Думата “веднага” има нюанси на своята категоричност. Когато ми писа, Артур Бийфъс използваше думата в смисъл намигновено, колкото се може по-бързо, още-ли-не-си-го-направил-по-дяволите. Сигурное случайно, но такива имейли идват винаги по тъмно, когато също толковаслучайно си проверяваш телефона, за да станеш, пак по тъмно, и оправиш белята. Toutde suite.

“Веднага махни моята снимка.”

Преди няколко часа бях изпратил на Артур интервюто снего, публикувано в малкия ми блог, където просто архивирам интервютата – хейтака, да си стоят на едно място. Освен десетки други от новата му книга BrandingTerror, имаше и негова снимка.

По-късно допълни: “Виж, аз се занимавам с чувствителнитеми. Не трябва да има моя снимка там.”

Отдавна я нямаше. “Веднага” този път проработи веднага.

“Чувствителните теми” са всъщност част от енциклопедичния му труд Branding Terror,в който са събрани графичнитесимволи на десетки терористични организации по света. Дориикогато разлиствам напосоки, вече си представям забулено креативно студио вТехеран или Бейрут, къдеторазни мъжаги с автоматично оръжие и подострени моливи спорят за зеленото влогото на Хизбула,с Pantone скала на цветовете в ръка,разбира се -дали пък да не е малко по-тъмно зелено или пък червеното в логото на иранската МЕК -достатъчно марксистко ли е,пфу.

Дори най-големитехипстъри по дигиталните агенции не работят така ефективно с новите възможностина социалните медии, както терористичните организации, тъй че визуалната имидентичност е крайно належаща, съгласете се. Никога не съм мислил обаче, че щесе намери някой като, Артур, доскорошен специалист по контратероризъм къмОбединените нации, а днес писател и вглъбен изследовател, който да подскаже – дорине и с намигване, а чисто енциклопедично, че всичките оръжия на света неструват нищо без едно хубаво лого.

Терористичните организации – са досущ като две маркипортокалов сок например – търсят разграничение помежду си. Черният флаг на АлКайда.  Петолъчката, картата и пистолетът в знамето на Народния фронт за освобождение на Палестина.

Стивън Хелър, дългогодишен автор в New York Times, казва,че “брандингът е средство, което няма съвест или морал – може да бъде използванза добро или лошо, а понякога и за двете, в тандем.” Branding Terror е изключителен наръчник, който може да служи наспециалисти, но и на обикновени хора.

Как ще реагирате, ако видите книгата си намасата в хола? Знаете за тези книги – с хотели,с екзотични дестинации иизведнъж вашата – с лога на терористични организации?
-Ще бъда щастлив,естествено. Това със сигурност би означавало,че хората я харесват и четат.

Няма ли да е странновсе пак? Истинатае,чекниги като вашата,но в друга сфера,често стоят по тезимасички,вмодни магазини и т.н. Но Branding Terror е за друг вид брандинг.
-Всъщност книгата така или иначе еза брандинг,разликата е, че поглеждам на нещата от друга гледна точка: тероризмът. Въпреки това книгата е направена по многодостъпен начин,не съм използвал терминология,която да е специфична и хора,които не са запознати сконтратероризма, да не познават. Книгата да е насочена към по-широката публика. Неслучайно използвах темата “брандинг”,за да я направя наистина достъпна.

Очевидно , за да сенапише по-сериозно проучване по дадена тема,е необходимо проучване.Как точно се правипроучване в сфера като тероризма? Въобще как проверявате дали това е точнотолого? Непитате съответната терористична организация, надявам се.
-Правя разлика между основни идопълнителни източници. Основниизточници за мен са материали, които са създадени и произведени от самата организация.Например има видеозаписи,които съответната група енаправила.През 2004 имаше няколко на Ал Кайда, на които беше поставено лого.Друг пример са уебсайтовете,които терористичните организацииизползват.Примерно Хамас имат такъв сайт.Ако не успея да намеря такъв типосновни източници,се захващам с допълнителните.Възможно е това да са статии,написани от журналисти.Въпросът е да имам ли доверие натакива източници,но когато няколко се засекат,тогава нещата са ОК.Дори и при основните източници,ако едно лого се среща само наедин сайт,не бих го използвал в книгата.Винаги проверявам и задопълнителни източници.

Защо въобщетерористичните организации трябва да имат лого?
-Причината е същата,поради която корпорациите икомпаниите имат лога: нужен им е отличителен знак. Има толкова много терористични организации ивсички се борят приблизително за едно и също нещо. Независимо дали става дума за разпространие наислям,за освобождение на света отневерниците,за налагане на комунизъм,те имат сходни цели.Все пак трябва да се отличават,за да могат хората да ги разпознават,да знаят за коя група става дума.

Каква беше реакцията награфични дизайнери, когато им показахте за първи път книгата си?
-Не съм получил много реакциизасега,но всички,с коитоговорих,ми благодарят за обстойнотопроучване.Тази информация е полезна за тях.Особено интересна е за онези,които се занимават с дизайн накомпютърни игри.Те непрекъснато получават задачиза произвеждане на различни униформи, лога, всякаква друга идентичност. Гейминдустрията е много голяма и за хората внеятази книга енаистина ценна.

