHz) и до този момент няма никакви поводи за съмнение, че уврежданията на здравето биха могли да са следствие от употребата им.

С други думи, добавянето на необходимите антени и преминаването към по-високи честоти поражда опасения относно потенциалните опасности за здравето на потребителите на новата комуникационна мрежа, но доказателствата сочат, че опасенията са неоснователни.

Важно е да се отбележи, че всички здравни власти не са склонни да бъдат категорични относно това и твърдят, че въпреки липсата понастоящем на научни доказателства за радиационното влияние върху здравето, този въпрос със сигурност изисква допълнително изследване. Според Института Дейвидсън, Агенцията за контрол на храните и лекарствата  (FDA) заявява, че има широко съгласие относно необходимостта от провеждане на допълнителни проучвания, които да са насочени към дългосрочните ефекти от излагането на нейонизиращо лъчение, тъй като това е сравнително нова технология и е важно тестването на дълготрайния ефект в годините. Поради това са въведени ограничения за безопасност и стандарти за клетъчните комуникационни системи, целящи именно предпазване на обществеността от излагане на високи нива на нейонизиращо лъчение.

Процесът на развитие и въвеждане на интернет свързаните устройства поставя много въпроси относно сигурността на данните, достъпа до публични данни и пр. За мен е интересно да разбера как всяка държава решава този проблем или как са представени гражданите в процеса при взимане на решения. Та, как е в Израел?

Поддържане благосъстоянието на гражданите, без преминаване границата на намеса в свободното индивидуално пространство, е важният фактор. Трябва да се уверим, че правилата за регулиране и защита се прилагат във всяка една от интелигентните системи, без да позволяват очите на „Големия брат“ да достигат до живота на всеки един от нас. Това е тънка линия, която в много случаи може да е пресечна с правата свързани със защита на личното ни пространство и получи твърде обхватно управление, контрол от външни компании, от които не се нуждаем или не искаме. Без съмнение това е точка, която много пъти считаме за такава с липсващ регулаторен механизъм. Трябва да се уверим, че ще бъде затворена в населеното място, град и държава по време на сертифицирането. За съжаление все още не сме достигнали този етап, но се надяваме това да стане скоро.

Принципно можем да кажем, че процесът по създаване на интелигентни населени места в оптималния вариант, включва 3 страни – държавна администрация, бизнес, създаващ и имплементиращ нововъведените технологии и ползватели-гражданите. Как според теб трябва да изглежда добрата взаимовръзка и кооперативност между тези 3 нива?

Аз напълно заставам зад нуждата от подобряване благосъстоянието на всички граждани посредством приспособяване на технологиите за мониторинг в по-големите населени места, превръщайки ги в интелигентни градове. В същото време вярвам на подхода от страна на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), според които именно регулациите са от решаващо значение за цялостния процес на свързаност. В него има инвазивен момент, защото лична информация се предоставя на производителя и затова в Cloud of Things инвестирахме значителни средства за подобряване на информационната сигурност чрез рестриктиране на продукта и детайлиране на типа предавани данни.

Трябва да припомня, че проблема с достъп до лични данни датира от преди 20 години, когато се взе решение банковата система да бъде свързана с тази на здравеопазването посредством интернет.

В този смисъл излагане на информация съществува, но се свежда до приложение, получаващо прецизни определения за това кой какво може да вижда. С други думи, производителите на перални машини не получават данни за какви дрехи ще използвате продукта им, а само техническите им характеристики. Става въпрос за лична информация, но с ограничени данни на достъп.

Ако в миналото “големият брат” беше в камерите, то днес той е навсякъде. Важното е да се оформят много изчистени регулаторни механизми, които позволяват оптималното оползотворяване на ползите за обществото заедно с организирана сигурност. Регулаторите постепенно дефинираха границите и правилата относно използването на интернет. Убедена съм, че ще видим същото нещо да се случва и в областта на IoT през следващите години.

Би ли могла да споделиш с нас върху какво работиш в момента?

В момента разработвам модеми за комуникация в автомобилната индустрия, но повече от това не бих могла да споделя. В допълнение, както споменах и в началото, се занимавам с множество обществено полезни проекти, а комбинацията от различни хора и технологии са моите страсти.

Каква е твоята голяма надежда в началото на 2021-ва година и, надявам се, краят на пандемията?

Съвсем откровено мисля, че периодът на физическа изолация по време на кризата породена от Covid-19 всъщност постави началото на много добри неща в света. От признателност, оценяване и не взимане за даденост на това, което имаме, от благословията на това да прекараме време със семействата си до огромни трансформации в света на дигиталната индустрия и комуникации и истинска революция в концепцията за работно място. Винаги се стремя да виждам добрата страна на нещата и голямата ми надежда днес е за добро здраве за всички ни. Надявам се винаги да използваме логиката си, да се допитваме към правилните експерти и да не попадаме в капана на конспирациите по пътя към истината.

