egoist.bg е куриран продукт, лишен от амбиции да представя стотиците новини, които други бързат да съобщят, да коментират и да анализират. Вярваме, че по-добрият вариант е съдържанието да бъде филтрирано; новините – обяснени; темите – подбрани; фотографията – въздействаща; журналистите – интересни и най-вече любопитни.

egoist.bg се опитва да поднася теми, интересуващи младите – активни, икономически независими, интелигентни и информирани; готови за ежедневна доза провокация, нова журналистика, качествено съдържание.

Списван и базиран в София, уебсайтът egoist.bg е резултат от нестихващото ни любопитство към темите от политиката, предприемачеството, популярната култура, медиите, архитектурата, храната, пътуването, технологиите.

Добре дошли и приятно пътуване с нас.