Оксфордският университет ще кредитира Кристофър Марлоу като съавтор на три части от пиесата на Уилям Шекспир – Хенри VI. Марлоу най-накрая ще получипризнание след изследване, проведеноот 23-ма международни учени, които подкрепиха теорията за неговия принос, пише Селина Ченг от QZ.

Чрез използването на традиционни методи и компютърни инструменти,за да се разгледа подробно текста,учените стигат до извода, че Марлоу е допринесъл засъздаването на пиесите, казва пред BBC ръководителят на изследването – редакторът Гари Тейлър. Издателят сега ще кредитира Марлоузаедно с Шекспир на страниците на заглавията на Хенри VI части 1, 2 и 3. Това ще стане още в първия том на най-голямото, пълно и анотирано издание със съчинения на поета New Oxford Shakespeare, който се очаква да излезе тази седмица.

Това ще бъде първият път, в който авторът на Доктор Фауст ще получи официално кредитиране в пиеси на Шекспир, въпреки че подозрения за участието му в Шекспировите творби има още през 18-ти век, съобщаваThe Guardian. Някои теории наконспирацията дори отиват толкова далеч с предположението, че Марлоуфалшифицира собственото сиубийство и започва да издава под името на Шекспир.

“Никой не е имал доверие да сложи името муна заглавната страница”, казваТейлър пред New York Times. “Коетое напълно разумно, защото единствената причина, че можем да го направим сега е, защото Шекспир е влязъл в света на големите класици”.

Истинскотоавторство на Шекспировите пиеси отдавна е предмет на литературния анализ идебат. Групата от учени е идентифицирала 17 от 44от пиесите на Шекспир като сътрудничества с други хора – много повече от осемпиеси, за които се предполагалопрез 1986-та.

В отговор на аргумента, че Марлоу е съперник на Шекспир иследователно не би писалзаедно с него, Тейлър заявява за The Guardian: “Сега можем да бъдем уверени, че те не само си влияят единна друг, но и работятедин с друг. Съперницитепонякога си сътрудничат.”