 

How Israel is building

Smart Cities 

An interview with eng. Orit Geva

Can you please, present yourself to our readers?

[Orit]: I am a B.Sc. Electrical Engineering Graduate, wireless communication systems specialist with over 12 years of experience and knowledge in fields of Electrical Engineering, Wireless Technology, Cellular Communication Systems, Silicon components design and more. I am currently working full time as a Technical Leader in a company that develops silicon components for the automotive industry. In addition, I am I managing two hardware engineers’ communities: “Hardware Engineering Israel” and “Women In Hardware Israel” which have a goal of raising the numbers of women and women leaders in the hardware tech industry of Israel. I am also a “Women Tech Network” and
“High Five Girls” Global Ambassador. In addition, I publish articles and being interviewed for 5G technology on various websites and radio stations in Israel while doing public relations to hardware technologies that might sound scary for people who are not familiar with them. For that purpose, I use LinkedIn posts, articles and interviews.

All of you are very welcome to follow my communities and me on LinkedIn.
My LinkedIn Profile: Orit Geva
Hardware Engineering Israel
Women In Hardware Israel

Are you in Israel developing Smart City technologies and what is already in use?

[Orit]: Israel is an innovative country, the financial indicators show investments in the technology mainly based on S/W, Automation, HLS, Medical and IoT while the main factor is raising funds in high-tech companies.

Having said that, the trend is to keep investing in Smart City to increase all over the country. Many municipalities are looking to add to their urban renewal new infrastructure state of the art applications, by adding smart and more efficient monitors systems all over.

We see examples in the crowded cities mainly for smart lighting on the main streets and big neighborhoods, underground water leakage detection, Smart irrigation, Smart Waste control, city traffic load balancing and more.

*Data from the Israeli Innovative Authority

What is expected in 2021, in that direction?

[Orit]: I out world of Big-Data, there is no doubt there are huge information details to gather and by doing that, we aim to to make our life easier, safer, better, healthier and much greener.

The outcome of adding more and more smart systems on the streets, encourage the municipality to continue this trend and to increase the presences of more automation, digital gathering and behavers analytics, which defiantly achieves the municipality ROI (Return Of Investment) for the population and produce helpful day by day data to the private citizens.

In 2021, the plan is to have more “end points” around the city connected to one server/cloud. This data from multiple “end points”, sensors and gateways will be integrated to one dashboard, which will reflect at one glance the important factors effects of our day-to-day activities. It will know to alarm us coming non-wanted events and assist us in improving our life, based on this control and management at one centric point. The citizens will benefit from relevant real-time information pop up on their mobile phones.

What is something about smart cities you cannot wait to become part of your everyday reality?

[Orit] The urban areas are taking place of about 2% out of the worldwide surface area, and 70% from the economic activities and 85% of causing air pollution (according to the ILGBC). This is a factor which to my opinion needs to be treated as task number 1.

Unfortunately, pollution in smart city is often not at the highest priority while monitoring other factors that benefit financial the city halls while using smart city projects. In my opinion, the protection of our wellness and health in the short and long term should improve significantly while using the right technologies. Reduction of air and water pollution is not approachable enough as it should be in the cities nor in the country wise. R&D experts in Green Clean companies stated that smart Campuses saves costs in lightening and heating between 25%-50%  and about 30% in water expenses, these figures effects the whole urban and no doubt has importance in better lifestyle. This must be implemented on a wider cross country/world scale as a standard.

When we published an article with scientific research from around the world proving that there is no danger for human health from the use of 5G technology many people commented below the post asking, “If there is no danger, then why they forbitten it in Israel?”, so is it forbidden?

[Orit] No, actually it is not forbidden. In fact, 5G Cellular Technology deployment across Israel is ongoing and should be complete and in common use in the coming years.

And most importantly – is it dangerous for human health and why? Please, can you get into more details here?

[Orit] Let’s start with explaining with what is 5G Technology.

