*scroll down and enjoy the original English version of the interview.

Г-н Марк Томас е предприемач, бизнес лидер и експерт на тема Умни градове. Той е специалист в развитието на интелигентни градове с фокус мобилност, стратегия е дигитализацията на градска среда, използване на нови технологии, урбанистични икономически възможности и ангажираност на гражданите. Добре познат и виден световен лектор и коментатор по тези въпроси.
Г-н Томас е основател на базираната в Азия и Тихоокеанския регион компания Serviceworks. Бил е член на най-голямата местна власт в Австралия, както и на 3-тия най-добър град за живеене в света – Окланд, Нова Зеландия за период от 6 години.

Носител е на наградата за Лидерство и изключителен принос в сферата на Умните градове на Световния конгрес за Устойчиво развитие (World Sustainability Congres) и е част от топ 50 най-влиятелни лидери в сферата.
Днес ще разговаряме с него за вас относно глобалната тема за градовете на бъдещето, добрите примери и различни подходи в света…

Г-н Томас, благодаря Ви за приетата покана и възможността да направим това интервю.

Благодаря за възможността също.

Вие сте от Нова Зеландия и развивате бизнеса си в този край на света, но били ли сте някога в Източна Европа?

Живял съм в Лондон за няколко години през ‘80-те и тогава пътувах доста в Европа, но беше преди падането на Берлинската стена, така че не успях да видя много от Източна Европа, както можеш да разбереш. Посетих Будапеща, Москва, Полша, Словакия и Хърватска в последствие.

Как сте след последните земетресения в района на Нова Зеландия преди няколко дни? (дата на интервю: 08.03.2021 г.)

Беше сериозен трус с магнитуд 8.1 по скалата на Рихтер, което е доста рядко в глобален мащаб, затова и всички по света разбраха за земетресението. За щастие епицентърът беше далеч от нас, въпреки че имахме код за тревога поради цунами, който наложи най-голямата евакуация на няколко стотици хиляди души. В контекста на Covid сякаш свикваме с подобни ситуации.

Споменавате Covid и знаем, че Нова Зеландия е един от шампионите в справянето с пандемията. Как са нещата в момента от тази гледна точка при вас?

Странно е, защото когато видите цифрите ние наистина се справихме доста добре, но ако попитате някой местен, все още си имаме нашите фрустрации и неудовлетвореност. И все пак сме късметлии да бъдем толкова слабо засегнати.

Какво Ви отведе до пътя към технологично развитие и умни градове, бихте ли споделили? И от кога датират интересите Ви в областта?

Предполагам интересът ми към урбанистичните структури датира от около 2010-а или вече 11 години и причината е, че в Нова Зеландия имахме един процес на обединяване на градовете. Правителството изиска сливането на различните градски съвети в Окланд, най-големият ни град. Тогава бях избран за местен градски съветник. Повечето от вече съществуващите членове на съвета намериха това за доста несправедливо, но тези от нас идващи от частния сектор знаехме, че това е добра възможност. И така, няколко от нас бяха избрани и започнахме да се сблъскваме с нуждата от промяна в градовете.

Моят консултантски бизнес също пренасочи фокуса си към градовете и като последствие на дейността ми с един от комитетите на съвета започнахме работа със Сингапур. Така се запознах с умната сингапурска нация. Вследствие на това се преместихме в Сингапур с цел развитие на бизнеса там и към момента имаме свой офис на умния остров. Та, катализаторът беше моята политическа ангажираност, която разви и бизнес страната на нещата.

Сингапур е най-развитото място в света от гледна точка на напредналост в имплементирането на умни технологии. Моля, разкажете ни повече за настоящото състояние в това отношение там?

Първо трябва да признаем, че Сингапур си има няколко естествени предимства. Да, те генерално са на върха на всички класации за умни градове, но по някакъв начин това не е справедливо, защото са толкова малка държава и толкова гъсто населена. С тези две предимства е значително по-лесно да си по-умен, особено при гъстота там. Разбира се, не на последно място е и факторът пари. Те имат най-големия ВБП на глава от населението в света.

