Кога за последно изпрати усмихнато личице или друг емотикон, за да заместиш думи в съобщение към шефа ти или колегите? Скорошнопроучване съобщава, че близо половината от работещите хора, използватемотикони в професионалната комуникация. 61% от анкетираните мениджъри заявяват, че употребата им еприемлива в някои ситуации.

Проучването е на OfficeTeam – дял от компанията Robert Half. В него са участвали повече от 300 мениджъри от компании в САЩ, с над 20служители и 350 работници от офис среда.

20% от запитаните намират употребата на smileyface за забавна,41% казват, че повдигнатият палец нагоре в знак на съгласие е приемлив вопределени ситуации, а 39% намиратпоставеният палец надолу за непрофесионален. Само 19% от служителите признават,че ги използват през цялото време, за даизразят емоцията, която остава скрита в професионалната комуникация. 33%процента заявяват, че се въздържат отизползване на емотикони изцяло ипредпочитат да изразяват себе си чрез думи.

Истинското предизвикателство е писменото изразяване на емоции вимейли, текстове или дори не толкова подредени чатове. Те не винаги се тълкуват поначина, заложен от комуникатора. Дори екипи, които са свикнали да работят отразстояние, не винаги долавят заложения хумор или сарказъм. Причината – познанството им е в сферата на виртуалното. Заради това не следва да се учудваме, че емотиконите се явяват своеобразнапатерица в изразяването на нашите чувства.

Проблемът идва оттам, че тези знаци са сравнителноново допълнение на фона на кореспонденцията и все още не са установениофициални правила.

„Да се усмихнеш, или да не се усмихнеш – това евъпросът. Избягвай да използваш усмихнатите лица, освен ако не си абсолютносигурен, че емотиконът ще бъде разбран правилно. Пред някой, който не те познавадостатъчно добре, или има по-критично око, те ще изглеждат детински.” – съветва АнаПоуст от Reuters.

Маркетинг мениджъри споделят опита си – ако започваш разговор седно усмихнато лице е като стръв, за да провериш каква ще бъде обратната връзка. Всъщност няколко добре осмислени начина на поставяне на емотикони, могат да бъдат добър заместител на прегръдкаили други невербални жестове от разстояние.

Предлагаме ти ЗА и ПРОТИВ:

За: Използвай емотиконите вимейлите, за да подчертаеш своята индивидуалност. Когато общуването не е лице влице ежедневно, всяка дума може да бъде разбрана погрешно.

За: Наблегни на емотиконитеза специални случаи. (Колегата ти се жени? – Изпрати булка, пръстен и сърце./ Шефътти е преминал през операция и се възстановява? – Емотиконите болница,хапче и легло са подходящи.)

Против: Не продължавай даизпращаш емотикони, ако събеседникът ти не отговаря по същия начин.

Против: Не използвайемотикони в съобщения към по-висшестоящи, които не познаваш добре.

За: Използвай емотикони вкомуникацията с тези, с които общуваш често.

Против: Не ги използвай встандартните бизнес имейли, най-вероятно не са подходящи.

За: Когато пращашемотикон, се увери какво всъщност езначението му. Емотиконът, който плаче докато се смее е много по-различен оттози, който само плаче, например.

За: Използвай емотиконите,за да изразиш истинските ти реакции и изражения. Понякога един палец вдигнатнагоре е достатъчен.

Против: Не заменяй напълнодуми и изречения с емотикони.Tова само обърква и е възможно да не те разберат.

Против: Не изразявайсарказъм чрез емотикони.

За: Използвай повдигнатите палци или свититеюмруци за поздрав.

Против: Не наблягай на омразата или гнева. Важно е да сестараеш да вникваш повече в това как щебъде разбрано едно съобщение от реципиента. От значение е да познаваш този,който седи от другата страна и да съобразиш своя начин на изразяване снеговия.

Главен и полезен принцип – използвай по един емотикон на имейл.

ГЛАВНО ПРОТИВ: Никога не използвайемотикона патладжан на работа!