През изминалата седмица бе обявено изследване, изготвено от RAND Europe по поръчка на Европейския парламент,според което корупцията причинява на ЕС загуби в размер на от 179 милиарда евродо 990 милиарда евро на година (като % от БВП). Само щетите от корупция припубличните поръчки са над 5 милиарда евро. Според изследването Румъния,България и Хърватска са най-корумпираните държави, а най-малко корумпирани саДания, Финландия, Швеция, Холандия, Люксембург и Великобритания. Попоказателите на изследването всички държави от Източна Европа притежават надсредните за ЕС нива на корупция.

Цифрите са стряскащо по-големи отобявените от аналогично проучване за Европейската комисия през 2014 г., когатощетите за Съюза бяха оценени на приблизително 120 милиарда евро. Само че тогаваЕК се фокусира единствено на преките загуби, а последното изследване обхваща ивторичните такива и прави по-мащабен икономически анализ на ситуацията.

Според Карл Доулън, директор надирекцията по международна прозрачност “корупцията е голяма черна дупка всърцето на европейската икономика”. Когато европейските фирми на вярват впрозрачността на обществените поръчки, те не участват в тях и така на пазара севъзползват не най-конкурентните, а най-приближените до властта компании. Товадейства пагубно за цялата европейска икономика и значително намалява нейнатаконкурентоспособност. А в момент на сериозна икономическа криза може да ефатално.

Марко Хафнър, ръководител наизследването, коментира, че корупцията причинява сериозни социални, политическии икономически щети. Тя се измерва не само в материална загуба на средства инамаляване на конкурентоспособността на европейската икономика, но и взадълбочаване на неравенството между отделните общности, стимулиране наорганизираната престъпност и намаляване на доверието в институциите.

Освен безпощаден анализ от RAND Europeпредлагат и редица мерки за спиране на загубите. Сред тях е разширяване сфератана действие на Механизма за сътрудничество и верификация (CVM), използван вБългария и Румъния и прилагането му в редица други държави, което ще спести наСъюза 70 милиарда евро.  

Друга предложена стъпка е създаванетона електронна система за обществени поръчки, която гарантирайки пълнапрозрачност и безпристрастност, ще спести 920 милиона евро на ЕС.

Те стигат още по-далеч, настоявайки засъздаването на Европейска дирекция за публични поръчки (European Publicproescutors’ Office – EPPO), която да се бори срещу корупция и да разследвасигнали, като помага на OLAF. При прогнозираната му издръжка в размер на 0,2милиарда евро на година и видим пряк резултат според анализаторите от RANDEurope ползите от дирекцията бързо ще се възвърнат.

Не може да се отрече, че изследванетона RAND Europe засяга важни теми и адресира наболял за ЕС проблем – корупцията.Само че то удобно пропуска да спомене, че тя е преди всичко по високите етажина властта. А до тях трите малки държави България, Румъния и Хърватска няматдостъп. Те са просто удобната жертва, която да бъде осъдително посочена спръст, лишена от адекватни управници, които да реагират и от съпротивителни сили на обществото.

Няма официални изследвания наевропейско ниво, в които да се анализират щетите от драстичните случаи накорупция като например делата срещу депутатка от управляваща партия, министър идори президент във Франция, Airbus във Великобритания.

Още по-удобно е забравено глобалнотопроучване на Ernst & Young (EY), според което от анкетите на 2 700изпълнителни директори в 59 страни по света става ясно, че през 2014 г. вГермания и Норвегия се наблюдава най-високо ниво на корупция, сравнимо само стова на Нигерия, Египет, Намибия и Кения (30%) и далеч под средното за ЕС 12%.През последните години редица водещи германски компании като MAN, Daimler и Siemensбяха въвлечени в корупционни скандали.

Докато ЕС не анализира кой всъщност еотговорен за корупцията по високите етажи на властта, а само сочи с пръстнай-малките държави, докато европейските управници със своя двоен аршинвнушават, че най-новите членове на Съюза са отговорни за разядената от корупцииикономика, то цифрите от всеки следващ анализ ще са по-стряскащи, ще сесъздават нови и нови кухи дирекции, които ще възпроизведат порочния модел и щеси играем на котка и мишка…