Комиксите не страдат от недостиг на супергерои надарени със свръхсили, но Marvel и ABC News предлагат най-героичният образ досега,пише Майлс Сърей от Mic.Запознай се със Madaya Mom (Мама Мадая) – новата рисувана поредицапосветена на реалния живот и проблемите на майка, която е принудена да живее иоцелява със семейството си по време на войната в сирийския град Мадая.

Комиксът сеосновава на поредица от публикации в блога на майката (която от съображения за сигурност е избрала да остане анонимна) – “Syria Starving: A Family’s Fight for Survival”, публикувани от ABC в началото на годината. Историите в MadayaMom са вдъхновени при обмена на информация между истинската героиня ижурналистите – със всеки пост тя дава сведения за състоянието си и положениетона семейството.

“Днес нашетоединствено ядене е ориз и боб чорба… телата ни вече не усвояват това, коетоприемат”, започва изповедта си майката. Медиите неотразяват толкова засилено случващото се в сирийските градове като Мадая, освен ако не се случи ужасяваща трагедия. Така чекомиксът предлага нов начинда се осигури връзка с това, което сепревръща в ежедневие захората в обсадения регион.

Можеш да прочетеши свалиш Madaya Mom безплатно тук.