Поговорихме с най-добрите, за да разберем: можем ли да печелим от финансовия пазар между две влизания със сърфа в морето? ПоканихмеПетър Кръстев – изпълнителен директор на BenchMark Finance. Maгиcтъp пo финaнcи и иĸoнoмиĸa, с дълга практика в тъpгoвията cвaлyти, CFD, aĸции, oпции и дpyги дepивaти.

Дазапочнем директно с една гореща тема – какво се случва на международнитефинансови пазари след Брекзит?


–     Трябва да започнем от там, чеБрекзит наистина разтърси финансовите пазари, въпреки че до голяма степенновината и събитието бяха очаквани и то месеци преди това. Пазарът реагира такапоради няколко причини. Може би основната е, че голяма част от ликвидносттабеше изтеглена точно седмица преди новината, но още една причина е, че като чели пазарът остана изненадан от факта, че Великобритания гласува да излезеот ЕС. Според мен, предварителните прогнози бяха по-скоро за оставане и пазарътимаше точно такава настройка. В часовете след оповестяване на първите резултатислед Брекзит започна едно плавно понижаване, ясно изразено при британскияпаунд, което продължи да се засилва в следващите часове и точно на другия ден,веднага след крайните резултати от референдума, имахме 31-годишно дъно прибританския паунд. Не само британският паунд беше потърпевш от резултата, но имного други основни финансови инструменти – като еврото, петрола и основнитеборсови индекси. Пазарът изтълкува новината доста негативно и прие, че имадоста голям риск Великобритания да излезе от Европейския съюз. Поглеждайкиситуацията от друга страна, не всички финансови инструменти бяха губещи.Пазарните участници се обърнаха традиционно към валутите и активите „убежища“,които са атрактивни в такъв момент, когато има финансова несигурност. Таказлатото стана доста атрактивно точно на следващия ден след вота, както ияпонската йена. Погледнато обективно, те успяха да спечелят доста от вота във Великобритания.Американският долар също беше на страната на печелившите, но според мен, тойпо-скоро спечели, защото останалите валути бяха слаби. Едно е сигурно – вследващите седмици и месеци този вот ще  оказвавлияние върху финансовите пазари и ще диктува ситуацията.

Дапоговорим и за практическото излизане на Великобритания. Член 50 за излизане надържава членка от Европейския съюз все още не е реално задействан. Тоест напрактика Обединеното кралство е с единия крак вътре, а с другия навън от ЕС.Как това ще повлияе на пазарите – тези тенденции, които говорим дали ще сезадържат в този си вид, дали ще се променят и в двата случая – ако остане и акоизлезе?

–     Пазарът има едно много важносвойство и това е да отразява новините и събитията доста преди да са сеслучили. Точно това стана след Брекзит. Всъщност, Великобритания наистина е сединия крак вътре, а с другия крак вън, но пазарът вече е отразил това в ценатана основните финансови инструменти. По движенията, за които разказах предималко, можем да съдим, че по-скоро пазарът е настроен Великобритания да излезеот ЕС. Но според мен, в средносрочен план ни очакват доста движения нафинансовите пазари, които ще бъдат диктувани точно от новини и политическирешения, свързани с Брекзит. Тези движения няма да бъдат с такъв голяммагнитут, както след вота, но пазарите със сигурност ще се движат динамичнонагоре и надолу, от което много спекуланти ще могат да се възползват.

Всепак ако искаме да се възползваме от сегашната ситуация на финансовите пазари,за да спечелим, но не сме сигурни в уменията си – какво бихте ни посъветвали?

–     Ако искаме да спечелим, трябва дазнаем основното правило и това е, че печелят хората, които разполагат с информация,която другите хора нямат. Затова трябва да се насочим към търсене на правилнатаинформация. Но дори да имаме информацията, трябва да знаем как да я отиграем,как да работим с нея. Първата стъпка е човек да потърси обучение или материали,с които да се запознае и да научи как точно да отиграва новините, за да бъдепечеливш в крайна сметка.

