Малкият Фетула трамбовал всеки ден по 15 километра от родното си село Коруджук до околийския център Хасанкале, за да се научи да четеКорана с правилното произношение и ритъм.

От 4-годишен не е пропуснал нито еднамолитва…

Тези дни верни поданици на демократично избрания Султан поискаха ипадишахът великодушно им разреши да превърнат родната къща на обществен враг №1 в тоалетна и той след дълъг размисъл взел че им разрешил.

В България пък “смелажурналистка”, почти изпаднала в амок, припомня свои “разследвания”за “ислямистките училища” на Гюлен. В крайна сметка пропагандатаработи по една и съща технология – услужливо подадените”полуфабрикати” се раздъвкват и олигавят от медиите преди да бъдатизплюти на тръпнещата в очакване аудитория. Като тезата за “радикалнияпроповедник”, който се крие 20-ина години от справедливия гняв на”пазителя на демокрацията”… Моля ви, има едно-единствено нещо,което е по-опасно от ислямския фундаментализъм, и това е ХРИСТИЯНСКОТОНЕВЕЖЕСТВО!

Историята на този своеобразен турски БилиГреъм започва през 40-те, когато бащата на Фетула, който е имам, мупреподава първите уроци по арабски. Десетина години по-късно започва катодържавен проповедник (това еединственият, разрешен в Турция статут на религиозно лице) и след още пет вече преподава вджамията в Одрин. Прехвърля се в Измир, където създава движението си,първоначално известно като Измирската общност. По време на военниярежим – през 1971, е арестуван и обвинен в незаконна религиозна дейност (главно организиране на летни лагери заразпространение на ислямски идеи)и лежи седеммесеца в затвора. В началото на 80-те срещу него започва съдебен процес, ноГюлен остава на свобода заради демонстрираната от хунтата относителнатолерантност към исляма. По времена премиерстването на Тургут Йозал се ползва с официална защита от властта иживее скромно в жилищата си в Измир и Истанбул, осигурени му от неговипоследователи.


Гюлен е наричан от учениците си уважаван учител илиходжа ефенди (hocaefendi). Проповедникът проявява особен интерескъм западната философия и по-конкретно Кант. Особено завладяващ ев телевизионните си изяви, преди да бъде забранен, книгите му са тоталнибестселъри в Турция.

Той е като старомоден джентълмен, който сме виждалипо филмите и сме чели само в книгите. Почти всяко изречение завършва с “estagfurullah”(“нека Аллах бъде милостив!”). Говори деликатно и учтиво, ползва брилянтнаграматика и отоманска лексика. Изключителноскромен...”, описва Гюлен известната турска журналистка Нурие Акман.

Попринцип трябва да сме внимателни с тази авторка, която проявява нескритисимпатии към възрастния мъж с вечно насълзени очи – все пак на сайта муинтервюто на Нурие с него е най-дълго, от така наречените магистрални, а и еопределено като Интервю на годината с Фетула Гюлен.

Учението му е странна смесица от “либераленислям”, модернизъм, турски национализъм, толерантност и демокрация, без всъщото време да се жертват религиозните предписания. То е силно повлияно отконцепцията за така наречения “турски ислям”, формулирана от някоинационалистически мислители, а също така и от движението Нур (Светлина), което се развива около трактатите на Саид Нурси. Този, последният,получава огромна популярност през 50-те главно сред младите и то тези, коитоучат. Основната причина за това е, че един от принципите, които се проповядвате, че НЯМА ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА И НАУКАТА. Основната характеристика еумереност – турците са суфисти още от приемането на исляма държат религията наизвестно разстояние от политиката за разлика от шиитите и хариджитите. Суфизмътучи, че всяко човешко същество трябва да бъде обичано като Божие творение. Гюленне извежда на преден план държавата при прилагането на шериата. Според негоповечето правила засягат личния живот на правоверния и едва малка част от тяхзасягат управлението. Религията е персонално дело и нейните канони не битрябвало да се налагат на всеки.: “Може да изградим доверие и мир в тазистрана, ако сме толерантни един към друг. Никой не трябва да съди другия, че изповядваедна религия или да го хока, че е атеист…”

Този странен имам има доста прогресивни виждания и повъпроса за правата на жените. Той смята например, че забулването е просто единдетайл от исляма и че “никой няма право да се опитва да спира развитиетона жените чрез дрехите, които носят“. Според него като цяло “никой нетрябва да бъде обект на критика заради облеклото или мислите си“. Влиза вконфликт с повечето ислямски интелектуалци с твърдението си, че “женитемогат да бъдат администратори“. Разбира се, както разказва американка,преподавала известно време английски в шикозния колеж Фатих впокрайнините на Истанбул, “не очаквайте в училищата на Гюлен да срещнетежени-администратори“.


