Народното събрание разсекрети договора и доклада на одиторската фирма АликсПартнърс за фалита на КТБ. Товастана с приемането на последните промени в Закона за банковата несъстоятелност,предложени от народните представители от ДПС Петър Чобанов, Йордан Цонев иДелян Пеевски.

След промените вЗакона временните синдици трябва да публикуват на електронната си страницадоклада от проверката на банковата несъстоятелност, който в момента сенамира в секретната секция на парламента.

По време на дебатитедепутатът от Реформаторския блок Мартин Димиров поиска пълнапрозрачност на доклада, разследването и парите, които са платени на външнитеодитори: „Питам ви, колеги,как оценявате качеството на един доклад, бил той от международно изследване,или друг доклад, без да знаете предмета на договор. Ако някой дойде при вас иви донесе един договор, как ще оцените дали е свършено това, което е възложено,ако не знаете какво е възложено. Това ми звучи несериозно. Няколко пътипитам финансовия министър защо международното разследване не се занимава съссъбирането на парите? Хубаво са написали такъв аналитичен доклад, но защо не сезанимават с реалното събиране на парите и връщането им по несъстоятелност? Акоимаме предмета на договор, ще знаем какво е пускано от дадена компания – далисамо да бъде написан аналитичен доклад или има идея да се поиска от тазикомпания да събира пари, което е най-важното”, обясни МартинДимитров.

Промените в закона за банковата несъстоятелностще облекчат и съкратят процедурата по продажба на имущество на банка внесъстоятелност. Това коментира в кулоарите на парламентапредседателят на комисията по бюджет и финанси Медна Стоянова.

„Всички знаем, четова е поредната промяна в закона за банковата несъстоятелност. Това е единзакон, който е приет преди повече от 10 години и който за първи път вмомента работи, тъй като за първи път имаме банкова несъстоятелност. И в тезипроцедури има доста бъгове, поради което няколко пъти се правят промени”,обясни Стоянова.

„Тези промени, коитобяха гласувани днес, имаха цел да облекчат процедурата, така че тя да сесъкрати във времето и да се достигне до момента, в който може да се продаваимущество на банката, което вече е факт и парите от продажбата да отидат заудовлетворяване на кредиторите. Промените касаятначина, по който се оповестяват списъците, начина, по който се гледатделата – идентични дела да могат да се обединят в едно дело”, уточни ощеМенда Стоянова.