15 септември. Речи. Музика от последните пет десетилетия на високоговорител. Родители ипрародители, възпитани вкултурата на безполезни масовки снимат всяка секунда с мобифоните си, за да сеотчетат във фейсбук и никогаповече да не се върнат към тези кадри. Деца, които навярно също ще бъдатвъзпитани, ако не откровено, то поне престорено да си внушат празнично излъчване в първия учебен ден, държат милион и единцветни букети, чиято съдба след няколко часа ще варира между кофа за боклук иучителски подарък за съседките. Денят, в който не научаваш нищо, освен че многохора взимат адски насериозно инфантилността.

Зарядът от патоси превъзнасяне относно първия учебен ден винаги е бил сред онези досадни краскина образованието, на което масата опитва да придаде реална стойност чрез внушаванена сантиментална стойност. Но често това е само заблуда и фасада, защото още отвтория учебен ден започват наизустяването, папагалщината, отбиването на номера,обезличаването и поривът към посредственост.

Разбира се, има иизключения, редки положителни примери, чупещи сивите ледове на роднатаобразователна традиция. Има свежи умове, светли погледи, интересни личности. Ноте са такива въпреки обстановката и ще бъдат такива, дори когато и ако тя сепромени.

Ще речете, четова е някаква омраза или помодерному – хейт. Не, това е разочарование отнай-често 12-те и понякога повече първи учебни дни. Те могат да бъдат многоповече от стерилна и престорена радост, крива носталгия и панделки.

Разбира се, кактовинаги, аз имам предложение как това да се промени, така че умовете да бъдатстимулирани, а не приучени на ежегодни еднотипни прояви, в които се влага времеи енергия, носещи нулева, дори отрицателна доза полезност. И още по-тъжното –никакво забавление. А децата се учат най-вече забавлявайки се, освен досаднитедеца, които могат и по скучния начин.

Влизането вучилищния сезон трябва да бъде вълнуващо и занимателно като влизането в реалитишоу, където всеки има явна и тайна мисия, а повтарящите клас ученици ще бъдат VIP-ове и легендарни участници, вдъхващиреспект. Охранителните камери в училищата няма да бъдат ползвани само заукраса, а кадрите от тях ще служат за компилиране на ежеседмични предавания, вкоито да се търси шоуто, скандалът и изобретателната проява на Георги от 9 „В“клас, който изцяло с употребата на телесни вещества прави феноменални графити.

Ученици и учителище получават своите цели за следващата учебна година, които ще трябва даизпълнят, за да получат заплати или за да не бъдат изключени. Началното исредното образование крие малко рискове и към момента е просто въпрос на времеи две-три по-сложни контролни по химия, ако учителят е взискателен. Но няма тръпка!Наградата – да пропуснеш един или два класа по пътя към важната за изкарване нашофьорска книжка диплома! Или, в случая за учителя – коледна надбавка и уикендза двама в новия сарай на Доган!

Представете сикак Петя от 6-ти „Г“ клас ще трябва да подмени учебниците по биология насъучениците си с фалшиви, в които пише, че женските безгръбначни като медузитеи охлювите са произлезли от ребрата на мъжките безгръбначни. И последните тримав класа, които най-късно се усетят, че това е тъпотия, ще се наложи да повтарятгодината.

Друга идея еучебните години да са тематични и темата да е изненадваща и да се обявява напървия учебен ден. Примерно всички ще се обличат като през Средновековието. Илипък темата ще е Космос, по рисуване ще се рисуват черни дупки и галактики, а вчасовете по английски децата ще се учат на произношение от компютърния глас наСтивън Хокинг. Дали да е национално или отделно за всяко училище – нямазначение. Оставям на Кунева да го реши.

Но просто сипредставете, ако една година училищата са Хогуортс и всичко се обяснява чрезмагия – Косинус, Котангес, Аксиома! И хоп – в тетрадката ти се появява двойка,защото си използвал заклинанието в час по литература. Или пък се обяви дървенаваканция, защото Вие-знаете-КОЙ пак е направил някакви тъмни магически врътки сруски енергийни проекти. А учителката Минева по физика, облечена катомагьосница и демонстрираща свойствата на електромагнетизма – великолепно изапомнящо се. Особено, ако пътьом превърне котка в хамстер.

Съвсем друга идея– речите на директора да бъдат заменени с викторина между всички учители. Койтоотговори – минава в следващия кръг. Който сгреши – пада във вода (и без това на15 септември винаги вали). Директорът пък с абсолютно същия си патос ще обявяванаградите: „Сега се състезавате за това да бъдете класна не на „Г“, а на „Б“клас, които са единственият клас, който не заплашва да ви пребие в час!“

И още по-друга –на първия учебен ден детските ранички да бъдат напълнени с камъни. Така презостаналите дни пълната с учебник, учебна тетрадка, помагало, тетрадка задомашна работа, тетрадка за работа в клас и тетрадка-речник по всеки предмет,ще изглежда лека и приемлива за носене.

Също такапомислете и за нещо с бурки.