Изхвърли ли боклука си днес? Подобно на всички това е навик, който придобиваме от малки за да пазим убежището си чисто. Що се отнася до дома ни, замислял ли си се на ден средно в света какво количество се пада на човек за изхвърляне? Отговорът е около 0.74 кг, варирайки в границите между 0.11 кг и 4.54 кг по данни на Световната банка. Или общо годишно в света се генерират 2.01 милиарда тона отпадъци от общините. Тенденцията е до 2050 година това количество да нарасне до 3.40 милиарда тона, функция на прогнозираното почти двойно увеличаване на населението.

Ако проследим пътя на боклука, след като си свършил каквото е зависило от теб, оставяш нещата в ръцете на общината. Циркулиращи постоянно сметоизвозващи МПС-та поемат отговорността, независимо дали даден контейнер е пълен 150% (и привличащ плъхове – проблем, с който Чикаго наскоро трябваше да се справи) или 10%. Работеща система, от погледа на хора не газещи все още масово из отпадъци в градска среда, за съжаление не оптимална и с допълнителна вреда върху околната среда, обобщено нещо като: Залудо сметоизвозвай, залудо не стой.

Photo by Jilbert Ebrahimi on Unsplash

По темата за замърсения дом, следствие на почистените убежища има много фактори, които изискват внимание и подобряване. Рециклиране, оптимизиране сметоизвозването, мотивиране жителите за намаляване на количеството отпадъци, а и сигурност в горящите кофи за боклук. В контекста на Интернет на нещата (IoT) вече са стартирани проекти по света и в България, които показват впечатляващи резултати и ти можеш да спомогнеш, бъдейки част от помощта.

Основната идея се базира на сензори инсталирани в кофите за боклук от всякакъв тип, които посредством интернет са свързани с различни системи, отчитайки данни като ниво на запълненост, температура и дали контейнерът е в правилна позиция или обърнат (честа гледка). Събраните данни се генерират в платформа, която ги обработва и съответно предоставя анализи за състоянието на съоръжението. С достъп до тези данни разполагат и сметоизвозващите фирми, които съответно оптимизират маршрута и габаритите на отделните си превозни средства. Всеки жител на града също има достъп до системата посредством мобилно приложение, което може да свали на смарт телефона си (Android / iOS), да разбере къде е най-близкия контейнер в даден район, да види колко е пълен в момента, както и да реагира при забелязана нередност. Платформата има функция да направиш и изпратиш снимка през приложението до компанията, събираща отпадъци за да се предприемат съответните мерки в случай на опасен отпадък или друга нередност. Това решение пести между 15% и 30% от разходите ни за сметоизвозване и съответно намалява замърсяването от превозните средства.

Данни за резултати от интелигентно управление на отпадъци по света показват например, че на летището в Дъблин (работещи в партньорство с южнокорейската фирма Ecube Labs) посредством инсталиране на 300 датчика са намалили количеството изпразвани контейнери от 840 броя, 4 пъти дневно до 80 броя дневно. Това е довело до оптимизиране на разходите с 90%. Ако разширим обхвата до цял град, можем да вземем примера със Сан Франциско и пилотния проект на NordSense, където резултатите са 66% спад на нуждата от почистване в различни точки и 80% спад на препълнени контейнери.

„Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ тази година се радва на хиляди гости от цял свят. По повод на това през изминалата година местната управа взе решение да стартира тестване на интелигентно сметосъбиране и сметоизвозване в определени райони на града. Проектът е реализиран от Виваком, като преносът за данни става през LoRaWan мрежата на оператора.

Пилотен проект в общо 100 локации на столицата също е в ход тази година и ние няма да пропуснем да следим данните за теб. Интелигентното сметосъбиране и сметоизвозване чрез Интернет на нещата, база данни и автоматизация може да не засягат пряко ежедневието ти, но значително би могло да подобри начина на живот в пренаселените места посредством оптимизирането на разходи и съответното пренасочване на спестените средства, освен ползите за околната среда като основен фокус на умния град.

Photo by Gary Chan on Unsplash