Защо се стигна до това хвърляне на камъни в бежанския лагер в Харманли, самозатварянето му ли е причината?
Аз няма да сенаредя в дългата редица от специалисти по емигранти, бежанци, антитероризъм, ище отговоря честно – не знам, не съм запознат с конкретната ситуация. Мога самода правя догадки. Трябва да разделим казуса на две – непосредственитепредпоставки и причини, и по-дълбоките причини за явление като такова.

Всъщност сте сеизказвали за проблема с бежанците като за операта. Още ли го смятате за оперетаслед това, което се случи в Харманли?
Колкото и да визвучи непопулярно, да! Смятам, че проблемът се преекспонира, за това имаобяснение, както във вътрешнополитически план, така и в ментален. Въввътрешнополитически план т.нар. бежанска вълна служи като удобно оправдание затези политически сили, чието поведение няма никакво идеологическо съдържание. Ивсъщност като няма съдържание, формата става съдържание, паразитирате върхустраховете на хората, развивате евтина площадна патриотарска екзалтация. И потози начин се надявате да излъжете поредната порция наивни и страхливи хора,които са готови да вкарат поредните партийнополитически мошеници във властта, разбирасе, за тяхна сметка.

Има и друго, твърденепопулярно, но гледам, че пробива информационното табу, че от т.нар. бежански поток се хранят много хора, в прекия и преносниясмисъл на думата. Това е корупция в органите на властта, в МВР, граничнатаполиция, целият регион долу по селата. Така, че това е една също удобнахранителна верига. В България не се говори много за това, че Сърбия мобилизирацелия си наличен ресурс да блокира българо-сръбската граница, тъй като тампреминават около 30 000 човека, разпространяват техните средства за масоваинформация.

Всъщност с плакатиСърбия излязоха на бунт в лагера в Харманли…
Общо взетолайтмотивът на оперетата Бежанци в България се изразява в следното  – ние не можем и не желаем да ги спрем. Хубаво е да спечелим от тази работа буквални финансови дивиденти, и небуквалниполитически дивиденти и ако може да ги разкараме на запад, та да му мислят там.

Смятате повечето заикономически мигранти?
Не смятам, а знам.Не повечето, ами почти всички са такива. Огромна част от тях са афганистанци ипакистанци, в основната си част са пущуни. От две години насам има проблеми смаковите реколти там, а както знаете в Афганистан и в североизточните провинциина Пакистан живеят от наркотрафик. Поради това, че се съкращава товапроизводство по ред причини, една значителна част от хората, които се занимаватс него, в момента се пренасят към Европа, където е крайната реализация на тазитърговия. И оттук също и българската организирана престъпност печели от тазиработа, т.е. всички печелят.

Така ли сиотговаряте на въпроса защо не са екстрадирани досега?
Не. Не саекстрадирани, защото първо българските служби за сигурност са в колапс, тенямат нито капацитета, нито възможностите, нито са компетентни да го направят.Разбира се, че няма и желание. Има мощеннатиск от Брюксел България и Гърция да бъдат превърнати в страни тампони, т.е.да бъдат място, където да се концентрира тази маса. И не на последно място,ако трябва да бъдем честни, засега Турция ни пощадява в тази игра на котка имишка между Ердоган и ЕС и по-точно между Турция и Германия. Но, ако Ердоганреши да вдигне ставката, както вече заяви тези дни, тогава ще видите за каквостава дума. В едно разпаднало се общество, каквото е българското, 50 000от тези скакалци, ако тръгнат да минат в страната, това ще означава разпад наструктурите в буквалния физически смисъл на думата.

Вече няма да еоперета?!
Тогава вече няма даоперета. Страна като Гърция, която е с по-развити структури, и за сигурност, иза транспорт, издъхва пред този натиск. Представете си това нещо да бъдемултиплицирано в България.  

Оформи се спор напартийно ниво кой е построил лагера, че е било по времето на Орешарски. Това лие проблемът?
Да им имампроблемите. Няма по-примитивно нещо от партийно-политическия дискурс междут.нар. политически сили у нас. Това е последното нещо, на което бих завелдетето си да слуша, поради неприличност бих му сложил червена точка.

