Стилът и дизайнът неизменно са свързани с голяма част от ежедневието ни. Те го определят и исторически. Така например, в периоди на икономическиспад, водещата е ролята на функционалността (дизайна) и съответно, приикономически възход процъфтява нерационалното (стилът). Във вселената от новипродукти и съответни стилове, отношението и избора ни, обуславят нашата среда,а тя – самите нас. 

В разговор с проф. арх. Радев от УАСГ и психоаналитикад-р Владимир Пожарашки търсех отговори на въпросите за ролята на заобикалящатани среда в усещанията ни и как ние се определяме, чрез пространствата, коитоусвояваме. Според Marie Kondo въпросът: Какво искаш да притежаваш? е всъщноствъпросът: Как искаш да живееш живота си?

„Дизайнът“не започва с индустриалната революция преди 300 години в „машиннатаера“, а преди 6 хил. години в долината на Двуречието (между реките Тигър иЕфрат), описан на глинените плочици на Шумер-Акадската писменост. Митологичниятгерой Тагамеш чертае урбанистичния план на град Ур. След него египетската,гръцката и римската цивилизации ни дават архитектите Ка, Фидий, Витрувий ,Хиподам и Виньола – култура известна като „Класика“. След тяхРенесанса с великите умове на Микеланжело, Брунелески, Леонардо и пр.

Днесхудожествената критика определя множество „течения“ в стила Модерн(Конструктивизъм, Функционализъм, Брутализъм, Пост-модернизъм и др.) като:моден дизайн, технически дизайн , архитектурен, сграден, градски дизайн, урбан-дизайн, интериорен дизайн и т.н. Цяла плеада от добре или зле обучени итренирани творци насочват нашия стремеж към адаптация с капризите на климата иобщуването.,казва проф. арх. Радев от УАСГ.

Quark| copper coffee table от Emmanuel Babled

Do-lo-rez Element Right 207 sofa от Ron Arad from Moroso

Дизайнът е събирателно между средство за израз на идеи имнения за заобикалящата ни среда, за комуникация през специфичния поглед натвореца и съответствие с цели (индивидуалност, фирмени, институционални инационални). Не рядко, когато трябва да усвоим дадено пространство изпадаме впаника от богатия в днешно време избор, идеи и проекти.

Какво е правилно?

Първата ми лекция по Архитектура в УАСГ преди години проф.арх. Радев започна с основата – опознаването на човека. Този, който се едопитал до нас като професионалисти. Неговите усещания спрямо цветове и форми. Вербалнатаи невербална комуникация. Неговото ежедневие и какво го балансира.

На въпроса: В случай,че един дизайнер ти допада повече като човека, а друг е намерил по-правилнорешение за пространството, кой би избрал?, д-р Пожарашки отговорикатегорично: Вторият. В рамките на поставенатацел, по-важно е кой те е усетил и изразил по-добре.

Ние инстинктивно разбираме кое ни прави уравновесени.Анализът на процесите себеопознаване и себеизразяване, д-р Пожарашки започна с понятиетоусещане, катоводещо.

Човекнеизменно се съотнася и взаимодейства с външния свят, и това влияние е двупосочно.Можем да усещаме заобикалящата ни среда конфронтационна и некомфортна иликомфортна и балансираща ни. Вътрешното нисъстояние постоянно търси съотнасяне с външната среда. В случай на хармонизиращо съответствие се наблюдава баланс,тоестусещането е за комфорт.Обратно, когато влиянията сапо-скоро стресогенни,конфронтационни, наблюдаваме дисбаланс, дисконфортно усещане. Тогава изходитеса два: бягам или се адаптирам. 100% адаптация, разбира се, не е възможна. Голямароля имат моментните състояния. Психиката е автономна самобалансираща се динамичнасистема, която не е напълно затворена. Разполага с различни канали закомуникация с външния свят, който от своя страна също се променя. Нашатапсихика има както своят ежедневен ритъм, така подлежи и на смяна на различниемоционални състояния според конкретната житейска ситуация, като напримерапатия, тъга, гняв, радост и други в различни степени от слабо доловими до афект катодинамика. Въпреки всичко във всеки от нас има един основен психоемоционаленфон. Именно този дълбинен фон има нужда да се балансира с околната среда. Таканапример, един фин човек с по-нежна душевност има нужда от меки тонове и овализа да се чувства приет от средата. Агресивната, настъпателна и твърда личност,от друга страна, може да има нужда от по-остри форми за да се балансира с тях,в зависимост от това дали е преминала предела на тези свои черти, след койтобаланса вече се постига с обратното – мекота. Изключително индивидуално е. Самои единствено усещането на човека за конкретните цветове, форми и детайли можеда даде отговор за дълбоката нужда от баланс на вътрешното/психиката/ въввъншното/средата,дизайна/.

Себеопознаването е процес, който протича под различниформи и с различни отражения в заобикалящата ни среда & vice versa. “Твоят дом трябва да разказва историята затова кой си и да бъде колекция от това, което обичаш.” Nate Berkus. Талантливидизайнери като него ни показват, че сивото не е цвета на ежедневието, а на стената,която ще подчертае най-добре произведенията на изкуството. Стилът определяш ти.

LT05 North Pendant Light от Eva Marguerre & Marcel Besau from e15 

Защо винаги ще искаме да виждаме съчетанието между Edmund Hollander  и AnishKapoor, между дизайна и арта? Защо Mies van der Rohe и Le Corbusier са непреходни? Колко куул естилът на Ron Arad? Колко достъпен е дизайнът и кои са българите, които гоумеят?

Spaces Х egoist.bg с подкрепата на clippings.com. Столът от заглавната снимка е Cowrie Occasional Chair Made in Ratio.