Нещо повече: “Наричат движението още Джемаат,което означава “общността” или “култът”. Преди дакандидатствам за работата писах на турска професорка в Далас с молба да миразкаже какво знае за поддръжниците на Фетула. Все пак от стотината училища вАмерика 33 са в Тексас. Тя ми написа: “Модерни, ориентирани къмобразованието турски методисти!” Тръгнах за първия ми работен ден. Когатопочуках на вратата с надпис “Департамент “Английски език”, еднажена се приближи и попита: “Искате да влезете ли? Можете, разбира се, ноние сме на друго място…” и ме поведе към съседния офис. Надписът навратата беше същият. Въпреки, че двете стаи бяха една до друга, шефът надепартамента никога не влезе в дамската. Вместо това ми се обаждаше потелефона. Спомням си как един ден просто нямаше кой да вдигне и дочухмеблъскане по стената и крясъци на турски. След което той пак позвъни… По-голяматачаст от преподавателите са жени, но управляващите – неизменно мъже. По време насбирките в департаментите и учителските конференции мъжете седят на преднитередове, а жените – по-назад.”

Американката разказва и за специалните сбирки, организираниот учителите-гюленисти, на които понякога канели и по-будните си питомци:”Мурат, ти си специално момче, ела и учи геометрия с нас тази вечер, нопърво ще гледаме тази видео-лекция за Аллах!” Като основни постулати втези училища са издигнати консервативните ценности – добрите обноски иуважението към възрастните. Така че, моля, гледайте оттук-нататък на всякатурска сапунка като на гюленистка пропаганда и ако сте фен на”демократично избраната власт” в южната ни съседка, цъкнетекопчето…


Турската армия е организирала в миналото три преврата -през 1960, 1971 и 1980, но Фетула Гюлен има индиректно участие в един друг,четвърти – така нареченият “постмодерен преврат” срещу НеджметинЕрбакан през юни 1997. Тогава армията блокира централата на управляващата Партияна благоденствието (Рефах) и принуждавапремиера да подадеоставка. Тогава проповедникът реагира: “Надяваме се, по волята на Аллах,че НИКОЙ НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ и да плъзне обратно нацията в един порочен кръг, откойто се отървахме с толкова трудности!

Година преди това кметът наИстанбул Реджеп Тайип Ердоган вече е прочел публично скандалния пасаж от еднадревна поема: “… минаретата са нашите щикове, куполите – нашите шлемове,а джамиите – нашите казарми!” Предстои му да прекара четири месеца взатвора. През януари 1998 Конституционният съд с председател Ахмед НедждетСезер закрива Рефах заради “действия срещу принципите на светскатарепублика”. Гюлен подкрепя закриването на партията и се проявява катоопитен политик: “Ако по време на предизборната кампания течеше процес,доверието в Рефах щеше да е силно разклатено. Хората щяха да гледат на нея катона партия, която потенциално ще бъде закрита. И нямаше да гласуват за нея, а запо-демократични политически сили, които са най-близки по идеология до нея. Такажеланата цел щеше да бъде постигната…” Светските интелектуалци винаги саподозирали Гюлин, че тайната му цел е зад маската на “диалогичния добърислям” да създаде режим от ирански тип.

Структурата на движението на Гюлен е изцяло неформална и епригодена за действия във враждебна среда. Той е едноличен лидер, като най-масовитечленове са така наречените “абилер”-и (“братя” – те получават и могат да обсъждатпомежду си само част от информацията за дейностите на организацията. Това сеслучва след като се закълнат, че няма да задават въпроси за по-високите нива вйарархията). Движението имаза основна цел да интегрира своите последователи в съществуващата политическасистема, а не да сваля правителства или дори да оспорва статуквото. Турскитеофициални власти твърдят, че притежават видео, в което проповедникът призовавапоследователите си “да се движат по артериите на системата, докато недостигнат до всички енергийни центрове“. Той твърди, че думите му саманипулирани…

Гюлен използва думата “хизмет” или”служба” като обяснява, че “няма да има край служенето в иметона целта – да се изгради едно мирно и благоденстващо общество. Енергията начовек да служи идва от вярата, а служенето на обществото е най-важния начин дасе спечели благоволението на Аллах и място в рая“.