Ако трябва да оставим тези предпоставки встрани обаче, тъй като са напълно естествена даденост, това което ги откроява от гледна точка на лидерство е разбирането, че технологиите могат да бъдат значителен фактор за стимулиране. А това не е следствие на гъстотата им на населеност, нито от средствата, с които разполагат. Това е следствие на тяхната далновидност и поглед в бъдещето. Знаеш ли, преди 5 години те направиха това, което никое правителство в света не е правило никога – започнаха прехода към Умна нация посредством назначаване на Министър на умната нация. И го направиха старши министър, основен. В някои страни има министър на градовете или на технологиите също, но рядко като фигура от първостепенно значение в управлението. Проникновението беше да се развива технологична стратегия, включваща хора от цялото правителство. Това направиха те. Така се стигна до момента, в който те първи използват дигитални близнаци и изкуствен интелект в транспортната си система. Това, което осъществиха е влагане усилия на всички нива за да бъдат едни от първите, които действат всеобхватно, а не само в насока транспорт и сметосъбиране, които са лесните неща. От самото начало заложиха на образование и здравеопазване. В това се състои тяхната интегрирано далновидна стратегия, което считам е проблемът за други градове.

Как решиха проблема, с който Sidewalk не успя да се справи в Канада засягащ сигурността на личните данни?

Това, с което сгрешиха в Торонто, очевидно, беше наемането на Goggle, тъй като Sidewalk е тяхна дъщерна компания, да им помага в изграждането на въпросния умен град. Сингапур, като част от техния подем, изградиха ДНК-то си сами. Те разполагат с образователна система, която е лидер в света и доста трудна, категоризирайки хората в различни направления като така идентифицира от много ранна възраст онези, които са потенциалните лидери и ги подготвя. Веднъж завършили своята военна или обществена служба те отиват в чужбина за следваща степен на образованието си. Когато се завърнат, както повечето правят, често се насочват към частния сектор и след това застават начело на правителствено звено. Следствието от това е, че по този начин изграждат уникално ДНК в публичния си сектор, което малцина други държави успяват да постигнат.

А какво е положението в Нова Зеландия и развитието на умни технологии в страната, бидейки толкова близо до Сингапур и всички останали примери в Азия? На какъв етап от развитие сте в момента?

Имаме няколко водещи кандидата като Крайстчърч, градът познат в цял свят с разрушителното земетресение от преди 10 години и втори по големина на южния остров. Също и Уелингтън нашата столица със само 220 000 души население. Тези са може би двата водещи примера, отново защото имат управление водено от идеята за  технологичния прогрес.

Бях гост говорител на конференция в Сеул, Корея може би преди около 4-5 години, където видях кметът на Крайстчърч, който говореше за умни градове. Това идва да покаже, че за изграждане на подобни урбанистични структури на бъдещето са нужни лидери, които виждат потенциала. Крайстчърч конкретно има нещастната съдба от земетресението. Градът беше практически изравнен със земята и управата използва практики от умните градове при възстановяването му, в това число и дигитални инструменти за планиране, интернет на нещата или свързани технологии посредством глобалната мрежа, сензорни мрежи и анализ на данни. В тези случаи винаги е по-лесно от колкото в други градове.

Уелингтън обаче е различен. Те просто разполагат с някои много способни хора, които пътуват и наблюдават най-добрите практики по света, след което се фокусират конкретно върху дигиталното планиране. Градът е гъсто населен и също сеизмична зона.

Така тези два града поведоха Нова Зеландия по път към дигиталните близнаци и сензорните приложения, използвайки технологиите по начин, който хората разбират. В Уелингтън използват виртуални технологични модели, с които гражданите могат да се ангажират.

…. очаквайте продължението в Част II, където продължаваме разговора с теми като 5G, тенденциите в най-близко бъдеще, неговите топ 5 умни града днес и критериите за избора си, образованието на една умна нация и много други. 

 

 

 

Smart, as a process, attitude and environment for development

 

Mr. Mark Thomas is an entrepreneur, business leader and smart cities expert. He specializes in smart city development focusing on mobility, city digitisation strategy, new technology utilisation, urban economic opportunities and citizen engagement. He is a regular international keynote speaker and media commentator on these issues.

He founded the Asia-Pacific based advisory and services business Serviceworks. He was also an elected member of Australasia’s largest local authority, and the world’s 3rd most liveable city Auckland New Zealand, for six years.

Mr. Thomas received the Leadership Award for Outstanding Contribution towards building Smart Cities from the World Sustainability Congress and is part of the Top 50 Most Impactful Smart Cities Leaders.

I am sitting down with him today in conversation for you concerning the global topic about the cities of the future, the good examples and different approaches in the world.

Kia ora, Mr. Thomas. Thank you so much for accepting my invitation and joining me for this interview.

Thank you for the opportunity.

Have you ever been to Eastern Europe?

I lived in London for a couple of years in the late ‘80s and traveled across Europe very extensively during the time but still, it was before the wall fell so I didn’t see a lot of Eastern Europe, as you can understand. I visited Budapest, Moscow, Poland and Slovakia and subsequently Croatia.

