Едно момиче на възраст под 15 се омъжва на всеки седем секунди, показва изследването на Save The Children. Може ли тази шокираща статистика да се окаже вярна? Благотворителната организация за детските бракове обхваща новинарски медии по целия свят – от BBC, CNN, Pakistan’s Express Tribune, The Australian и много други. Ако тя се окаже вярна, това би означавало, че около 4,5 милиона момичета се женят всяка година, пише Джо Кент от BBC.

Събирането на данни за детските женитби не е лесна задача, не на последно място, защото в много части на света, това е незаконно. Най-новите данни показват, че в Индия почти половината от всички млади момичета се женят преди 15-ия си рожден ден. Докладът Save The Children използва данните от УНИЦЕФ и международни проучвания на домакинства с ниски и средни доходи от 100 страни, на които тя помага с финансиране.

УНИЦЕФ се фокусира върху отговорите на жените на възраст между 20 и 24, включвайки и тези със законен брак, както и момичетата с неформални бракове или живеещи с партньори. Оказва се, че Централноафриканската република и Чад имат най-висок процент на женени деца – във всяка страна около една трета от жените на възраст 20-24 години показва,че те са били омъжени преди да достигнат 15-годишна възраст.

Въз основа на тези проучвания като отправна точка, УНИЦЕФ изчислява, че в световен мащаб през 2015 г. 7,5% от жените на възраст 20-24 са се омъжили преди 15-годишна възраст.

Save The Children използват този процент, за да достигнат до общия брой на жените, засегнати от другата страна на света, и след това да го разделят на години и секунди. Достигат до потресаващата цифра, че на всеки седем секунди едно момиче бива омъжено.

Естествено има много проблеми с този подход – рискът, че респондентите, участващи в изследванията няма да дават честни отговори. “Както правителствата и гражданското общество разпространиха посланието, че браковете между деца е недопустимо и в много случаи, против закона – става все по-малко вероятно това да бъде допускано”, казва Сюзан Петрони, старши директор в Международния център за изследвания за жените. Има много места по света, в които не могат да се проведат проучвания – там проблемът е трудно възможен да се прецени. Но въпреки всичко Save The Children се основава на най-добрите налични данни.

Има и добри новини.

“Като цяло можем да кажем, че тенденцията с детските бракове намалява”, споделя Клаудия Cappa, специалист по данни в УНИЦЕФ. “Не се случва толкова бързо, колкото ни се искаше, но като цяло налице е спад.” Този спад е от около 12% през 1985 г. до около 7,5% днес (това е делът на жените на възраст между 20-24 г., които казват, че са били омъжени преди15-годишна възраст). Съществуват и големи регионални различия. Наблюдава се спад в Азия и Близкия изток, но процентите на детските бракове там са все още над средния в световен мащаб. В рамките на континента, а дори и в самите страни, има разлики.

“От 1990 г. насам разпространението на браковете между деца в Африка е било намалено наполовина сред най-богатите – но за съжаление, сред най-бедните нивото е останала непроменено”, казва Cappa. “Така че бедността определено е променлива, заедно с културни практики.”

Една от целите на устойчивото развитие на ООН е прекратяването на женитбите между деца през 2030 г. И ако това е възможно да се постигне, е необходима драстична промяна в една страна, повече от всяка друга – Индия. Най-новите данни показват, че в Индия се падат почти половината от всички млади момичета, които се женят преди 15-ия си рожден ден, в световен мащаб.

“Ранните индикации от областните и данните от държавно ниво в Индия показват, че можем да очакваме значително намаление в проценти на женени деца, когато Националните изследвания на здравето на семейството се публикуват през следващата година”, казва Петрони.