Статистиките за вече настоящата 2020 година относно развитието на Умните градове предлагат прогнози, които си заслужава да знаеш, най-малко за да е ясно, че технологичното развитие напредва стремглаво и колкото повече приемаме навлизането му осъзнато с обратно мнение, толкова по-удобно и полезно ще е бъдещето ни. Да. Градовете се разширяват и съответно поумняват. Стават урбанистични единици управляващи съставните си системи посредством Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) – всички свързани заобикалящи ни устройства, които обменят информация помежду си, натрупвайки данни за начина на живот и поведението на потребителите. Предвидимост за улеснение. Именно затова решихме да разгледаме статистическите данни. Statista и IDC FutureScape: Worldwide Smart Cities and Communities набелязаха основните тенденции в световен мащаб така:

1.     Инвестициите в сферата на умните градове ще достигнaт 158 милиарда долара до 2022 година. Най-бързo темпове в това отношение се очаква да се наблюдават в Северна и Южна Америка, където основните разходи се съсредоточават в публичния транспорт и фиксирани системи за видеонаблюдение.

2.     Прогнозите сочат, че до 2023 година, 50% от градовете ще управляват бюджета си и ще взимат решения посредством участие и на краудсорсинг структурирани платформи.

3.     Рискът от недостиг на вода също е засегнат в статистиките. В световен мащаб се очаква до 2024 година 45% от градовете и по-малкитe общини да управляват потреблението си на вода чрез свързани посредством интернет устройства. Същите ще дават възможност да се отчита консумация, качество, загуби на вода и повреди, наред с други функции.

4.     Разходите за технологично развитие на градовете са изчислени да достигнат сумата от 34.5 милиарда долара през 2020 г. глобално.

5.     Секторът на комуналните услуги също се развива технологично или интелигентното управление на енергийни източници, което ще достигне дял от 15.8% тази година в Умния град.

6.     По отношение на строителния и производствен сектори, приходите, които се предвиждат глобално за търговски и институционални системи възлизат на 14.92 милиона долара. Пазарът свързан с интелигентни строителни решения за 2020 година само в Северна Америка се очаква да достигне 44.81 милиарда долара. Една малка част от него включва умно осветление, с дял oт 2.88 милиарда долара глобално.

7.     Съществена роля за “поумняването” на градовете заемат интелигентните решения в транспортния сектор. Пазарът само за автомобилни сензори се очаква да достигне 43 милиарда долара до 2021 година. А броят на инсталираните устройства свързани посредством интернет в публичния транспорт ще надхвърлят 167.4 милиона единици.

8.     Умните домове са неделима част от решенията в съвременния тип урбанистични единици. В цифри ще достигнат 40.9 милиарда долaра тази година. Предвидените продажби на технологични решения за интелигентни домове за 2018-та година възлизат на 4.6 милиарда долара и се очаква ръст минимум от 10% през настоящата година. Приходите глобално от пазара само на системи за сигурност в домовете са с прогнозна стойност 2.58 милиарда долара.

9.     В здравната система се очаква въвеждане на технологии с функции, следящи жизнените показатели постоянно, особено на представители от рискови групи. Същите ще се свързват автоматично, подавайки сигнали за помощ при нужда.

10.  Интернет става все по-бърз, все по-масов и достъпен.

България не изостава от световните тенденции с нарастващ брой на градовете, които търсят технологични решения за своите проблеми, особено свързани със сигурността, трафика, околната среда. И макар че все още не може да се говори за изцяло „умен град“ у нас, вече се предлагат решения, които застъпват всички важни сфери за развитието на дадено населено място. Такава е платформата VIVA Smart на оператора Виваком. Тя дава възможност за  управление, мониторинг и анализ на градската среда, като предлага както софтуер за съответната община, така и мобилно приложение за всички нейни жители и посетители.  Състои се от 13 различни модула, които в максимална степен отговарят на нуждите на отделните общини независимо от размер или брой жители. Те са разпределени в следните жизненоважни за всеки град области: мобилност, околна среда, енергия, безопасност, управление. В сферата на мобилността системата позволява наблюдение и контрол на трафик, градски транспорт, паркиране, наем на велосипеди и други. За мониторинг на околната среда са предвидени измерване на водите и отпадъците, както и метеорологична станция. В подменюто за енергия фигурират модули за интелигентни сгради, интелигентни измервателни устройства, улично осветление, електромобили, инфраструктура. За безопасността на града се грижат функции за видеонаблюдение, трафик нарушения, нарушители и аварийни системи. VIVA Smart City предлага мобилно приложение с лесен интерфейс и различни опции за проверка на всичко най-важно в съответното населено място, както и възможност за обратна връзка към системата.

През тази година ще станем свидетели и на съвсем нови технологични продукти, които са готови да заемат полагащото им се място. Някои от тях са анализ на данни и приложението му, изкуствен интелект и 5G.

 

***

 

 

5G – новата любима конспирация или защо трябва да се страхуваш повече от бебе мониторите, отколкото от мрежата