Всъщност през цялото първо десетилетие на века движениетона Гюлен и ислямистите си сътрудничат. Проповедникът напуска Турция или по-скоро забравя да се върне през 1999, защотое обвинен в… “дейност срещу светската държава“. Нещото, което неможе да се отрече е, че зад мистичната осанка на религиозния гуру се криечовек, който е привлечен от политиката – ако не пряко да упражнява власт, тоФетула има нескритото желание да й влияе. За първи път е “ударен презръцете” през 1999, когато в телевизионно предаване прави нелицеприятниизявления за управляващата класа. Започва прокурорска проверка, а тогавашнияпрезидент Сюлейман Демирел го скастря: “Мисля, че един човек на религиятане трябва да има политически цели. Това е трудна задача, а за да бъдеш пъкуважаван човек на религията, трябва да спазваш правилата на същата тазирелигия. Което означава да даваш добри съвети на общността, а не пряко да сезамесваш в светските дела!

Възходът на Партията на справедливостта и развитието през2002 драстично променя съдбата на движението на Гюлен по твърде неочакванначин. Колкото и да е парадоксално, уж религиозното Хизмет помагана младата, но вече управляваща партия на Ердоган да овладее политическитеинституции чрез държавната бюрокрация, в която вече е интегрирано. Партийцитепък “връщат услугата” като предоставят политическо влияние на хоратана Гюлен. И така мир и любов цяло десетилетие до 2011, когато започна”грозния развод”. През септември изтичат секретни записи от среща вОсло между директора на МИТ Хакан Фидан и висши представители на кюрдската ПКК (уж “терористична организация”за турската официална власт). За първи пътгюленистки интелектуалци критикуват правителството на Ердоган. През февруари следващата година прокуратурата в Анкара вика Фидан наразпит по подозрение за връзки с ПКК. Това е знаково събитие, тъй като яснопоказва, че Ердоган не е овладял все още цялата власт, а в нея има съперничещиси групи. Премиерът реагира светкавично – обявява, че той е изпратил Фидан внорвежката столица и променя законодателството така, че прави шефът наразузнаването недосегаем за магистратски разследвания. За първи път Ердоган провиждав структурите на довчерашния си съратник “терористична организация” итвърди, че има “паралелна държава”, чиито конци се дърпат от хора,неизбирани от народа.

Тогава Фетула Гюлен все още не е обявен за лидер на тазидържава…


Чак през ноември 2013година турското правителство обяви новата си образователна политика, споредкоято се закриват всички учебни центрове за подготовка за кандидат-студентскитеизпити, което се оказа голям удар за училищата на Гюлен. Основенпринцип в тези училища е, че “етичните ценности не се предават чрезубеждаване и уроци, а посредством осигуряването на добри примери от житейскотоежедневие.”

Сред последователите на Гюлен не се толерират пушенето,пиенето и разводите.

Старият проповедник обитава апартаментче в триетажнажилищна постройка върху 25 акра в планината Поконо в източна Пенсилвания. Малкаспалня с единично легло и кафява кожена възглавница, колекция от пясък оттурските плажове, тъмни дървени лавици, молитвеното килимче и Коранът с впечатляващиразмери.

В коридора има карта на Турция, калиграфиран стих от Корана и снимкана турски F-16 над Босфора.

Искането му да остане в САЩ е одобрено от ЦРУ. През2007 Гюлен е на път да загуби статута си на постоянно пребиваващ в САЩ, следкато Департамента за вътрешна сигурност отказва да продължи разрешителното му.Проповедникът обжалва и печели, тъй като до съда са изпратени 29 писма в неговаподкрепа. Турски вестник, който излиза на английски, твърди, че Гюлен е обявилна привържениците си, че всеки, който идва при него на 1857 Mt. Eaton Road, Saylorsburg, трябва предитова да… дари на местния си конгресмен. Той, разбира се, отрича.

Истинският мюсюлманин не може да бъде терорист.Един от хората в целия свят, който мразя най-много, е Осама бен Ладен, защототой накърни сериозно светлата представа за исляма. Създаде една мръснакартинка. Ще отнеме години, за да поправим това“, казва Гюлен. Ако най-добриятначин да опишеш един човек е като покажеш неговия най-голям враг, то това небеше портрет на Фетула Гюлен… Дано вече да сте една идея по-наясно кой е и закакво се бори 12-ият президент на Турция!