Акоима информацията, научавайки новините, ще може малко или много да предвидикакво е печелившо за него?

–     Точно така, но трябва да се имапредвид, че невинаги новините дават еднопосочен резултат върху пазара, тоест -не винаги имаме логичната развръзка след дадена финансова новина. Това разбирасе, не може да бъде научено на 100 %, но могат да бъдат положени усилия захората, които са мотивирани, да намерят по-правилната формула как да търгуватна финансовите пазари. В тази връзка, освен материалите за четене в интернет,мога да препоръчам и обученията, които BenchMarkFinance организира. Всяка седмицапровеждаме семинари и онлайн обучения или така наречените уебинари, насоченикъм различни типове клиенти с по-малко или повече опит. Освен това публикувамевсекидневни анализи и търговски идеи, които също могат да дадат насока как даизтъргуваме дадена финансова новина. В допълнение, нашите анализатори ифинансови експерти провеждат безплатни индивидуални консултации на различнитеми, в зависимост от желанието и интереса на клиента.

И катоговорим за обучение – да засегнем една болна тема у нас, а именно финансоватаграмотност на българина. Какво е нивото ѝ сега? Вашето наблюдение какво е презгодините, как се развива?

–     Лично мое мнение е, че финансоватаграмотност на българите изостава в сравнение с грамотността на хората вразвитите държави. Мисля си, че през последните години има засилен интерес къмфинансовите пазари и все повече хора се насочват натам. Подобрението идва оттам, че хората започват да възприемат търговията на финансовите пазари като типинвестиране и все по-малко се страхуват да вложат собствени средства. За товаспомагат както интернет, така и електронните платформи, които през последнитегодини станаха изключително популярни. Вече няма ограничение за това кой може икой не може да участва на финансовите пазари. Достатъчно е човек да е свързан синтернет и да има компютър или мобилно устройство, на което да инсталираплатформата. Улеснението идва от там, че буквално с един клик всеки може давлезе в позиция или да излезе от такава и съответно да се опита да изтъргуваопределено движение. Споменах мобилни телефони и мобилни платформи, чрез специалноразработените приложения за смарт мобилни устройства вече е възможно човек, дории в движение да анализира пазара, да гледа графики и да затвори или даотвори дадена позиция.

Започнахмес Брекзит и Ви предлагам така и да завършим. Той е един конкретен повод дапоговорим за търговията с валути, реално много хора правят това абсолютно всекиден, търгуват с валути, злато, петрол и печелят. Каква е рецептата?

–     Всъщност Брекзит беше новина,която не се различаваше по характеристика от всички останали новини, коитоизлизат ежедневно на пазара. Различаваше се единствено по нейния магнитуд, оттова, че разтърси финансовите пазари. Трябва да спомена, че всеки ден викономическия календар се обявяват и излизат различни новини, които имат своетоотражение и влияние върху пазарите. Новини като решения на централни банки ицентрални банкери, различни данни за безработица, основни лихвени проценти итака нататък. Eжедневно пазарните участници имат възможност да севъзползват от колебанията в цената на финансовите инструменти. Като плюс затях е, че пазаритеса денонощни и има хиляди финансови инструменти, повечето от които се предлагати при нас, в BenchMark Finance. Така, дори човек да не е толковаспекулативно настроен, за да изтъргува Брекзит, а по-скоро иска нещо по-умеренои по консервативно, пазарът му предлага и тази възможност със съответнитеинструменти да се включи и да участва.

Кажетени малко повече за калибъра от стоки, с които можем да търгуваме.

–     Най-разпространени са сделките свалути и акции, но също така могат да се търгуват петрол, борсови индекси,ценни метали в това число злато, сребро, платина, паладий, както и достанепопулярни за широката аудитория инструменти като фючърси, опции,борсово-търгувани фондове. Наистина наборът от инструментите е голям, коетодава възможност хората да избират да търгуват с най-подходящите за тях инструменти.

Повече информация на www.benchmark.bg