Избърза ли се съсзатварянето на лагера, при положение, че при прегледите става ясно, че опасностот зараза няма? Шефката на агенцията за бежанците г-жа Първанова каза, челагерът е бил затворен заради преекспонирането на темата.
Има абсолютнонесериозно отношение на българските институции по проблема. От начало, всякочудо за три дни – те си мислеха, че ще мине и замине. След това по типичнобългарски мърляв начин решиха да заметат проблема под килима или по мърлявначин да го решават, т.е. да не го решават. Страната разполага с огромнасградна база поради това, че ние вече нямаме армия, но имахме такава преди 25години. Съответните активи стоят, обаче, по места, казарми и други помещения, където тези хора можеха дабъдат концентрирани. Крайно несериозни тези бежански потоци бяха концентрираниоколо градове, което създава огромно напрежение. Напълно съчувствам на хората вХарманли или Овча купел, защото, няма какво да се лъжем, ние и те сме коренноразлични като светове. Тъй като визирах афганистанците, как си представяте едни20-30 годишни мъже, които са неграмотни, основното им занятие е войната ивсякакви други неща, но не и системна трудова дейност, че ще имат цивилизованои европейско поведение в една страна. На нас те гледат като на транзитнатеритория, а на Европа като на място, което им е длъжно.

Говореше се, че етрябвало да бъдат разделени, то и не е късно…
С можеше итрябваше, и десет цента, и кафе не можеш да си купиш, казваше героят на Чандлър – Марлоу. Като се е обърнала колата пътищамного.

Сега ще гиразселват по границата.
Това е таковаголямо безумие, че просто нямам думи. Къде точно?! Чувам, че щели да взиматфургони, да ги слагат на голо поле. Просто не ми се говори. Да не споменавам, чеима и една друга страна, за която някои хора все пак повдигат въпроса, но това показва,колко безправова е българското общество всъщност. Вижте, огромна част от тези хораса престъпници по българския Наказателен кодекс. Ние, или ще прилагаме закона,или ще приемем, че той не се прилага в България и тогава ще действа правилатана дивия запад. Голямата част от тези хора извършват нарушение на държавнатаграница. Или правоохранителните органи ще си изпълняват работата, или ще кажат,че има категории хора, за които наказателният кодекс не важи.

Вие казахте, чесмятате това за добър бизнес?!
От юридическагледна точка става въпрос за престъпление. Ние опаковаме въпроса, или милозливоала Хелзинския комитет, или във всякакви други политически злоупотреби, но непоставяме нещата от тяхната формална юридическа гледна точка. Това са престъпнициот гледна точка на правото. Това е първо, второ – отдавна е ясно, че стававъпрос за организирано движение. Отдавна е ясно, че става въпрос за хораорганизирани, финансирани, за да се изнасят към Европа, основно в Германия.Отдавна е ясно, че тези бежански потоци очевидно са игра в нечия геополитическастратегия, не само Турция имам предвид, тук можем да насложим и казуси като Брекзит,като СЕТА, въобще бъдещето на Европа като единен политически субект, т.е. товае брънка от една много по-сериозна игра.  

Къде сбърка правителствотона ГЕРБ в проблема с бежанците, които казвате за Европа ще са като ухапване откърлеж, а за България като ухапване от змия?
При всичките синегативи и това, че ЕС не се намира в най-добрата си форма, все пак не тозипоток е нещото, което ще предизвика колапса му. Но за общество, което е на краяна своите морални, икономически и интелектуални сили като българското, еднореално разиграване на бежанската карта, каквато Ердоган заяви, че ще употреби,ако се наложи, би означавало край. Не ухапване от змия, а направо от анаконда. Имаи друго – трябва да бъдат разбрани истраховете на огромна част от българското население, особено там, в онзи край.Вижте, полосата южно от Стара Загора и Ямбол до турската граница, реално епразна, там няма хора.

Имаше такаваидея бежанците трайно да се заселят пообезлюдените ни села…
Който приеме товарешение, ще бъде записан със златни букви като човека, който е затрил петатабългарска държава. Става въпрос за това, че така се променя етническиятсубстрат на страната. Трябва да се кажеясно – или България все пак ще е държава на българите, страна с определеннационален цивилизационен код и има определени изисквания за защитата му, илиако ще ставаме мултикултурна територия, от която всеки ще влиза и излиза, некабъде казано ясно и тогава да закриваме българската държава в този ѝ вид.

