В 14:38 часа в понеделник десетки хиляди жени в Исландия излязоха на протест срещу по-ниското им заплащане спрямо това на мъжете. Датата и часът не са случайно избрани. В тях има много символика.

Никак не е неслучайно, че този протест се случва точно в Исландия – държавата с най-добрия в света показател за неравенство между половете. И все пак, според обявените данни в Исландия, жените получават с 14%-18% по-ниско заплащане спрямо аналогични позиции и задължения за мъжете, което означава, че днес всеки ден една жена в Исландия спира да работи срещу заплащане в 14:38 следобеда. През 2005 г. това е ставало в 14:08 ч., а през 2008 г. – в 14:25 ч. Според анализ на Grapevine за последните 11 години жените са спечелили средно по 3 минути на година. Ако се запази настоящият темп, до 52 години Исландия ще преодолее напълно неравенството между половете.

За първи път протестът е организиран на същата дата през 1975 г. и в него са участвали 90% от жените в Исландия. Стачните им действия са запомнени от исландците като “дългия петък” (Day Off) и са довели до истинска паника и хаос на острова. На следващия ден нещата се връщат към ежедневното русло, но стачката не е забравена и тя остава в паметта на исландците като проява на сила и равенство. Резултатите, от които отчитаме днес.

В продължение на десетилетие Световният икономически форум (WEF) измерва неравенството между половете, като анализира причините за наличието му и дава конкретни практически препоръки за неговото преодоляване. За периода от 2006 г. до 2015 г. четвърт милиард жени са навлезли на пазара на труда. Въпреки че за същия период средната работна заплата на жените се е увеличила почти двойно от 6 долара на час до 11 долара на час, днес тя достига нивата, които са се наблюдавали при мъжете преди десетилетие. Най-големи резултати се отчитат в сферата на политическото представителство, където над половината от страните в света са имали жена държавен глава и приблизително 20% от министри и депутати са жени.

И все пак съгласно последното изследване на Световния икономически форум жените и мъжете могат да получават еднакво заплащане най-рано след 170 години, докато през изминалата година прогнозите за изравняване на заплатите са били за след 118 години. Данните от доклада са базирани на статистика от организации като Международната организация по труда, Програмата за развитие на ООН и Световната здравна организация. Според WEF в световен мащаб участието на жените във властта бавно, но сигурно се увеличава. В същото време обаче разликата в заплащането отново се увеличава и се е върнала на нива от 2008 г.

И за 2015 г. съгласно Global Gender Gap Report държавата с най-добрия в света показател за неравенство между половете отново е Исландия. При максимален коефициент 1 за абсолютно равенство, а 0 най-ниската възможна стойност, коефициентът на Исландия е 0.881 при 0.722 за България (която е на 43-ро място) и 0.484 за последната в класацията 145-та държава Йемен. Средната стойност на същия коефициент 1 за ЕС, според изследвания на Европейската Комисия е 0.836.

Още на следващата година след протеста – през 1976 г. – исландският парламент приема закон, гарантиращ равенството на двата пола. Само 5 години по-късно през 1981 г. една от активните участнички в протестните действия – Вигдис Финбогадотир – побеждава своите съперници от мъжки пол и става първата жена президент в Европа и управлява страната цели 16 години, период белязан от силно феминистко движение. Днес 40% от лидерските позиции в компаниите в Исландия са заети от жени, през 2000 г. бе въведен отпуск по бащинство, а през 2010 г. Йохана Сигурдардотир стана първият гей министър-председател в ЕС.

На 5 март 2011 г. Европейската комисия постави началото на първия Европейски ден на равното заплащане. Премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете е един от първите приоритети на ЕС, който води началото си още от Договора от Рим през 1957 г. Понастоящем съществува правно основание за действие от страна на ЕС по силата на Договора от Лисабон, както и ангажимент за равенство между половете, залегнал в Хартата на основните права. Равенството между половете и по-доброто оползотворяване на талантите и уменията на жените играят основна роля за премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете и за постигането на целите на стратегията на ЕС за растеж през това десетилетие Европа 2020. Стратегията има за цел да се разкрият повече и по-добри работни места, да се постигне по-високо ниво на заетост за жените в рамките на общата цел за постигане на 75 % ниво на заетост на лицата на възраст от 20 до 64 години и да се създадат гаранции, че до 2020 г. 20 милиона души по-малко ще бъдат изложени на риск от изпадане в бедност и от социално изключване.

Намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете е основна цел на Стратегията за равенство между жените и мъжете (2010–2015 г.) на Европейската комисия. Тя предвижда действия в пет области: икономика и пазар на труда, равно заплащане, равнопоставеност във висшите длъжности, борба с насилието, основаващо се на пола, и насърчаване на равенството между половете извън ЕС.

И докато политиките в повечетослучаи остават написани на лист хартия, напоследък ставаме свидетели на всеповече примери от ежедневието, в които жените отстояват своите права и позиции- с жар, плам и достойнство.

Според Световния икономически форумСъединените щати са на 73-то място по участие на жените във властта. В общатакласация за равенство на половете страната е на 45-та позиция. През лятотомедиите гръмнаха с примера как актрисата Робин Райт успява да постигнеизравняване на заплатата си с Кевин Спейси – партньорът ѝ от хитовия сериалКъща от карти. Миналата година Дженифър Лоурънс започна да говори публично запо-ниските заплати на дамите в Холивуд. В момента кандидат за президент е жена,а в щата Калифорния Ерин Шроде е най-младия кандидат, и то жена за постагубернатор.

Макар и резултатът от последнитеизбори за генерален секретар на ООН да е така печален за България, все пакреално се спрягаха женски имена за престижната позиция, доскоро негласнозапазена единствено за мъжете.

Едва в началото на месеца полякинитепоказаха нагледно как се отстоява гражданска позиция. Масовите протести спряхапроект за изменение на закон, който целеше да наложи пълна забрана икриминализиране на абортите в страната.

Вярвам, че с демократичния си зарядсъвременният феминизъм е новата вълна на толерантност и демокрация, която имавсички шансове да се противопостави на радикализма и езика на омразата,заливащи Европа напоследък. Отделните спорадични процеси в защита праватана жените по целия свят недвусмислено показват гражданско отношение по темата ипотенциал за по-мащабна и видима обществена реакция. И тази вълна очаквано щедойде точно от най-малките, но социално ангажирани с темата равноправие държавикато Исландия, Финландия, Швеция и Норвегия. Обратното броене вече е започнало…