Разликите досега: закуска и повдигната тема за социалната отговорност на клуба (и трябва ли да има той такава).

Първа тема: Руми Тренчева от SAP: Днес целият ни живот е цифровизиран, и въпреки това животът е много повече от цифровизация.

Втората тема на Мартин Димитров от Nitram: Какво чак толкова ни пречи да формираме елити, провокира дискусия – кога някой става част от елита и с какви качества?

Пет постулата в презентацията предизвикаха разговорите, обмен на
мнения и обвързване с примери от родната действителност:

– Няма елит докато няма дефиниция за думата елит. Три са причините,които могат да те направят част от елита: богатство, знание, власт (в България ако притежаваш богатство и власт вече си част от елита).

– Едно от тези три е достатъчно в БГ, но нито едно от тях всъщност не е по презумция.

– Елит се става, когато и трите са в устойчиво, отговорно взаимодействие.

– Трябва да имаш изключително съзнание и стоманена воля, за да се спасиш от ръждата на българската провинция. Тази точка предизвика най-ожесточени дебати.

– Елитът формира масите, а не масите формират елита

Някъде в разговора се вметна, че имало разработен проект – на 100 левовата банкнота, да се сложи лика на Бай Ганьо.