Понякога е нужен сериозен поглед. Задълбочен и разумен. Такъв, който изисква вглеждане в детайлите на онова, което низаобикаля. Понякога е нужно съсредоточаване в собствената ценностна система, внейното замърсяване и във въпроса не как да бъде постигната чистота на идеите,а дали подобно нещо е възможно изобщо.

Често определян като един от най-добритесъвременни романисти, Джонатан Франзен съзерцава постоянно света. Не презсоциалните мрежи и не през екрана. Голяма част от свободното му време минава внаблюдение на птиците по крайбрежната зона на Санта Круз. Споделя, че това гоучи на търпение и му помага да остане насаме с мислите си. А от тези мисли сераждат Поправките, Свобода и Чистота – три големи (във всеки смисъл надумата) американскиромана. Всекиедин от тях се съсредоточава с изключителна дълбочинност в проблеми насъвременното общество. А упражнението започва от частното към общото. Отличната семейна драма на разпадащо се модерно семейство в Поправките през надграждането на темата в Свобода. Не е изненада, че в тази литературна аритметична прогресияследващият роман е още по-мащабен. Чистотафункционира на няколко нива – лично, семейно, политическо, медийно исоциално. И успява да стъпи здраво върху врата на всички проблеми.

Най-новият роман на Франзен е сложно изграденаи хронологически разпокъсана история, която проследява няколко живота, които напръв поглед нямат пряка връзка. Въпросните животи са изградени от няколко слоя,всеки надграждащ предишния. Чистота ероман, който търси отговор на въпроса възможно ли е изначално завръщане къмяснотата и подредеността на живота във всичките му аспекти – емоционални,семейни, политически, професионални, социални. А Франзен търси отговора на тозивъпрос чрез поредица от частни случаи.

·        Млада студентка, която не е наясносъс себе си и желанията си и търси яснота (безуспешно).

·        Краен журналист-активист, роден вИзточна Германия през 50-те, който ръководи групировка силно напомняща Wikileaks. И чиято цел етърсене на медийна чистота. (безуспешно)

·        Почти неадекватна жена, която еимала бурна емоционална и любовна връзка с далеч по-адекватен мъж, когото докарвадо психическо безсилие чрез абсурдните си търсения за концепцията за чистоизкуство. (безуспешно)

·        Красиво младо момиче, чиятомладост и невинност са замърсени от мръсните ръце на чуждата похот, търси отмъщение иуспокоение. (частично безуспешно)

·        Разследваща журналистка, коятосмята, че е намерила баланса в живота и след това всичко отива по дяволите. (естествено)

·        Журналист, който прикрива чуждопрестъпление (успешно) и се бори с демоните на миналото си. (безуспешно)

В Чистота ще срещнеш познатата структура –романът е разделен на няколко части, всяка една от които е посветена наразличен персонаж. В случая особено хитрото е липсата на хронологическапоследователност и на ясно разграничаване каква връзка има конкретният геройкъм цялостната картина на сюжета. С напредването на историята картинката ставазначително по-чиста. Както винаги няма нищо случайно, което значи да обръщашвнимание на детайлите.

Заглавието екрасноречиво, но и предполагащо широк спектър от тълкувания. Ето ти го в 5варианта.

Лична Чистота

Единствено дете на самотна и крайно психическилабилна майка, Пюрити Тейлър (тук е мястото, където прави[ връзка със заглавието) няма идея как дауправлява живота си. В него винаги е липсвал бащиният авторитет, което бележи отношенията на младото момиче с мъжете. Всеки следващ мъж е търсене нанеосъществения пристан на личното спокойствие. Образованието на Пип е низ отнекомфортни ситуации – тя не е уверена с какво иска да се занимава и в същотовреме е инвестирала в това незнание със студентски кредит, който няма идея какще изплати.

Пюрити търси дълбочинност във всичко, което язаобикаля, но не я намира. Чувството за необяснима неудовлетвореност преследване само нея, но и останалите герои. Всеки е потопен в своята лична обърканаистория и всеки е абсолютно лишен от възможността за спокойно съществуване. Почтибиографичният характер на всяка от главите на книгата изяснява още повече хаосав личния живот на героите. Личната чистота изглежда непостижима химера, доринещо повече – идеята за нейното съществуване започва да звучи всепо-хипотетично с всяка следваща страница.