Generation 5 or 5G – is the next generation of standards for cellular communications, which expands the capabilities of the previous generation, 4th generation LTE. 5G technology was developed to provide a high data transfer rate, low latency and a new range of usage options. The data transfer rate is planned to reach a download rate of 2 gigabits per second, compared to 200 megabits per second of 4th generation, and a maximum film width of 400 megahertz.
The 5G network is divided into two frequency ranges: the low range FR1 includes frequencies up to 6 GHz and the high range FR2 includes frequencies from 24 to 86 GHz. Currently, the networks operate in several countries around the world, including the United States, China and more – which use the low technology field.
Electrons in atoms and molecules are found in discrete energy levels, and in many of them the energy difference between the energy level of certain electrons and the state in which they are released – is equal to the energy of UV (ultraviolet) rays. Therefore, we can rely on the following rule of thumb – electromagnetic radiation will be ionizing if its frequency is higher than the frequencies of visible light, ie UV rays, X-rays and gamma rays.
The range of radiation frequencies of mobile devices is called mm Wave which is defined between the frequencies 300 MHz and 300 GHz and is located far from the range of ionizing radiation, and are therefore considered in the field of non-ionizing radiation.
A recent report by the International Commission on Non-Ionizing Radiation (ICNIRP) claims that health damage caused by 5th generation technology has not been proven and is safe for public use. Dr. Eric van Rongen, chair of the committee, says, “We are aware that some of the population is aware of this, so we have set a standard to alleviate this concern.” In addition, tests performed by the British Ministry of Communications on the issue of health concerns due to the use of Generation 5 technology, showed reassuring results. According to a report published by the ministry, measurements of the 5th generation network in the country showed significantly lower numbers than allowed by the international standard, so there is no real concern for public health.
Another claim that can disprove the connection between the 5th generation and the virus is that the frequencies used by the 5th generation technology today are the low range frequencies – below 6 GHz. These frequencies have been used daily for years – whether as part of 4th generation or Wi-Fi technology (frequencies 2.4 and 5 GHz) and to this day it does not appear that health damage has developed as a result.

In other words, the addition of the necessary antennas and the move to higher frequencies raises concerns about potential dangers to the health of users of the new communications network, but the evidence suggests that the concerns are unfounded.
It is important to note that all health authorities are reluctant to state this in general and claim that although there is currently no research evidence for radiation as a health concern, this issue certainly requires further investigation. According to the Davidson Institute, the FDA states that there is widespread agreement on the need to conduct further studies that will examine the long-term effects of exposure to non-ionizing radiation, as this is a relatively new technology that is important to test for its lasting effect over the years. Therefore, safety restrictions and standards for cellular communications have also been set, which are supposed to protect the public from exposure to high levels of non-ionizing radiation. ”

*Pic by Spazturtle – Own work, CC BY-SA 4.0

During the process of developing and implementing the internet of things, there are many questions that arise in terms of data security, data access, etc. For me, it is particularly curious to understand how in the different countries the citizens are represented in the decision-making process. So how is it in Israel?

[Orit]: Keeping the well-being of the citizens but not crossing the line of interfering with free individual behavior is a very important argument. We need to make sure that the regulation and protection rules are being implemented on each one of the smart systems and not allowing the “ Big Brother “ eyes to get into our lives. It is a gentle line that in many cases can cross the rights of protecting our private zone and getting too much management and control of external companies which we do not need nor do not want. No doubt it is a point we are many times feel it is a lack in the regulation. We need to make sure it will be closed in the city, town and country certification. Unfortunately, we are not there yet but hopefully will be soon.

Basically the process of creating a smart city in an optimal way for all parties includes 3 sides – country/ state; business creating and implementing the technologies; users – the citizens. How do you see the proper interaction and cooperation between them?

[Orit]: I totally see the need of improving the well-being of all citizens by adjusting monitor technologies in our cities and turning them into smart cities. Yet I believe in the OECD approach stating that regulation is a crucial part of the entire connectivity issue. There is an invasive element here simply because personal information is being sent to the manufacturer, and so at Cloud of Things we have invested substantial resources in highlighting information security by toughening up the product and the granularity of the type of data transferred. It should be remembered that the issue of personal exposure also came up twenty years ago when it was decided to connect the banking and healthcare systems to the internet. Exposure undoubtedly exists but it is addressed with the application which receives precise definitions of who can see what. In other words, the washing machine manufacturer doesn’t receive details on the clothes put in the machine but only their technical details. It is personal information but with limited exposure. If in the past, ‘big brother’ was in the cameras – today he’s everywhere. What’s important therefore is very clear regulation that enables optimal use for human benefit together with organized security. The regulators gradually defined the boundaries and rules regarding use of the internet. I am certain that we will see the same thing happen in the field of IoT over the coming years.

Can you share with us what are you currently working on?

[Orit] I am currently developing communication modems for Automotive Industry, more than that I cannot share. In addition, as I mentioned in the beginning, I do a lot of community work and the mixture of people and technology is my passion.

What are you most hopeful for these days? In the current times of pandemic, many ppl see only the dark side and are hopeless. I do believe that this period gives us more time to change perspective even in our hopes, so what are yours in the times of physical isolation?

[Orit] I honestly think that this period of the Covid-19 epidemic brought many good things to our world. From appreciating and not taking for granted what we do have and blessed with, some time together with our families to a huge transformation in the world’s industries digitalization and communications processes and a real revolution in our work environment concept.  I always try to see the good sides in everything, my biggest hope today is good health for us all, and I wish that we would always use our logic, ask for the right experts and do not fall for conspiracies while seeking the truth.