Всеизвестен факт е, че седенето в продължение на часове води до всякакви здравословни проблеми. Заседналиятначин на живот има страшни последствия – от затлъстяване до остеопороза исърдечни заболявания. Но ново изследване показва, че съществува поне едно полезнонещо, което можеш да правиш в седнало положение – четене на книги.

Проучванепубликувано миналия месец в Social Science & Health доказва, че четенето на книги имазначителна връзка с увеличаването на продължителността наживота, цитира Quartz.

Екип от научни изследователиот Йейлския университет разглеждаданни събирани от 1992 г. до 2012 г.,с 3635 американци над 50-годишна възраст, разделени по възраст, пол, раса,образование, богатство, семейно положение и дори депресивни проблеми. В крайна сметка учените откриват, че не по-заможните, а тези,които четат книги имат вероятносттада доживеят дълбоки старини. Като цяло, изследователите са изчислили, че четенето на книги дава поне 23 допълнителнимесеца живот.  

Списанията или вестниците нямат такъв ефект върху здравето.

От резултатите става ясно, че хората, които четат повече книги показват по-силни познавателни способности,като дълга памет и други умения, които, комбинирани счетене, показват положителна връзка с дълголетието. Авни Бавиши, ръководител на изследването, смята, че дълбокатаангажираност с разказа игероите на романа, както и дължината на художествената литература или документалнитекниги, увеличава познавателните умения и следователно удължава живота.

Важно е да сеотбележи, че проучването показва само корелация, а не причинно-следственатавръзка. В допълнение на това,няма начин да бъдем сигурни,че същите съотношения ще важат ипри по-младите хора, макар че Бавиши вярва, че това е твърде вероятно.

В бъдещитеизследвания, споделя тя, бибило полезно да се погледне по-специално какви точно книги четат хората, както и техния носител – печат, електронникниги и аудиокниги, за да се откриедали и те имат отношение към дълголетието.

А дотогава ти предлагаме кратък списък за по-дълъг живот.