Липсват ли някоиорганизации, порадиневъзможност да намерите достоверна информация или дори заради страх,че може да попаднете вопасна престъпна и политическа мрежа?
-Да и не. По първия въпрос – да, има такива организации, които отсъстват от книгата.Кактоспоменах по-рано, ако не успея да намеря достатъчно източници,които да потвърдят определенолого,не го използвам в книгата.В началото започнах да изследвам 120организации. В книгата съм описал едва 60от тях. За останалите не можах да намеря или лого,или възможност да потвърдяавтентичността му.
Що се касае до втория въпрос, не съм се опасявал отопределени политически дискусии и затова не съм избирал кои организации давключа и кои не. В началото на книгата написах, че с нея не целя никаквиполитически обвързаности, защото тя прави само анализ на визуалната идентичностна терористичните организации. По никакъв начин не казвам, че терористите садобри или лоши, че Щатите и Европейският съюз правят определени добри или лошинеща. Става дума за чист анализ на логата.

След като завършихте книгата,какви общи черти откриватемежду терористичните организации? И също така – има ли лого,коетонаистина е много добро исе отличава от останалите?
Това е интересен въпрос,защото – знаете ли –терористичните групи ползват общо взето един тип средства, за да постигнат целите си. През повечето време става дума за въоръженинападения.Използват оръжия,за да постигнат целите си.В този смисъл е логично,че елементи,които представят тази въоръженаборба,ще присъстват и в логата им.По този признак могат да бъдатоткрити много сходни черти. Например една терористична група от Италия няма даизползва популярното оръжие AK-47 (Калашников), но ще има италианско оръжие в логото си.
Относно логото,което сеотличава,винаги давам пример с това наХизбула,защото е наистина добре направено.Разказва много за историята наорганизацията,има различни елементи в него,комбинирани по добър начин.Поради тази причина то сеотличава от останалите.

Казвате,че логото на Хизбула епрофесионално направено. Но как тези организации правят логата си? Немога да си представя, че в главните квартири на Хизбула има маркетинг шеф,работи на един Macи се занимава с визуалнатаидентичност на организацията…
-Хизбула е по-специален случай, но за да отговаря на въпроса – нямам абсолютноникаква информация за това как точно са направени тези лога.Изключително трудно е да сенамери или пък въобще не е налична като такава. Защото ако имате име, което да свържете с логото,то този дизайнер също ще бъдеобявен за терорист и ще бъде обектна съдебно преследване.
Конкретно за логото наХизбула има такава информация, защото при създаването му, организацията не е билавключена в терористичния списък. Когато говоря с графични дизайнери,защото аз не съм такъв,те ми казват, че логото на Хизбула е направено професионално.Използвали са стар калиграфскистил,който се забелязва и в първитеиздания на Корана.Така че наистина е направено сумениеитоне от някой, който просто има компютър с инсталиран Photoshop.

Възможно ли е да сеобобщи,че точно като търговскитекомпании,независимо от оръжията,които притежават – образноказано – за да се рекламира нещо, винаги е важно да има хубаво и запомнящо се лого?
-Не, не бих казал .Нека погледнем към логото на АлКайда.Те нямат конкретно лого,но имат знаме.Това не е точно лого,но въпреки това чрез операциитеси, те успяват да се наложат. Всички помним 11 септември.

Има ли други подобникниги? Виесте пионер,така ми се струва.
-Точно така, няма подобни книги. Въпреки това за различни организации, които сезанимават с антитероризъм, са писани много доклади по темата .Имал съм възможност да видя самоедин от тези документи и логата вътре бяха с много лошо качество,липсваше какъвто и да било анализ.Никой предимен не беше анализирал логото, небешеровил в историята илиизвадил съответните изводи.

Не се ли притеснявахтеда съхранявате всички тези лога на компютъра си? Можеше някой дадойде и вземе хард диска?
-Да,това би могло да се случи.Но в ежедневната ми работа сезанимавах с контратероризъм, тъй че използвах тези лога всеки ден.Работех стях.Всичкозасега е наред.

* Проект Иноваторите на егоист и Дарик радио е вдъхновен от Innovation Starter. Заедно вярваме, че добрите идеи и иновативния подход помагат да се развиваме. Всяка седмица Константин Вълков представя хора с различни професии, които вдъхновяват. Проектът стартира в началото на 2011 година с интервюта с Ричард Куест (водещ в CNN), Йорген Виг Кнудсторп (шеф на Lego), Хидетоши Наката(футболист и предприемач), Енрике Пенялоса (кмет на Богота), Елиф Шафак и Исабел Алиенде(писателки), Магнус Карлсен (световен шампион по шах) и много други. Интервю в проект Иноваторите: Артур Бийфъс, специалист по контратероризъм

Повече за Innovation Starter тук:

Артур Бийфъс работи по новпроект за ДАЕШ,а книгата му Branding Terror може да бъде поръчана през Amazon.