Навлизащите нови технологии и киберсигурността днес, когато в света на фокус са създаването на т.нар. умни градове е глобална тема. Интернет свързаните устройства стават неизменна част от заобикалящата ни среда, затова решихме да разгледаме опита и работата в различни точки на света, с фокус бъдещето наистина ли е обречено на дистопия, независимо от нас?

Умният град е базиран на екосистеми от сензори, камери и алгоритми. И това без съмнение е бъдещето. Чрез тези системи се осигуряват услуги, които улесняват и подобряват качеството на живот. Приоритет на един умен град разбира се, е опазването на околната среда. Превозни средства без водач могат да получават данни в реално време и бъдат пренасочени към по-достъпни за преминаване зони. Проблеми като наводнения и замърсявания могат да бъдат сведени до минимум посредством системи от свързани лични и обществени устройства, такива за наблюдение и оптимизиране на урбанистични инфраструктури.

Всичко с цел удобство и сигурност, а въпросът за поверителността на събраните данни остава в дискусия. Един тристранен диалог между държавна администрация, общественост и бизнес, който предстои да се развива.

Интернет сигурността не е нова тема. Но докато можеш да не използваш Facebook или хардуери като Alexa, то избягването на базови инфраструктури в новият тип градове би било невъзможно без сериозно засягане темпоритъма на ежедневието ти. Например TfL (Transport of London) сложиха знаци, които предупреждават за WiFi проследяване в метрото. Тази система отчита потока на пътници посредством личните им мобилни телефони с цел изработване на различни анализи свързани с проблемни часови зони, претоварени пътни линии и пр. Но изборът, който имаш реално е да бъдеш проследен или да си изключиш телефона.

Киберсигуростта трябва да расте поне успоредно, а в най-добрия вариант да изпреварва разрастването на проекти свързани с умните градове. Създаването на такива урбанистични структури е една от много важните стъпки срещу екологичните промени и за опазване на околната среда в главоломно растящите населени места, но заедно с нея политици, програмисти, академици и други трябва да подсигурят сигурността на личните данни по време на 24-часовото наблюдение.

Над 500 града в Китай вече работят по системи за създаване на умна среда. В Торонто, Канада край езерото Онтарио се разработва прототип на “тех квартал” – Кейсайд, построен изцяло от масивна дървесина, който включва иновации в здравеопазването, автомобили със самостоятелно управление, публично достъпен интернет, интелигентни ограничители и сигнали за трафика, и пр. Споменатите в Лондон промени в проследяване на трафика и още много са примерите, показващи посоката, но решенията за личните данни остават предмет на дискусия.

Sidewalk Labs, сестринска компания на GOOGLE, е технологичния партньор и девелопър зад проекта Кейсайд, обхващащ площ приблизително от 5 хектара, в Торонто. По тяхно предложение сигурността в съхраняването на данни би могло да стане посредством трета страна – Тръст Граждански Данни. Независима и прозрачна структура, която да отговаря за всички физически данни събрани от сензорите в “тех квартала”. Всеки, който желае достъп до дадена информация, в това число и Sidewalk Labs, ще трябва да заяви това публично и молбата подлежи на одобрение. В същото време Тръстът ще поддържа публично достъпна онлайн регистрация на всички устройства, от които събира данни.

Висящи въпроси остават по това предложение – как ще бъде формиран Тръста, дали ще съхранява данните в структурата, как ще бъде финансиран и пр. Позиция относно предложението заяви Бянка Уайли, съ-основател на Tech Reset Canada, казвайки “Критичната точка тук е, че Sidewalk Labs не би следвало да правят рамката или организират дискусия по темата за Тръст Граждански Данни. Страните, които трябва да се заемат с това са жителите на Кейсайд и правителството.”

Именно гражданската позиция и инициатива заедно с бизнес развитието са ключови за подобряване на процеса и подпомогне всички страни. Бъдещето е дигитално, а мнозинството незапознато и некомфортно с неизвестното. В главите отеква “дистопия”, а позицията е “жертва”.

