13 септември 06.30 – 08.00 часа, София

Живеем в свят, който става все по-общ и достъпен, и в същото време различията в този свят стават все по-ярки, а противоречията – всепо-остри.

Ние, от дискусионен клуб “Сутрин 6:30”, разговаряхме за товакакъв трябва да бъде идващият български президент, и макар мнозина да споделямеразлични мнения и възгледи, има достатъчно неща, които ни обединяват и нипозволяват да изкажем общото си мнение.

Българският президент трябва да разбира бъдещето и ярко дасъзнава, че то ще бъде изпълнено с конфликти и войни, но и с иновации, коитовсе по-бързо ще променят човечеството. Също така той трябва ясно да осъзнаемоментното положение на нашата държава. И никога и при никакви обстоятелства нетрябва да подкопава цивилизационния избор, който тази нация е направила: даприпознае, да възприеме и да се дефинира като устойчива част от европейскатаценностна система.

Президентът трябва да разбира, че България трябва да принася на Европейския Съюз, а не просто да се възползва от него. В това обединение нямамалки или големи държави, но има държави, които със своите целенасочени усилияи интелектуални постижения укрепват Съюза и правят всичко възможно не просто даго запазят, но и да го развият като мярка за икономически и политически морал.Президентът може да подпомогне това, с позициите си той може да ни постави средтези държави.

Президентът не трябва да се оправдава с малкото правомощия.Неговият авторитет, всяка негова дума с тежест може да бъде по-силна отправомощията.

Президентът трябва добре да познава нашата история. И да ятълкува правилно. Но той трябва да познава добре историята и на другите народи,защото понякога тези истории се преплитат.

Той трябва да говори на всички българи: на тези, които сме тук, но и на онези от нас, които живеят надалеч. Възможностите за свързаност вечеса толкова силни и ние като нация трябва да използваме това, независимо отмястото, където всеки един от нас живее в момента. За да бъдем едно.

Президентът трябва да има ясна позиция, както по актуалнитеболезнени въпроси, така и по въпросите, касаещи нашите бъдещи перспективи. И,за да има такава позиция, той трябва да познава ресурсите на нашата държава -природни, образователни, интелектуални.

Президентът трябва да осъзнава и токсичността на политическатасреда, която ще го излъчи за кандидат. И да е способен не просто да се откъснеот нея, но с ум и мисъл да я промени в бъдещето така, че тя повече да служи нанацията и по-малко да се възползва от нея.

Президентът трябва да бъде имунизиран от алчността. И да разбира,че дори да не е идеален, важно е в идващите години по време на мандата си да сестреми към това.

СУТРИН 6:30 обобщиха какъв трябва да бъде българският президент:

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА

Балансьор;

Медиатор;

Ерудиран, мъдър;

Добър оратор;

Силна личност;

Визионер;

Харизматичен;

Интуитивен;

Смел;

Да вдъхва доверие и респект;

Да е убедителен;

Да разбира бъдещето;

Да знае, че властта не означава алчност;

Да е наясно с токсичността на средата;

Да осмисли президентската институция от гледна точка наобществения интерес;

Да познава в дълбочина историята и културата на други страни, чиито модели бихамогли да бъдат използвани;

Да притежава много добри рефлекси и възможности за взимане на решения, които сеградят върху неговата лична информираност;


ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ

Международен административен опит ;                                        

Международна репутация, извън политическата си дейност;

Да е технократ, но и осъзнал, че технологиите и растежът не са панацея и заедносъс смислените решения, крият заплахи;


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Ясно съзнание къде се намираме като държава в исторически, географски,политически и икономически план;

Да има изразена концепция за оцеляване на малката държава чрез принос;

Да дефинира посоката за развитие на държавата; създаване на доктрина

Визия за българите навсякъде по света като общност;