Днес е трета ера на дигитализацията: облачните технологии, мобилните устройства и big data технологиите работят в синергия иправят много от ежедневните ни дейности по-лесни, по-ефективни и изискващипо-малко ресурси. Дигитализацията сега е свързана не само с все по-голяматаупотреба на умни устройства за комуникация от страна на потребителите; тяоказва своето влияние върху това как функционират бизнесът и общественитеструктури – поръчки и плащане на стоки онлайн или чрез QR кодове, обмяна напари по електронен път между хората с един клик на телефона, покупка напревозни документи за интегриран градски транспорт, плащане на данъци иосигуровки по електронен път и ползване на всякакви услуги като дигиталнирегистри за градските библиотеки, културни мероприятия и други.

Според скорошно проучване на технологичнатакомпания Mastercard – Impact ofInnovation Study, проведено в 23 страни от Европа, Африка и Близкия Изтокизмежду 23 000 души, 74% от българите са доволни отнивото на дигитализация в страната, а над 60% определят влиянието на иновациитекато позитивно за обществото. За сравнение, процентите и по двата показателя запотребителите от Западна Европа са по-ниски.

Едновременно с това българите имат достависоки очаквания към внедряването на иновативни услуги в бъдеще. 91% смятат, чевсе повече сфери от живота следва да бъдат дигитализирани, като най-честопосочвани са здравеопазването (53%), обществения транспорт (51%) иобразованието (49%).

Технологиите в тези сфери не трябва дасъществуват самоцелно, а да бъдат преди всичко в услуга на гражданите, като имспестяват време и финансови средства, като отнемат стреса от ежедневието и импомагат да живеят по-добре. Особено важна тук е ролята на държавните и общинскиуправленски структури, които трябва да намерят баланса между това да регулиратпроцесите и да улесняват гражданите и бизнеса, така че градовете да сепревръщат в по-добро място за своите жители.

Дарик радио започва информационна кампания споредица от 8 предавания за електронните разплащания, тъй като дигитализацията навлизас изключително бързи темпове във всички сфери на нашия живот. Кампанията еподкрепена от Столична община и технологичната компания Mastercard – нарича се Карта към по-добър свят, защото показвапо-прекия и по-лесен път за потребителите и бизнеса, когато се разплащателектронно във всички сфери от живота – когато покриват ежедневни разходи,когато прави бизнес и търговия, когато плаща за транспорт и образование.

В рамките на кампанията Дарик радио заедно сMastercard се ангажира и с една благородна кауза – подкрепя по-леснотоприобщаване на децата с аутизъм в България към обществото – сдружение “АутизъмДнес”, което е учредено от специалисти в областта на приложния поведенческианализ, общественици и родители на деца с аутизъм. Мисията на организацията еобучението на специалисти и създаване на професионално общество в България заработа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържакъм световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

В тази кауза можеш да се включиш и ти – всякатрансакция с Mastercard в обектите, обозначени със стикерна кампанията Карта къмпо-добър свят, Дарик радио ще дарява по 1 лев, за да осигури минималнатамесечна издръжка до края на 2016 г. на сдружение “Аутизъм Днес”. Вярваме, че такаще помогнем на децата с аутизъм да намерят по-добър път към външния свят.