По време на панел озаглавен Future of Privacy Forum провел се миналата седмица като част от Global City Teams Challenge/Smart and Secure Cities and Communities Expo във Вашингтон, Келси Финч (старши съветник по въпросите с политиката за поверителност) заяви в изявление пред събралите се общински лидери, че градовете трябва да разберат какви са исканията и нуждите на жителите преди да изградят екосистемите свързани с интернет на нещата. “Поверителността”, каза той, “е повече от настройки на дигитални табла или улични сензори, за които гражданите не са уведомени. По-скоро става въпрос за ангажиране директно с тях, които в момента научават за тези технологии, за пръв път.”

Общност и гражданска ангажираност са ключови фактори, които мнозина изтъкнаха като съществени.

“Има много детайли тук, които не изглеждат като разговор за поверителност и вие сигурно познавате хора във вашата общност, експерти в различни области и това е всъщност цялата основа, която трябва да положите за да сте способни на смислен диалог относно поверителността на данни.” казва още Финч.

Същото се касае и за нововъзникващи технологии като лицево разпознаване. Той е на мнение, че за постигане на консенсус в различните общини ще са необходими срещи за запознаване с притесненията и предложенията на повече заинтересовани в това число бизнес и общественост.

Травис Хол, специалист по телекомуникации в Националната Телекомуникационна и Информационна Администрация отбеляза разликата в приоритетите и притесненията в отделните райони и населени места. И докато сензорите работят еднакво навсякъде, то нуждите биха могли да са различни. Най-добрата стратегия в намирането на решение при приоритизиране е диалогът със заинтересованите.

От друга страна Денис Ридъл, директор иновации в Саут Бенд, Индиана обърна внимание на факта, че много местни общини нямат ресурса да се справят със сложността на въпросите свързани с поверителността сами – намесата на обществени представители и бизнес е критична за развитието на интернет свързаните устройства. Той също даде за пример Кейсайд в Торонто и техният подход да представят уникални означения, които обясняват на жителите точните данни, които биват събирани.

“През много образувателни процеси трябва да преминат представителите на местната власт, които ще взимат тези решения” каза Ридъл “Различните общини имат различно разбиране за потенциалните рискове от съответните данни, затова се обърнете към гражданите, разберете какви са техните нужди и програмирайте решенията им съответно.”

У нас градовете вече правят своите първи успешни стъпки към модернизиране и оптимизиране на услугите си. През миналата година Пловдив се похвалиха с тестови проект за умно сметосъбиране, Бургас вече има няколко-годишен опит със система за отдаване на колела пода наем, а през 2018 г. въведе и умно паркиране в ограничен периметър около сградата на общината. София също вече тества технологична система за оптимизация на събирането и извозването на боклук. А редица български общини разчитат на видеонаблюдение с аналитични функции за опазване на реда и гарантиране на сигурността на гражданите си.

И докато темата за въвеждане на технологични иновации става все по-актуална за родните общини, Виваком вече обяви, че предлага цялостна платформа за управление на умни градове – VIVA Smart. Тя има различни модули, които отговарят на техните конкретни нужди в области като мобилност, околна среда, енергия, безопасност, управление – все сфери, които определено могат да се възползват от напредъка на технологиите. В ръцете на местната управа остава инициативността да ги използва, за да предложи по-качествени услуги на гражданите.

Следейки развитието и дискусиите по темата, вниквайки в същността на идеята за умните решения неизменно кара да отекват: свързаност на нещата, обществено разбиране, обучение и обща работа. Може би именно примерът на създадените от човека умни, взаимодействащи си технологии ще ни накара да сменим позицията от жертва в такава на хуманна свързаност и взаимност, за да работим в една посока и да се развиваме като едно цяло. Каквото всъщност сме.

Ние ще продължим да следим темата и да те информираме за новостите най-вече на местна почва, а ти помни, че няма незначително мнение или позиция тук. Всички в света се учим сега.