news4u

news4u

Жирафът има най-голямо сърце от всички сухоземни бозайници. Обичайно то е с минимална дължина 60 cm, тежи повече от 11 kg и бие с 95 удара/минута, изпомпвайки 60 литра за 60 секунди, когато животното е в покой. Разположено е на разстояние 2 до 3 m под мозъка на най-високoто живо същество в света. Познати са 9 подвида на това свещено животно, за местните племена по сухите и гористи савани на Африка, южно от пустинята Сахара.

Официално 2 подвида жирафи – Кордофанския и Нубийския, бяха обявени за „силно застрашен“ вид, а Мрежестия, за „застрашен.“ От изчезване… благодарение на малосърдечния човешки вид или социалното същество, надарено с интелект и воля… Според последния доклад на Международния съюз за защита на природата (International Union for Conservation of Nature) – ICUN през последните 3 десетилетия, броят на бозайниците е намалял с 40%.

Photo by Adam Bignell on Unsplash

Останалите седем подвида жирафи, също не нарастват като брой в годините. Благодарение на бракониерството, селското стопанство, минното дело и строителството в развиващата се Африка всички девет подвида страдат. “Докато жирафи могат да се видят често по време на сафари, в медиите и в зоопарковете, хората в т.ч. природозащитниците не са наясно, че тези величествени животни преживяват едно тихо изчезване.” твърди д-р Джулиян Фенеси, съ-председател на Комисията по Специално Оцеляване към IUCN.

Трофеят за бракониерите в жирафа е главата, нищо чудно тук. Също така привлекателни за тях са костите на животното, които според проекта за защита на жирафи от 2010 г. (Rothschild’s Giraffe Project) се продават за по 140 долара всеки. За твоя информация, въпреки близо двуметровата дължина на врата, костите в него са същия брой като при човека – 7 бр. В случай, че не се намери решение на проблема със застрашения вид, следващото поколение би могло да се наслаждава на това създание само в оградените пространства на зоологическите градини. Сред природата ще останат само бракониери – представителите на онези малосърдечните, част от социум, надарени с интелект и воля същества, които в един момент ще се окажат единствения възможен трофей. В дивото…

Photo by Nicklas Bajema on Unsplash

news4u

news4u