2 576 граждани на осем европейски държави (Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания, Холандия, Португалия и Великобритания) от различни възрасти (18 – 99) взеха участие в проучване на Центъра за управление на промените при университета IE в Испания, относно технологичните промени, обхващащи все по-голяма част от населените и работни места. С напредъка на четвъртата индустриална революция, несигурността от неясното бъдеще също расте.

Две трети от запитаните европейци вярват, че ако не се контролират внимателно технологиите могат да навредят повече, отколкото да помогнат и съответно настояват за регулации. Голяма част очакват правителствата да създадат адекватно законодателство и данъчно облагане с цел лимитиране на автоматизацията и предотвратяване замяната на работни места с технологии. Независимо, че това би забавило технологичния напредък. Повече от половината запитани се притесняват, че на работа ще бъдат заменени с роботи. Изказват и опасения относно дигиталните връзки, заменящи човешкия контакт, бидейки повече време онлайн.

От друга страна и изключително интересно е, че една четвърт биха предпочели важни политическите решения да се взимат от изкуствен интелект вместо политици. Сред запитаните холандци 43% са на това мнение, следват Германия и Великобритания с 31%, Ирландия с 29%, Италия с 28%, 26% Испания, 25% Франция и 19% Португалия.

“Този начин на мислене, повлиян вероятно от нарастващото недоверие на гражданите към правителство и политици, представлява значително съмнение в европейския модел на представителната демокрация, оспорвайки самото понятие “народен суверенитет”.” – коментира Диего Рубио, изпълнителен директор на Центъра за управление на промените при университета IE, в свое изявление.

Доверието в демокрацията е тема, която все повече се поставя от хора по цял свят, посредством увеличаващия се скептицизъм относно значимостта на гражданския глас и влиянието му в политическите решения. Алгоритмичните решения обаче, не са защитени от проблеми и причината е абсолютно същата. Алгоритъмът се създава от хора, с техните предубеждения, предразсъдъци и устойчивост на манипулации.

Проучването на практика онагледява парадокса, в който живеем. Хората са обезверени спрямо управляващите, в същото време ги призовават да се справят с обществените и икономически негативи от нарастващия обхват на технологиите. А фоновата музика звучи като симфония на крайното отчаяние и глупостта…