КВ: Проф. Кръстева, вие сте преподавател и изпитвате студенти, а кой е последният изпит, на който вие се явихте?

Проф. Анна Кръстева: Непрестанно се явявам на изпити, преподавателската работа е среща с живи хора, които очакват страшно много от нас, очакват да ги научим – и на конкретни знания, и как да се държат, как да се развиват в живота. Всяка среща със студентите ми е като изпит. Тази живост никога не съм я загубвала и няма да я загубя. Току-що излизам от час със студенти първокурсници, днес им започва курсът при мен за първи път, преживявам го като изпит.

Освен това съм учен с много международни изяви, утре заминавам за Брюксел на един много демократичен форум, който се казва „Седмица на регионите и градовете“, където трябва да преведа академично знания за една по-широка публика от политици на европейско, национално и регионално ниво, на граждански активисти и просто активни граждани – това е един сериозен изпит.

К.В.: А какъв е “трикът“ да се получават високи оценки и да се взима изпит при професор Кръстева?

Д-р Евелина Стайкова: Единственото, което може да помогне в тази посока е една добра подготовка вкъщи. Аз няма да забравя, че едни от най-трудните ми изпити са били при проф. Кръстева. Здрава подготовка, добро четене, убедително представяне – това е тайната на отличната оценка при нея.

К.В.: Как разбирате класическата фраза, клише „ученикът надмина учителя“. Как я превеждате тази фраза в днешно време?

А.К.: Абсолютно буквално. Самият избор на ученик (не всеки студент е ученик на професора) вече е едно продължение на учителя. Той иска да бъде продължен чрез нови, оригинални, иновативни стъпки и инвестира бъдещето на своите идеи в ученика. Ето до мен седи такъв пример – може би най-яркият ми ученик. Тя пише книга по тема, която заедно сме започнали в екип, когато бяхме консултанти на Столична община по първия голям, международен проект за културен обмен „Открити градове“. Вече „топъл“ на масата е и ръкописът на Евелина Стайкова по изключително актуалната тема – градски политики и местна демокрация.

К.В.: Какви иновативни методи използваше проф. Кръстева в преподаването си, за да ви бъде интересно на вас, студентите?

Е.С.: Не защото седи до мен, но тя е истински вдъхновител и тя е корифеят на интерактивното и интересно преподаване. Ако днес съм удовлетворена от някоя лекция, то е защото съм се доближила до модела, който съм гледала и съм се възхищавала толкова дълго време. Когато влезе в някоя лекция професор Кръстева казва: „Може да ме откриете в приемното ми време, но и да ме намерите във Facebook, в Twitter, имам и блог“. Технологиите са част от нашето ежедневие и част от нашето преподаване.

А.К.: Нещичко да вмъкна, че в дигиталната епоха има две големи предизвикателства  – едното младите го усвояват с раждането си  – използването на технологиите в ежедневието. Другият урок, много по-труден, е да ги научим да използват критично технологиите, да не се доверяват на социалните медии повече отколкото на класическите медии, защото в тази епоха на “fake” социалните мрежи са много по-мощни, защото „fake“, както знаят и вашите слушатели, е размиване на границите между факти и неистина.

К.В.: А какво научихте вие от студентите?

А.К.:  Непрестанно научавам, аз съм изключително чувствителна към аудиторията. Ето сега излизам от час със студенти от първи курс и виждам тази огромна тяхна чувствителност. Говорихме за изборите – от Венецуела до местните избори в Истанбул, както и местните избори в България.

***

“Star & Млад е поредица на Дарик и VIVACOM за връзката ученик-учител. Представяме интересни “двойки”, които винаги изкарват шестици.