През изминалата седмица бе обявено изследване, изготвено от RAND Europe по поръчка на Европейския парламент, според което корупцията причинява на ЕС загуби в размер на от 179 милиарда евро до 990 милиарда евро на година (като % от БВП). Само щетите от корупция при публичните поръчки са над 5 милиарда евро. Според изследването Румъния, България и Хърватска са най-корумпираните държави, а най-малко корумпирани са Дания, Финландия, Швеция, Холандия, Люксембург и Великобритания. По показателите на изследването всички държави от Източна Европа притежават над средните за ЕС нива на корупция.

Цифрите са стряскащо по-големи от обявените от аналогично проучване за Европейската комисия през 2014 г., когато щетите за Съюза бяха оценени на приблизително 120 милиарда евро. Само че тогава ЕК се фокусира единствено на преките загуби, а последното изследване обхваща и вторичните такива и прави по-мащабен икономически анализ на ситуацията.

Според Карл Доулън, директор на дирекцията по международна прозрачност “корупцията е голяма черна дупка в сърцето на европейската икономика”. Когато европейските фирми на вярват в прозрачността на обществените поръчки, те не участват в тях и така на пазара се възползват не най-конкурентните, а най-приближените до властта компании. Това действа пагубно за цялата европейска икономика и значително намалява нейната конкурентоспособност. А в момент на сериозна икономическа криза може да е фатално.

Марко Хафнър, ръководител на изследването, коментира, че корупцията причинява сериозни социални, политически и икономически щети. Тя се измерва не само в материална загуба на средства и намаляване на конкурентоспособността на европейската икономика, но и в задълбочаване на неравенството между отделните общности, стимулиране на организираната престъпност и намаляване на доверието в институциите.

Освен безпощаден анализ от RAND Europe предлагат и редица мерки за спиране на загубите. Сред тях е разширяване сферата на действие на Механизма за сътрудничество и верификация (CVM), използван в България и Румъния и прилагането му в редица други държави, което ще спести на Съюза 70 милиарда евро.

Друга предложена стъпка е създаването на електронна система за обществени поръчки, която гарантирайки пълна прозрачност и безпристрастност, ще спести 920 милиона евро на ЕС.

Те стигат още по-далеч, настоявайки за създаването на Европейска дирекция за публични поръчки (European Public proescutors’ Office – EPPO), която да се бори срещу корупция и да разследва сигнали, като помага на OLAF. При прогнозираната му издръжка в размер на 0,2 милиарда евро на година и видим пряк резултат според анализаторите от RAND Europe ползите от дирекцията бързо ще се възвърнат.

Не може да се отрече, че изследването на RAND Europe засяга важни теми и адресира наболял за ЕС проблем – корупцията. Само че то удобно пропуска да спомене, че тя е преди всичко по високите етажи на властта. А до тях трите малки държави България, Румъния и Хърватска нямат достъп. Те са просто удобната жертва, която да бъде осъдително посочена с пръст, лишена от адекватни управници, които да реагират и от съпротивителни сили на обществото.

Няма официални изследвания на европейско ниво, в които да се анализират щетите от драстичните случаи на корупция като например делата срещу депутатка от управляваща партия, министър и дори президент във Франция, Airbus във Великобритания.

Още по-удобно е забравено глобалното проучване на Ernst & Young (EY), според което от анкетите на 2 700 изпълнителни директори в 59 страни по света става ясно, че през 2014 г. в Германия и Норвегия се наблюдава най-високо ниво на корупция, сравнимо само с това на Нигерия, Египет, Намибия и Кения (30%) и далеч под средното за ЕС 12%. През последните години редица водещи германски компании като MAN, Daimler и Siemens бяха въвлечени в корупционни скандали.

Докато ЕС не анализира кой всъщност е отговорен за корупцията по високите етажи на властта, а само сочи с пръст най-малките държави, докато европейските управници със своя двоен аршин внушават, че най-новите членове на Съюза са отговорни за разядената от корупции икономика, то цифрите от всеки следващ анализ ще са по-стряскащи, ще се създават нови и нови кухи дирекции, които ще възпроизведат порочния модел и ще си играем на котка и мишка…