Черните дупки са врати към други части на Вселената, според ново проучване. Но връщане назад няма, пише Андрю Грифин от Independent.

Всеки, който успее да влезе сам през най-мистериозните врати, ще бъде засмукан към нищото, твърди изследването. Съвсем възможно е пътешественика в новото измерение да не остане жив, за да го види.

При тестванията на учените те са установили, че цялата материя във вътрешността на черна дупка е унищожена и няма да има начин някога действително да се поправи. Но новите изследвания показват, че черните дупки може да действат като вход или тунел – както в научно-фантастичните истории.

Черните дупки са места, в които материята бива смачкана до такава плътност от гравитацията, че нормалните закони на физиката не могат да се борят с нея.

Новата теория отхвърля становището, че в центъра на черните дупки е пространствено-времевата безкрайна точка, известна като “сингулярност”, в която всички вещества се разрушават. Вместо това, днес се предполага, че сърцето на най-простият вид на електрически зареден, невъртяща черна дупка, е много малка сферична повърхност. Това действа като “дупка” – врата или тунел през тъканта на пространство-времето като в научнофантастични разкази.

Д-р Гонсало Олмо от университета на Валенсия в Испания, заявява: “Нашата теория естествено решава няколко проблеми в тълкуването на електрически заредените черни дупки. На първо място, ние разрешаваме проблема на сингулярността, тъй като има в центъра на черната дупка има образно казано врата, през която пространството и времето може да продължават.” Тунелът, предсказан от уравнения на учените, е по-малък от атомното ядро, но има възможност да стане по-голям, заради съхранения електрически заряд. Един хипотетичен пътник, влизащ черната дупка, ще трябва да се разпъне тънко, за да мине през тунела, като конец през иглени уши.

Новото изследване елиминира нуждата от “екзотични” енергия или материя, за да се създаде такава дупка.

Според теорията на гравитацията на Алберт Айнщайн, черна дупка може да се появи само в присъствието на материя с твърде необичайни свойства, притежаващи отрицателна енергия, налягане или плътност. Такава “екзотична материя” никога не е била наблюдавана. “В нашата теория, дупката се появява от обикновената материя и енергия, като например електрическо поле”, каза д-р Олмо. Изследването е публикувано в списание за класическа и квантова гравитация.