Според проучване на Science Mag лъжите, или както е тренди – fake news, се разпространяват по-бързо отколкото научно обоснованите истини. В цифри: 70% по-голяма вероятност има да споделиш в социалките фалшива новина, отколкото истинна такава. “Много по-лесно за хората е да намерят тази информация и тя да им се струва интересна и по-важното, да намерят група от съмишленици около нея, което ги кара да се чувстват приобщени, принадлежащи на общност открила истината.” – твърди Джон Кели, директор на базираната в Ню йорк компания Graphika, занимаваща се с анализ и отделила голяма част от времето си за такъв на дискусиите около 5G мрежата в социалките. Конспирациите по темата, според Кели, са основно подтиквани от профили в социалните мрежи, за които теми като анти-ваксинацията, Земята е плоска, chemtrails (химически самолетни линии) и пр. не са чужди и част от веруюто им. Много по-лесно е да повярваш на теория, обикаляща социалките, отколкото да си направиш собствено проучване и търсиш достоверни източници на информация.

Photo by Max Muselmann on Unsplash

Страховете от навлизане в употреба на 5G мрежата са основно фокусирани на влиянието върху човешкото здраве. Противници искат доказателства за безопасността от новата по-високо честотна мрежа преди началото на фактическото й използване, което не би било излишно, но в същото време науката вече е ясна. Обвиненията не издържат теста при изследване на високите радио честоти и мощ в сравнение с тези на приети отдавна за част от ежедневието ни домакински уреди, например. Което не прави последните вредни…

Естествени нива на радиация, както и такива от използване на различни уреди има навсякъде около нас. Магнитни полета, радио, слънце, ултравиолетови лъчи и много други примери могат да бъдат посочени в този ред на мисли. “Радиация” е дума, която сама по себе си всява страх и отвежда мисълта в зоната на злото. Предпочитам да боравя с термина електромагнитна енергия. Честотите се измерват в Hertz (1000 Hertz = 1 kiloНertz, следват mega, giga, tera, peta, exaНertzs…).

В Австралия 5G мрежата е на 3.5 GHz или в интервала между 2.4GHz и 5GHz. Същият, използван от десетилетия за безжичния интернет в домовете ни. Скоро се очаква стойностите да достигнат нива до 26GHz “милиметрови вълни” използвани от над 50 години за радари и сателити. Макар стряскащо това число е в границите на радиопредавания и видимата слънчева светлина. Ултравиолетовата честота е 10 000 пъти по-висока от слънчевата, която от своя страна е 1000 пъти по-висока от тази на микровълнова печка. И едва достигането на най-високите нива на ултравиолетовия спектър (около 3000 teraНertz) е онази повратна точка на “йонизираща радиация”. Именно в обхвата на тези стойности, рентгенови лъчи и наличие на радиоактивни източници започва процес, при който се нарушава структурата на живата клетка.

От десетилетия честотите, на които ще работи 5G мрежата се използват по света, а и у нас. От военните. А, нивото, при което има реална опасност от вреда върху здравето е около 1000 пъти над това.
Съществуват над 25 000 научни изследвания относно влиянието на електромагнитна енергия върху живата клетка в това число и около 500 за работа в близост до високочестотни милиметрови вълни при радари в пътническите самолети, например. Всички те водят до заключението на Световната Здравна Организация (тук), според което “няма доказателства, че излагането на ниски нива на електромагнитни вълни е опасно за човешкото здраве”.

Защо пък сега “ниски” нива на електромагнитните вълни?

Адам Търнър е известен и награждаван за труда си австралийски журналист с фокус технологии. Тази година той участва в изследване на Telstra относно 5G влиянието върху здравословното състояние, провело се в Голд Коуст, Австралия по инициатива на ARPANSA (местния еквивалент на Национален Център по Радиобиология и Радиационна Защита).

Целта на проучването е определяне допустимите нива на електромагнитни вълни с цел опазване здравето на хората, във връзка с възникналите притеснения от въвеждането на 5G мрежа. Фокус са били деца, възрастни хора и такива с медицински импланти. Ето какво казва журналистът: “Въоръжени с независим тестър (на стойност 150 000 щатски долара), измерващ електромагнитните вълни, съпоставихме нивата на мощност от 5G хотспот с поредица от домакински уреди, за да разберем, че бебе мониторът, уоки-токито и мокровълновата печка ни излагат на по-голям риск от радиация.”

Photo by Jay Mullings on Unsplash

По някакъв начин дори се оказва, че радиото е по-опасно от мрежата, защото 5G сигналите не преминават през човешкото тяло, дори не проникват в кожата ни. Именно това е причината антената на 5G телефоните да е на гърба им.

Друг любопитен факт, който Търнър споделя е относно влиянието на базовите станции, изграждащи 5G мрежата в населените места, а именно че колкото по-отдалечени са, толкова по високи са нивата на опасност, защото сигналът е по-силен. Търсенето на такава станция създава в телефона т.нар. радиационни щитове, което кара мобилното устройство да работи на по-висока мощност, до достигане на сигнала и те излага в по-голяма степен на влиянието от електромагнитните вълни.

Обобщено, фактите за 5G всъщност показват, че не става въпрос за новост или заплаха. От множество години сме изложени на влиянието на техните честоти, които са в рамките на безопасните нива. Проучването и фактите са на лице. Би било полезно за всички да боравим с тях и оставим митологията в пределите на Олимп.

***

Как и защо с технологиите контролираме качеството на въздуха?

Щастие, стрес и градска мобилност