Потребителите могат да записват видео само с едно намигане. Това става чрез превключване на режима с нарочнодвижение на клепача, което се определя предварително. Контактната леща се носи само на едното око и може да се включва иизключва чрез затваряне на клепачите. Използвани са специални сензори, които разграничават мигането от волевите движения.Лещите заличават и “черните моменти”, които са резултат от намигането.

Технологията на Sony е разработена от седем японски изобретатели, които оборудват системата с опции за коригиране на наклонени изображения, предпазващи от размазване и управление на фокуса и блендата. Има и функции за правене на обикновени снимки.

Лещите могат да съхраняват видеото, за разлика от умните лещи на Samsung, които разчитат насмартфон. Потребителите им биха могли да използватсвоите смартфони за контрол. 

Патентната заявка е подадена през февруари 2014 г., но все ощепредстои да бъде преразгледана. През същата година, Google подаде заявка за патент за изработване на контактни лещи,които могат да се инжектират директно в очите на потребителите. Същите имат интерес да разработят и развият интелигентни контактни лещи, които позволяват разкриването на нивата на кръвната захар, предназначени дапомогнат на болните от диабет.