Сателитни снимки показват 30-километрова пукнатина на ледника Пайн айлънг в Антарктида, която скоро би могла да се окаже причината за поредното отделяне на огромна ледникова маса. Геологът Стеф Лермит, асистент професор в университета в Делфт в Холандия сподели gif в twitter, който показва ледника на 17 септември без отчетени нарушения и 1 октомври, с видима пукнатина.

Нормално явление е айсберг да се откъсва от ледник, но при Пайн айлънд, един от най-големите в Западна Антрактида, процесът се учестява сериозно. Преди около година, бяха отделени 267 квадратни метра ледникова площ от там, през 2015-та година – 583 кв. м., 2013-та година – 653 кв. м. Изчисленията на Лермит показват, че настоящата пукнатина може да стане причина за отделяне на 298 кв.м. площ от Пайн айлънд или 6-тото значително такйова от 2001 годна насам. Ето и как изглежда това от сателит:

Изчисленията на учените сочат тревожни данни относно покачването на водното ниво в резултата на топенето. Ако целият ледник се разтопи, морското ниво ще се покачи с половин метър. Това е малко вероятно да се случи скоро, но ако не се предприемат мерки по ограничаване парниковия ефект, покачването на водата, в следствие топене на всички ледници може да надмине метър. Има доказателства, че процесът на топене става все по интензивен. Така например в Западна Антрактида през последните 15 години скоростта на процеса се е увеличила трикратно и съответно морското ниво е повишено с близо 10%. Според НАСА общия обем на загуба на ледена маса през последните 21 години възлиза на 83 гигатона годишно. За сравнение Еверест е 161 гигатона или обемът на топене на ледници за период от две години се равнява на този на най-високата планина.

Съветът на ООН изготви доклад, според който живота на Земята ще бъде почти невъзможен до едва 22 години при настоящите условия. Проучването е дело на 91 учени от 40 държави, които са анализирали повече от 6000 научни данни. Авторите са установили, че при настоящите нива на парникови емисии, атмосферата ще се затопли с 1.5 градуса по Целзий до 2040-та година, което ще доведе до крайности в наводненията, сушата и бедността.

Според решение на гражданския съд в Хага от вчера, властите в Холандия трябва да намалят количеството вредни емисии за да защитят страната си от последици, в резултат на климатичните промени. Конкретно емисиите от СО2 трябва да бъдат намалени с 25% до 2020 година в сравнение с приетата за горна граница, а именно тези от 1990 г.

Според тревожните данни от по-горе всички трябва да поемем своята отговорност и съответни действия.