Умен, като процес, отношение и среда за развитие

Интервю с г-н Марк Томас, Част II
Interview with Mr. Mark Thomas, Part II