едложенията за лого на България могат да се конкурират само с това на Реформаторския блок – то е смайващо лошо, но пък отразява точно граничещата с уродливост диспропорция между истина и лъжа, която се оказа най-характерната черта не просто на тази коалиция, а на родната политика като цяло.

Аз бих приел логото на блока и като национално – така или иначе абревиатурата РБ върши двойна работа. И ако загатнатото реформаторското Р по-скоро изтича в обкръжаващия фон, а на очи се набива изнасиленото разкривено Б на блока, по същия начин Р-то за република би се загубило в полза на Б-то, обозначаващо повече Борисов, отколкото България.

Трикольорният елемент е сложен там просто за всеки случай – в това ни убеждава неговото нелепо до обида присъствие в общата композиция. И въобще цялата работа с логата е интересна, защото на всеки е ясно, че тяхното изработване е продиктувано от напълно несвойствени (често престъпни) мотиви или пък защото някой е чул, че така се правело.

Оттам резултатът изглежда зле и подлежи на основателна критика. Но пък точно такива, каквито са, тези лога изненадващо започват да играят същинската си роля – те дават знак за действителното състояние на своето означаемо. И, да, неговото състояние е като тях – плачевно.

Така че, спокойно, грешката е вярна.