Кой ще извлечеполитически дивиденти от случилото се, освен националистите?
Всички паразитиратвърху проблема, тук невинни няма. Всъщност аз не виждам и сериозни решения напроблема, има неразбиране в дълбочина.

По повод напопулизма, Томислав Дончев в Панорама каза, че той е диво животно – може и дате стъпче или изяде, за кого се отнася това?
Много удачносравнение. Така е! Популизмът, обаче е удобен. Бих цитирал един френскифилософ, който каза – „Не наричайте с популизъм всички неща, които не разбирате”.Светът не се управлява с етикетиране, а с решения и тяхното изпълнение. Каквоозначава популизъм?! Българското общество е ужасно уморено. Цялостно е уморенои лишено от всякакви съпротивителни средства, националният имунитет е нанай-ниските нива за последните 128 години свободна българска история. Двамилиона и половина са се изнесли оттук, това е активното ядро на българскатанация. Това, което е останало тук е със занижени съпротивителни възможности,бих казал и интелектуален капацитет, зная какво ще последва от това, коетоказвам. Структурата на българското общество прилича по-скоро на страна оттретия свят, отколкото на европейска страна. 80 на сто от населението е подвсякакви стандарти за развита европейска страна, огромна част от останалитеикономически активи се държат от 50-100 семейства, т.е. това е структура набананова република, как очаквате тя да роди демократични образци.

Вие всъщностопределяте и ерата Борисов като авторитарен режим?!
Страната ебременна с авторитаризъм. Вече имаме трети опит да се наложи едноличен режим ито доста успешно бих казал. Не съм сигурен, че няма да се повтори опита.Съществуват системни причини това да постоянства.

За кого работидългата предизборна кампания, който ще извлече най-много дивиденти допредсрочните избори? Кой ще извлече най-много дивиденти дотогава, възможно ли етова да е Борисов?
Не, вече заявих, чеерата ГЕРБ си отива, партията ще остане, разбира се, ще се трансформира посъответния ред. Очевидно ще има пренареждане на пъзела политически. Друг евъпросът дали това е добро или лошо.

Има ли партия унас, която може да отреже свинската опашка на властта, която расте и дебелее 27години? За това ще се бори ДСБ, обяви вчера Радан Кънев?
Към т.нар. българскидесни се отнасям като към психично болни, които трябва да бъдат обгрижвани. Даговориш за нов десен проект, който щял да спре земното притегляне в страна съссоциалната структура, за която говорих досега, нещо не си наясно с базовитепредпоставки за наличието на дясно в България.

И Ламбо каза,че пред БСП излиза борба с дебелия…
И БСП трябва даотговорят като партия на сериозни въпроси – партия на кого са те, партия наедрия капитал, на българската олигархия или партия на жертвите на олигархията?! БСПносят огромна отговорност за тези 25 години преход, това съвсем не означава, чебългарските десни са невинни.

Не вярвате, ченякой може да отреже въпросната свинска опашка?
Как ще отреже?!Това означава лявата ръка да отреже дясната. Не виждам как ще стане.

Стана ясно, че оттози свят си е отишъл Фидел Кастро, и по повод кончината му се лашнахме в дветекрайности – от възхвала и презрение на кубинския лидер до какво ще пише за него вучебниците?
Велика историческафигура, човек епоха. Каквото и да пише за него. Ще перифразирам един другтитан, който казва – „Знам, че върху моя гроб ще се сложат всякакви боклуци, новетровете на историята ще ги отвеят.” Фидел Кастро сам по себе си е институцияот огромна величина, така че каквото и да говорят за него, няма абсолютноникакво значение. Това, което той направи за Куба и за народа си, защото сегапреекспонират материалната мизерия, върна достойнството на кубинците и това емного важно. Няма друг латиноамерикански народ, който да има таковадостойнство.

А какво празнувахаонези, избягали от Куба в Маями?
И аз си задавамтози въпрос! Може би искат Куба да стане предверие на Маями. Пак повтарям, Кубапо времето на Кастро върна нещо, което не съществуваше никъде в ЛатинскаАмерика – достойнството на кубинците.