Панчо Карамански: “Правенето на музика е един от най-достойните начини за хората с нарушено зрение да печелят своите пари. Затова заставам силно зад тази кампания. Сред тези хора намирам такива с огромен талант. И той все още не е използван, тъй че нека им позволим да покажат таланта си.”

***
„СИЛATA НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА: И ТИ СИ АВТОР! МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ОТ ТОВА!”

„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Информационните дейности и публикациите, свързани с проекта, отразяват становищата на авторите и EUIPO не носи отговорност за съдържанието в тях.”

EYE: European Youth Empowerment – „You are an author too! And You can benefit from it!“

„The project is implemented with the financial support of the European Union Intellectual Property Office. Any communication or publication related to the action reflects only the author’s view and EUIPO is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.