“Посланието на Япония към UK и ЕС“ – директно и изискващо

В официален доклад от 15 страници, публикуван в навечерието на срещата на върха на групата Г-20, японскотоправителство официално предупреди Лондон, че бъдещето на японския бизнес в UK ще зависи от оставането на страната в митническия съюз и вътрешния пазар, призапазване на свободното движение на работна ръка.

Докладът призоваваправителството на Тереза Мей „да се държи отговорно“, да зачете японскитеинвестиции в страната като структуроопределящи и да защити интересите им поподобаващ начин.

От няколко десетилетиянад 1 300 японски компании, сред които Тойота (ТМ), Нисан (NSANF), Хонда (HMC)и световният банков гигант Номура (NMR) инвестират във Великобритания, на коятогледат като на порта към ЕС.

Според изследванеCentre for Economics and Business Research излизане от ЕС на Великобританияможе да ликвидира още около 107 000 нови работни места, които се очаква дабъдат създадени от японските компании до 2030 г.

Още през май старшиятикономист в Daiwa Institute of Research Ltd. Казуко Ямазаки посочи, че „инвестициитев страната ще се затруднят, ако Великобритания гласува да напусне Европейскиясъюз. Някои компании може да предпочетат да открият други свои бази в Европа”.

В средата на юни заместникгенералният секретар на кабинета Коити Хагиуда заяви, че правителството наЯпония се опасява, че резултатите от референдума за бъдещето на Великобританияв ЕС може да доведат до резки колебания в икономиката и на валутните курсове. Японскитевласти и финансовите учреждения приеха извънредни мерки за предотвратяване наевентуални социални и икономически сътресения в случай на излизане наВеликобритания от ЕС, съобщи в. Никей, цитиран от ТАСС.

След резултатите отреферендума от 23 юни и в реалната ситуация на Брекзит японскитеинвестиции са сериозно застрашени. Японското правителство предупреждава,че „японските компании с европейски централи във Великобритания могат да решатда се пренесат в Континентална Европа, ако законите на ЕС престанат да се разпространяватвърху Великобритания“ и посочва подробен списък на изискванията им за запазванена инвестиционната си политика към Великобритания.

Прямотата в доклада е изумителна. И няма какда бъде по друг начин, когато става въпрос за огромни инвестиции, предприеманиот Япония в продължение на десетилетия. За редица компании, като напримерНисан, Лондон е тяхната международна централа. Повече от половината отпроизведените във Великобритания автомобила през изминалата година са японски. Близо140 000 британци работят в японскикомпании. За 2015 г. над половината от външните инвестициивъв Великобритания са от Япония. Близо половината от инвестициите на Япония вЕС са във Великобритания. И сега те са сериозно застрашени с резултатите отреферендума и по които все още няма официални стъпки от страна на британскотоправителство.

Анализи от последниямесец показват, че все още британската икономика не е пострадала в следствие нарешението за изход на ЕС, но все още е рано за радост. Още повече, че презизминалата седмица самата Мей обяви, че предстоят трудни времена и британскатаикономиката неминуемо ще пострада.

Хронологияна събитията

Външният министър на Япония заяви презРойтерс, че на 3 поредни работни срещи представители на бизнеса, търговията ифинансовият сектор са предали притесненията си, но използват срещата на Г-20 иобщественият фокус, за да предадат посланието си на още по-високо ниво. Надяватсе то да достигне не само до представители на Великобритания, но и на ЕС.

В неделя Мей обяви, че в следващата седмицаВеликобритания ще обяви визията си за излизане от Съюза и запазване напоследвалите отношения с него.

Понеделник сутрин посланикът на Япония въвВеликобритания Кожи Цуруока заяви, че Япония е приела дипломатичния избор отреферендума, но напомни, че компаниите от частния сектор имат отговорност къмсвоите акционери и собственици да предоставят доходност. Ако последиците от Брекзит не дават такававъзможност, то тогава пред тях ще се разкрият други възможности. Алтернативните възможности той нарече “отворенвъпрос”, по която все още няма решение.

А какво е в действителност посланието на Япониякъм UK и ЕС?

Изискванията наЯпония не са изненада за анализаторите, които познават добре начина нафункциониране на единния пазар. Но те може да са шок за Дейвид Дейвис, койтопреди 2 месеца бе назначен за министър по преговорите с ЕС за излизане наОбединеното кралство от Съюза и до момента не е посочил конкретна визия заръководене на процеса.

За Мей ще е изключителнотрудно да убеди най-консервативните поддръжници в своятапартия в спазването на японските изисквания, когато най-категоричното изказванена нейния говорител бе, че “Брекзит трябва да означава контрол върху хората,които влизат от ЕС във Великобритания, но също така и позитивни действия спрямотези, които искат да търгуват стоки и услуги”.

Миналата седмица Дейвис заяви, че ще положиусилия да договори с ЕС безмитен достъп до единния пазар и се надяваше с тозиси ход да си “купи комфорт”. Внимателният анализ на официалния японски докладобаче показва, че изискванията на Токио минават далеч отвъд митническатаполитика.

Изисквания като свободното движение наработната сила, възможности за предоставяне на услуги на територията на Съюза,единно законодателство, запазване локацията на централата EMA (Европейската агенция по лекарствата),влиянието върху съставяне на бюджета на ЕС всъщност са едни от основнитепринципи на свободния пазар. Без тях способността на Великобритания да търгуваи привлича инвестиции ще изчезне, а близо 80% от английската икономика сеформира от услуги, които не се влияят пряко от митническите тарифи.

В същото време на път за Г-20 Мей категоричноотказа изискванията на поддръжниците на напускане на ЕС, сред които въвежданена австралийската система за контрол на мигрантите, допълнителни 100 милионапаунда на седмица за националната система за здравеопазване NHS, прекратяване навноските в бюджета на ЕС и отмяна на ДДС върху горивото.

В очакване на британския отговор

“Посланието на Япониякъм UK и ЕС“е първият политически документ, призоваващ Великобритания за категоричнапозиция за своята визия за развитие и по всяка вероятност ще се превърне вшаблон, по който останалите държави ще решават двустранно отношенията си.

Мей имаше късмет, че Япония с вековните ситрадиции в дипломацията и уважението към партньора бе първата азиатска държава,която отвори дискусията за търговските предизвикателства в следствие на Брекзит. Ако това го бесторил Китай, тонът далеч нямаше да е толкова любезен и диалогичен.

Сега Лондон спечели време да избистри своятапозиция не само пред Токио, но и пред ЕС и всички ключови свои инвеститори иконтрагенти.

Времето тече, а както знаем, то е скъпо.