Мислиш, че имаш два варианта, ала те всъщност са три.
Избираш президент – значи е Цецка Цачева или Румен Радев. Можеш да ги изберешпо два начина – лотариен принцип или избиране на по-малкото зло. При първатаопция остава усещането, че някой друг има пръст в избора – съдба, късмет, шанс- и когато след това установиш, че си направил грешка (което със сигурност щеустановиш), самобичуването не е тъй голямо. При втората опция, позната у наскато “гласувам с отвращение”, затваряш очи и си казваш – че то и миналия пътбеше така, какво толкова.

Ако “да избереш по-малкото зло” е своего рода фолклор, то репликатана Джери Гарсия от Грейтфул Дет, е достатъчно меродавна: “Когато избирашпо-малкото зло, ти пак избираш зло”. Тогава какво – лотариен принцип?

Не. Спокойно.

На пръв поглед изборът на по-малкото зло може да бъдезамаскиран като прагматичен. При някакви исторически препратки, особено когатоиде реч за разклащане на комунистически режими, търсена дестабилизация иливоенни действия, избирането и съюзяването с по-малко зло води до търсениярезултат, понякога дори с положителни последствия. Видимата част на тезиисторически препратки отпраща спомените към външната политика на Америка истранните ѝ приятелства по време на Студената война, та и след това,прегръдките с диктатори, за да се накриви руската фуражка. Най-яркият спомен ецелувката със Сталин по време на Втората световна война, знаете всичко за това,иначе как да бъде победено по-голямото фашистко зло.

Това не значи ли, че все пак само опцията лотариен принцип остава на тезгяха?

Не. Има и още една възможност. Нарича се Изборът на Хобсън.

Хобсън ти дава право на свободен избор, никой не те насилва, само дето предлагасамо една опция. Господин Томас Хобсън предлагал на гостите си само един кон -онзи, който е най-близо разположен до вратата. Или взимаш него, или нищо. Не тихаресва – махаш се. Искаш кон? Само първият до вратата, драги. Изборът наХобсън не е избор между два коня. Изборът на Хобсън е между нещо и нищо.

Чудно как, ненадейно дори, изборът на Хобсън гастролира и на българскатеритория с бюлетината за президентските избори. Коне или нищо. Какво ще кажетеза “нищо” този път?