Нужно ли е да пътуваш до друга държава, за да научиш официалния там език? Близнаците Матю и Майкъл Юлдън си поставят този въпрос, когато се заемат с нелеката задачата да определятнай-добрите начини за учене на чужд език.  

1. Трябва да знаешзащо го правиш
Бележка:Ясното определяне на целта всамото начало построява маршрут към постигането на тази цел.

Близнаците Юлдън приемат предизвикателството да научат чужд език в рамките на една седмица, като избират първия такъв да е турски. В Берлин,където живеят, има около 300 000турско говорящи, като областите на Кройцберг и Нойкьолн са осеяни с магазини и витрини на турски език. Изборът определено не е бил трудна задача.

2. Лепкавибележки
Бележка: Свържи непосредственото си обкръжение с новия език още отпървия момент. Ще предизвикаш в ума си пасивни асоциации презцелия ден.

Първата оперативна стъпка в процеса на обучение наблизнаците е да “украсят” целияапартамент с лепящи се листчета. Братята полиглоти поставяли етикет върху всичко в апартамента си с отговарящото му турско название. За около час в дома им, вече е билоневъзможно да се извършват каквито и да е задачи, като да синаправят кафе или да включат лампата, без да не се сблъскат с най-малко триразлични думи на турски език, свързани с тази дейност.

3. Намери сипартньор
Бележка:Има няколко добри мотиви, за да сиимаш другарче в ученето на чужд език. Независимо дали си мотивиран от конкуренцията или чувството на взаимна отговорност, самото присъствие на партньора щете фокусира върху задачата.

Играта станала за двама, още докато Матю и Майкъл си разпределили задачите с лепкавите бележки. Тази проста задача е разширена с непрекъснати малки тестове, в които всеки близнак се превърщал в източник на познания за другия. Най-очакваният момент е бил къмкрая на седмицата, когато близнаците просто превключват ежедневните имразговори за турски.

4. Подготви си малка мотивация
Бележка:Трябват ти приключения по пътя към целта. Това могат да бъдат предизвикателства, които ще те накаратда се подготвиш по дадениобласти чрез речник. Удовлетворението идва с приключванетона задачата и поставянето на още по-големи висоти.

Ученето на турски език за една седмица от Матю и Майкъл включило множество предизвикателства. В първия ден били посетени от турски приятел, с когото разговаряли на родния му език. Научили имената на плодовете и числата от едно доедин милиард, така че спокойно могли да посетят турския пазар в Кройцберг, от където гордо пазарували за вкъщи.

5. “Яж”езика
Бележка:Намери си начин да свързваш всичко, което правиш с ученето на чуждия език. Обгради се с храна, музика и филми, така че дори и това да предизвиква у теб интерес имотивация.

Подобно на децата, близнаците Юлдън опитали всички възможни турски закуски, като внимателно прочелиопаковките и съдържанията на гърбовете на зърнените опаковки. Нямало е и момент, в който братята да се отдалечат от процеса наизучаването на езика.

6. Използвай това, което вече знаеш
Бележка: Колкото по-голяма е дълбочината на обработката, толкова по-вероятно е информацията да се запомни. Забавлението започва, когато можеш да правиш сравнения между езика или езиците, които вече знаеш и новия, който учиш.

Една отнай-честите фрази на близнаците е: “ах, че това приличамалко на …”. Матю иМайкъл постоянно използвали съществуващите им познания при ученетона турски. Не само че изследватетимологията на различнитедуми, но също така прибавятнови думи и фрази чрез тяхнатамрежа от асоциации. Дори да учишвтори език, най-вероятно ще попаднешна думи, които имат общи корени с тези от твоя майчин.

7. Вариантите саот значение
Бележка: Начертал си маршрута, а сега е време да избереш различнитеначини, по които да запомниш чуждия език като свой.

Близнаците прекарали много време в слушане турскирадиостанции и коментиране на футболни мачове наФенербахче в мрежата. Безокончателен метод за учене на език, нито учител, Матю и Майкъл писали,говорили, чели и слушали на турски език. Всяка от тези области се счита за основно умение, в което има множествопотенциали за развитие. Братята съветват да опитваш нещо ново всеки ден – слушай музика, прочети статия от вестник, напиши история за деца, играй импровизиран театър и говори на глас докато готвиш. Разнообразието добавя аромат към всичко.

Бел. еgoist: Уважаеми Господа, Сугестопедията отдавна е решила този въпрос и геният е Български. Поклон пред проф. д-р Георги Лозанов.