През изминалия четвъртък в Галерия “Структура” бе открита изложбата “Структури на мисълта”, която повдига въпроса за това как телесните и архитектурните ограничения се преплитат по начин, засягащ развитието на обществото и структурите на пространството. Артистите анализират представата за отношенията между индивида и пространството, и как чрез тях може да се противодейства на унифициращите социални и пространствени кодове чрез критичен анализ.

Кристоф Вебер. Увит бетон, 2013, бетон, брезент, пирони, 77 х 58 х 11 см, снимка: Кристоф Вебер, С любезното съдействие на: Галерия Джоселин Улф, Париж

Изложбата съдържа фотография, видео, рисунки, скулптури и инсталации. Работите изследват структурите, които определят настоящите условия на възприятие, търсейки алтернативи, за да засвидетелства как индивидите трябва да се адаптират, но в същото време и да полемизират с идеите на дадено пространство и неговите визуални форми. Това може да се види в работите на Битер/Вебер, ВАЛИ ЕКСПОРТ, Соня Гангл или Мария Ханенкамп, които поставят индивида в центъра на мисълта и показват как заобикалящите
социални слоеве влияят върху определени модели на поведение. Художници като Кристоф Вебер, Франц Вест или Хаймо Зоберниг се занимават с формални структури, свързани с модернистичното мислене, но в същото време оформят нашето възприятие за пространство и модалностите на разполагането, на субекта в определена среда.
Специално за изложбата е създадено произведението на Сабине Битер и Хелмут Вебер.

Сабине Битер / Хелмут Вебер. Справяне с историята, 2018, фотоколаж върху тапет, вариращи размери, С любезното съдействие на художниците

Те вземат като отправна точка монумента на Валентин Старчев „1300 години България“, размишлявайки върху темата какво се случва с колективната социална памет на един град, когато определен времеви отрязък от
историята — свързан с даден обект или архитектурен паметник — бъде изтръгнат от течението на градското време. Върху фотографски тапет те показват фрагментарната история не само на този паметник, но и на периода, който представлява. В своята интерпретация на това „пресъздаване на историята“ чрез паметници, Битер и Вебер използват свои и други снимки, както и се базират на поредица разговори с художника Валентин Старчев, с историци на архитектурата и културолози като основа за техния монтаж,
като контекстуализират паметника като метафора на условностите в историята. Съставяйки карта на временните състояния на паметника, те създават художествена картография, възпроизвеждаща хипотетична визуална матрица за различните материални наслоения и конфликти в града, политиката на образите и произтичащите от тях разриви на паметта.

Хеймо Зоберниг, Без название, 2016, синтетична кожа, 2 пиедестала, одеяло: 250 х 250 см, подиум: 60 х 200 х 200 см, Снимка: Архив на HZ, С любезното съдействие на галерия Майер Кайнер, Виена

„Структури на мисълта: художествени репрезентации от Австрия“ ще продължи до 8 декември, 2018 г. в галерия Структура на ул. “Кузман Шапкарев” №9 

Куратор: Валтер Зайдл, в сътрудничество в Мария Василева.

Артисти: Сабине Битер / Хелмут Вебер, Кристоф Вебер, Франц Вест, Соня Гангл, ВАЛИ ЕКСПОРТ, Хеймо Зоберниг, Мария Ханенкамп

*Изложбата е част от официалната програма на Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тя включва някои от най-изявените съвременни австрийски художници. Кураторът Валтер Зайдл я създава специално за пространството на галерия Структура – като архитектурни дадености и като изложбена политика.