Самуил Петканов

Знаете го. И да не го знаете, твърдете, че го знаете. Защото иначе се дразни. И рязко минава в отрицание, а това НЕ!винаги е градивно. По-висок е, отколкото очаквате. И много по-забавен.