Поиграхме на опозиции с актьора Златин Цветков, който организира първия международен фестивал на импровизационния театър в България, който ще се случи между 25 и 30 септември 2017 на сцената на Славянска беседа на ул. Г. С. Раковски 127.