Виждаме се с Рут Колева на сутринта след нейн концерт. Видимо е щастлива, видимо е изморена. Още една от онези нощи пред публика, които зареждат, осмислят това, което един артист прави.

КВ: Да си го кажем – нагледен пример си за това как креативен българин с талант и усърдие може да печели от това, което прави. Тук добавяме, че опровергаваш любимата поговорка “музикант къща не храни”. Темата на проекта ни е, че всеки е автор – с произведенията, които създава и след това споделя чрез социалните мрежи – независимо дали музика, изкуство, илюстрация, фотография, може да реализира финансови приходи. Как всъщност се печели в креативната индустрия, каква е тайната на успеха?

Рут Колева: Вярвам, че всеки креативен човек, който има достатъчно качествен продукт и талант като артист, може да печели от изкуството си.

Позитивите на Интернет са в това, че имаме достъп да представяме изкуството си, навсякъде по света. Този дигитален свят, който е заел вече толкова голяма част от живота ни, дава безброй много възможности да стигнем до аудитория, която би харесала това, което правим. Независимо мястото, където живеем. Независимо дали изкуството е по-неконвенционално за пазара, където се намираме. По света има място за абсолютно всичко. В отговор на поговорката, ето още една: “за всички има място под слънцето“.

В този ред на мисли, наистина не е важно точно къде се намираш, тъй като вече имаме достъп до всяка точка на света.

КВ: Защитата, авторската защита на произведенията е важна именно, поради тази причина. Ако за музикантите има установена рамка, какво да правят българските илюстратори, фотографи, сподели твоят опит.

Рут Колева: Разбира се, че е различно при изкуствата. С годините става все по-лесно човек да пази авторските си права. С музиката, наистина, има широко приета кодова система, всяко произведение има уникален код и където и да бъде излъчено, по радио или за комерсиална цел, каквото и да е, този код автоматично достига до първоизточника. В случая – дружеството, което управлява и защитява моите права. Тяхна работа е да търсят отговорност, да търсят приходи от всяко място, където музиката бива използвана. С илюстрациите, с видеоматериалите, с други произведения, също е по този начин, а и за визуални изкуства е малко по-лесно вероятно да има система за мониторинг.

КВ: Сблъсквала ли си се с кражба на твоя музика – не от ползвател, който използва нерегламентирано такава, а от друг музикант.

Рут Колева: Сблъсквала съм с това да взаимстват моя музика, не бих използвала думата “кражба”. Пък и Пикасо казва, че обикновените артисти копират, а великите – крадат идеи. Когато виждаш взаимстване, което не може да бъде правно доказано, от една страна ти става смешно, а от друга – казваш си, ето, след като той иска да взаимства от мен, значи аз вървя в правилната посока.

КВ: Младите артисти, къде да фокусират усилията си – да се докажат първо в страната си или да участват непрекъснато в международни конкурси, да търсят изява навън?

Рут Колева: Смятам, че да докажеш в държавата, в която живееш, от една страна е въпрос на собствено самочувствие. На чест. Както за човека, така и за неговото семейство. Защото това е социума, в който живеем. По-практичният вариант за млад артист, разбира се, е да търси приложение на изкуството си навън – конкурси, форуми, конференции. Не че в България няма възможности, но те са по-малко. Бюджетите са по-малки. Смятам, че Интернет е най-лесния начин да намира възмжности. Аз лично съм намирала много възможности. Първият мениджър, който намерих – открих го в Интернет.

„СИЛATA НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА: И ТИ СИ АВТОР! МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ОТ ТОВА!”

„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Информационните дейности и публикациите, свързани с проекта, отразяват становищата на авторите и EUIPO не носи отговорност за съдържанието в тях.”

EYE: European Youth Empowerment – „You are an author too! And You can benefit from it!“

„The project is implemented with the financial support of the European Union Intellectual Property Office. Any communication or publication related to the action reflects only the author’s view and EUIPO is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.