СемейнаЧистота

Измежду боклука на емоционалните остатъци наедно нестабилно полу-семейство трудно може да бъде изровено нещо чисто. В Чистота модерното семейство не е онова,в което си ти, баща ти и майка ти. В този роман на Франзен то отново приемаразлична форма от общоприетото. Тук за семейство се приема общността, в кояточовек пребивава. Квартирата, комуната, лагерът, затворът. Кръвните връзки не садостатъчно силни, за да значат нещо. Родители изоставят децата си. Родителинасилват децата си физически и психически. Връзката между отделните единици набиологичното семейство е разбита на парчета. Пюрити не познава баща си, майка ѝ отказва да сподели каквото и да е за него, освен, че е лош и опасен човек.Останалите герои от романа (без да назовавам имена) – убиват доведения си родител, изпитват потисната агресия към майка си,мразят баща си, мразят парите на баща си, опитват се да избягат от каквато и дае родова принадлежност.

Това обаче не е в полза на идеята за семействоизвън семейството. Приятелството като евентуален негов заместител също е съссъмнително качество. Чистотата на взаимоотношенията е трудно постижима, особенокогато всеки има тайни от другия. Несподелянето привилегия ли е? Или е човешкоправо? Или лъжа?

Социалнаи медийна Чистота

Редица от случайни срещи и решения срещатПюрити с Андреас Волф – ръководител на групировка, която има за цел публичноразобличаване на тайни. На всякакви тайни – политически, социални иикономически. Волф има тъмно минало и привлекателна аура, което веднагапривлича Пюрити. Той пък е привлечен от нейната чистота. Именно тя е онова,което той твърди, че търси в околните и в света. Или поне така изглежда. Пипзаминава за Боливия, където получава достъп до обширни онлайн архиви, с помощтана които трябва да започне проучването и следенето на конкретен журналист,който има тайни, но определено не и онези, които тя очаква.

За да бъде ясен и чист светът, неговитесъставни единици трябва да бъдат такава и не бива да имат тайни. И е симпатичнонелепо именно мъжът, който прави всичко възможно да изрови чуждите мръсни ризи,толкова грижливо да се преструва, че самият той няма кръв по ръцете.

Чистота е роман за манипулации, лъжи и тайни. Но и за журналистиката и целите ѝ, за лийкърите и техните идеи. Крадецът вика дръжте крадеца. Лъжецът желаеостаналите да не лъжат повече. Мръсникът иска всички останали да са чисти.Социалната игра на маски е задължителна, което прави чистотата крайнонеуместна.

ЛюбовнаЧистота

Можеш да започнеш да се смееш веднага, особеноако вече си чел някой от предишните романи на Франзен и си наясно, че любовта втях не е висша ценност, а сложна трагикомедия. Чистота не прави изключение. От хаотичното лутане от мъж на мъж вимето на запълването на празнината, оставена от липсващата бащина фигура, презхипарските прищевки за секс само при определени фази на луната до патетичнитесексуални упражнения на непривлечена от съпруга си инвалид съпруга. Да, товазвучи само като секс. И е само това.

Чистота е роман, в който очевидно еакцентирано на женските персонажи. Дали това е отговор на обвиненията къмФранзен в досегашното им пренебрегване, или нещо друго, няма особено значение.Жените в романа са объркани, сложни и безлюбовни. Любовната чистота е избеляладо пълно безличие. Всеки един от участниците в нея е прекалено вгледан в себе си,за да може да се отдаде на някой друг.

+ бонус ЛитературнаЧистота

Чистота залага повече на сюжет и идеи, отколкото на стил. Дори може да секаже, че изреченията са нетипично стилизирани и сиви. Носят се умни слуховеобаче, че именно това е била целта – тотално изчистване на наратива с целдопълнително подчертаване на мотива за чистотата. Повече от хитро.

Франзен ти дава ситуации, събития и характери– оттам нататък се спасявай и разсъждавай.

Чистота ще бъде на пазара през октомври от издателство Colibri