Константин Вълков, content marketing: kv@egoist.bg

Даниела Александрова, рекламен координатор: da@egoist.bg

Десислава Михайлова, маркетинг и реклама: dm@egoist.bg