Силата на потока от идеи. Възможностите, които един човек има днес. Огромното количество информация и начините на използванетой. Революцията на “мозъчно-центричния подход”. Безкрайните опции, коитопредлага за бизнеса познавателната среда, ако е анализирана правилно и бързо.Това са само част от идеите и решенията, върху които работят служителите на IBMежедневно.

Ерата на познавателните системи тотално променя начините, по които живеем,правим бизнес, развиваме се: “Няма никакво съмнение, че до пет годинипознавателните компютърни системи ще имат влияние върху всяко наше решение,”казва президентът на IBM Джини Ромети.

Госпожа Ромети ръководи IBM във времена на сериозен ръст и нови възможности закомпанията. Днес IBM се развива в областта на облачните технологии, анализът наогромни масиви данни, изкуственият интелект, познавателните системи. Конкретноприлагането на познавателните възможности за развитие на бизнеса ще променикатегорично не само начините ни на работа, но и ще допринесе за решение наголеми световни проблеми.

В поредица от материали в egoist.bg ще ви разкажем за различни малки и големи,реализирани и в процес на реализация идеи, които представят различнитеприложения на иновациите и технологиите на IBM.

Един такъв проект е Connie – първият хотелски консиерж робот, който е базиранна Watson – технологията на IBM.

Connie се случва след много анализи на туристическия сектор. Пътуването може дабъде стресиращо и да изисква безброй различни решения. Като прибавите към това,че все по-често пътуващите очакват точни насоки по време на техните пътувания,туристическата индустрия и по-специално хотелите се сблъскват с нови изискванияи реалности. Има различни начини с това един хотелски мениджмънт да се справиадекватно с изискванията на посетителите, но най-иновативната технология сепредлага след колаборация между Hilton и IBM.

Connie е умен робот, който черпи от познаниятана Watson и WayBlazer, за да информира гостите за локални туристическиатракции; предложения за кулинарни изкушения, съобразени с изискванията им;нови възможности в хотела или по-оптимално обслужване.

Само си представете дълга опашка пред рецепцията в активно време – настаняванена гости или освобождаване на стаята. Няма ли да бъде по-добре да попитатеConnie кога може да освободите вашата стая, кога е отворен фитнес-центъра, имали свободни часове за масаж или пък къде е най-доброто място за прясна паста вграда. 

Умният робот Connie е наречен на името на КонрадХилтън, основател на хотелската верига. Роботът е и пилотният проект, в койтоIBM използва Watson-технология за хотелската индустрия. Една от основнитезадачи на Connie е именно максимално използване на познавателните технологии ианализите на бази данни – това ще позволи персонификация на обслужването по новначин. Заедно с това, пътуващите ще имат възможност да използват Connie и дапланират по-добре и по-ефективно своите пътувания. 

Connie е отворена система,която допълва собствените си познания при всяка комуникация с клиентите. РобХай, главен технологичен директор на IBM Watson, допълва: “Проектът с Hilton и WayBlazer представямного важна стъпка напред в развитието на интеракцията човек-машина. ТехнологиятаWatson позволява на Connie да разбира и отговаря по естествен път на нуждите,желанията и интересите на гостите на Hilton. Трябва да признаем, че точно тозитип познавателна технология е много ефективна в хотелиерска среда, тъй катоведнага води до много по-добро обслужване на клиентите и по-добър мениджмънт.”

***

Повече информация за познавателните технологии исистеми на IBM може да откриете тук