smart city

egoist • преди 2 години

Има някаква надежда, че този път европейската солидарност и хуманност ще бъдат по-щедри в сравнение с предната бежанска криза

egoist • преди 2 години

Формата на нещата, но не по Капоти

egoist • преди 3 години

Идеята за бъдещето носи сладкото вълнение и щипката лютивост

egoist • преди 3 години

Трябва да се отнасяме много отговорно към това което създаваме

egoist • преди 3 години

Lam’on: Повече старание и мисъл за околните, по-малко егоцентризъм и алчност

egoist • преди 3 години

Истории от вертикалния свят

egoist • преди 3 години

Архитектурна форма или форма на архитектура?

egoist • преди 3 години

Умният град е град за хората, който прави повече с по-малко

egoist • преди 3 години

Най-умен е градът, когато хората са поумнели

ДеМи Милчева • преди 3 години

Арх. Ясен Марков: Важни са хората

ДеМи Милчева • преди 3 години

Човекът и градът

ДеМи Милчева • преди 3 години

Как градят умни градове в Израел