How are you doing after the last earthquakes in New Zealand just a few days ago? (interview date 8 March 2021)

It was a very serious earthquake. It was with a magnitude of 8.1 on the Richter scale so very rare globally which I think is why everyone all over the world heard about it, but fortunately, the epicenter was very far away. Still, we had the tsunami alerts and we did our largest ever evacuation of several hundred thousand people. I guess in the context of Covid we are getting used to these things.

Mentioning Covid, I know New Zealanders are one of the champions in handling well the situation. How are things now there?

Well, it is funny, you know as when you look at the numbers we really did pretty well, but if you ask any New Zealander we have our own frustrations. We are lucky to be so less impacted.

What brought you to the smart city technology development and if you could share please, since when is this interest of yours?

I guess my interest in cities really got going in 2010, so coming up 11 years ago and the reason behind was that in New Zealand we had a big merger of cities. The government forced the amalgamation of the various councils in Auckland, our largest city. I got elected as a local city councillor. Most of the existing councillors found this quite unfair but the ones of us coming from the private sector thought it was a good opportunity. So, a few of us got elected and that is where we sort of started to see the change that needed to happen with the urban structures.

My consultancy business also got more into cities and as a consequence of my work with one of the council committees we started relationships with Singapore and I became aware of the Singapore smart nation. As a consequence we ended up moving to Singapore to grow our business and we have an office there now. So the catalyst was really my political involvement and that really developed the business side.

Singapore is the place most look at in terms of being so advanced in the smart city development. Tell us more about the current stage of development there?

We have to acknowledge that Singapore has some natural advantages. Yes, they generally been top all the lead tables for smart cities and at a certain level that has been unfair because they are tiny and very dense. Thus it is generally easier to be smarter if you have density. And then you have the money factor of course. They have the highest GDP per capita in the world.

But putting those aside, as they are natural benefits, what they got from a leadership point of view was that the technology could be a real enabling factor. And that didn’t come from the density nor from the money, it came from really a far-sightedness. You know 5 years ago when they did what no government in the world has ever done to transition to a Smart Nation through the appointment of their Smart Nation minister. And they made the position a senior minister. Some countries do have city or technology ministers as well but seldom as a front bench figure, right. The insight was developing a technology strategy involving people across the whole of the government. That is what they have done. Thus, they were the first to use digital twins, the first to use AI in the transport system. What they have done is put extensive work in being one of the first to do that comprehensively not just across transportation or waste which are the easy things, but also in education and health. So they have that far-sighted integrated view that I think is still a struggle for other cities.

And how did they solve the problem that Sidewalk Toronto couldn’t concerning data?

What Toronto went down the path with was obviously contracting Goggle, as Sidewalk is a sister company to it, to come and help them in building that smart city. What Singapore did, as part of their success story, is they grew their DNA themselves. They have a world-leading education system, which is pretty tough, it categorizes people into different categories thus it identifies very early on those who are going to be the potential leaders, it grooms them. Once they finish their military or civil service they go overseas for education. Upon return, as most do, they often go into the private sector and after they go to run a government department. And as a consequence, this builds a unique DNA within the public sector that few other countries have been able to match.

How about New Zealand and your development of Smart cities being so much closer to that and many other examples in Asia? What is the current level of development in getting smarter?

We have a couple of leading candidates like Christchurch a city that is internationally known for the devastating earthquake 10 years ago and is our second-largest city on the south island, and also Wellington, our capital city a small one of only about 220 thousand people. Those two probably lead the path because again they have technology-driven leadership.

I spoke at a conference in Seoul, Korea and the Mayor of Christchurch was there speaking on smart cities and that was probably 3 or 4 years ago. So that tells you that you’ve got to have leaders who see potential. Christchurch in particular had the unfortunate opportunity with the earthquake. The city was practically leveled and so they really used smart practices to build it back including using digital planning tools, internet of things approaches, sensor networks and data analytics. In such cases, it is always easier than what most of us have to do.

Wellington though is different. They simply have some very capable people who traveled and looked at the best practices from the world then focussed particularly on digital planning. It is a dense city also prone to earthquakes. So, they have led New Zealand with digital twinning and sensor applications, and using technology in a way that people understand. Wellington uses virtual technology models that citizens can engage with.

….to be continue in Part II here where we speak further on 5G, the near future tendencies, his top 5 smart cities and why, the education in a smart nation and many others. 

***

Умен, като процес, отношение и среда за развитие