Как е животът извън политиката?

Животът по начало е многохубаво нещо, той e една магия. Ние като че ли недостатъчно оценяваме и се радваме на тозиизумителен шанс да ни има на този свят. Азлично му се радвам, въпреки всичките проблеми и неприятности, коитомогат да се случват на човека. Смятам, че е престъпление да не оценим тозиизумителен шанс да ни има на този свят!

Макар и в България, някои многострадат, че са родени тъкмо тук…

Аз обичам България, немога да си представя нито за миг да бъда някъде другаде за много дълго време.Още от млада възраст съм си задавал въпроса – ако ми кажат избирай си държава,какво да работиш и заплата извън България – не, не искам, искам тук, тук сечувствам на мястото си, не искам никакви заплати, никакви чужбини. Човек даобиколи – да! Но цял живот да съм някъде другаде, никога.

За политиката може ли да кажетесъщото – че винаги сте си я обичали и сте искали да бъдете в нея?

Не, политиката ми дойдевнезапно, без да съм очаквал, като гръм от ясно небе и ме завъртя, даже не щеда ме пусне съвсем.

Да, тази седмица искат да вивърнат в политиката. И от ляво и от дясно ви харесват за възможенкандидат-президент. Симпатизират ви членове на БСП, в Реформаторския блок дажесте сред номинираните. Борислав Великов разговорял с вас дали сте съгласен, авие сте се усмихнали. Как да тълкуваме тази загадъчна усмивка?

В смисъл, че не се възпротивих,тъй като имах потребност да получа някакво признание от по-дясното политическопространство. Не бих искал да бъда отъждествяван с БСП, макар че уважавамлявата идея като такава. Трябва да има такава, България има нужда от силна несамо дясно, но и лява партия.

Понеже ви харесват и от ляво иот дясно, склонен ли сте да бъдете тази обединителна фигура, за какватопризовават?

Обединителна фигура е многозадължаващо, не знам дали имам капацитета за чак такава фигура, макар че в себеси усещам някакви подобни способности, аз съм консенсусен човек, обичам дазаглаждам противоречията, като медиатор бих бил успешен, така че от тази гледнаточка има нещо, което може би в мен е заложено в тази насока, но все пак нетрябва да бъда надценяван!

Ще се замислите ли ако бъдетереална номинация?

Наистина трябва много да помисля.Ако питате жена ми, тя направо е склонна да ме убие, ако има вероятност да бъдемподложени на подобен режим, на какъвто бяхме подложени преди 10-12 години – много ограничения в личния живот, човекпрестава да има такъв, отвсякъде пазен, отвсякъде напрежение! Така че акопитате нея, аз не бива да се съгласявам за нищо на света.

А вие, категоричен ли сте – Даили Не?

На този етап не може да се каженищо категорично. Много трябва да се внимава, когато човек се изказвакатегорично.

Какво би ви накарало да сезамислите по-сериозно?

Зависи от много фактори, зависихората около мен как гледат, доколко бих бил припознат от обществото… многоса факторите. Много ми е рано да говоря категорично!

Ако кандидатурата бъденадпартийна?

Това повече ме блазни. Азпоначало не съм партиен човек, НДСВ силно ме впечатли с новитеидеи, тази младост, тази енергия и това е всъщност моята партия.

Първоначалната ви реакция каторазбрахте, че членове от БСП искат номинацията ви за президент, беше да кажете,че това е несериозно. Сега ми звучите по-сериозно след номинацията наРеформаторския блок.

След като получих и тазиноминация, това в някаква степен, в малка степен, прави нещата по-различни.

Това под 50 на сто ли значи?

Доста, чувствително под 50%.

Наистина ли са в ход разговорисъс Симеон Сакскобургготски за неговото издигане за президент? Казвали сте, четова е и ваша номинация!

Tова е моя искрена мечта.Чудесно зная и не само аз, огромния авторитет, който има СимеонСакскобургготскси в Европа и света. Няма друга личност, която да може така дапредстави България, както той.

Тойкато че ли няма желание за това, заявявал е, че няма такова намерение?!

Той няма как да има желание,ако няма много мощна подкрепа. Не може да се нареди като един от многото и да чакакак ще гласуват хората. Той трябва да има уверение от големите политическисили, че те се обединяват в името наБългария, че загърбват своите тяснопартийни интереси, той по най-добър начин можеда ги представи. Той е човекът, който седи от дясната страна на английскатакралица и всеки държавен мъж и жена могат да го приемат по всяко време. Нямадруг такъв у нас, наречен мистър Европа преди десет години. Ползва се с таковауважение, а ние тук го пропиляваме като национален капитал. Не малко обидипреживя, така че не му е лесно.

Той е повече харесван навън,отколкото тук, така че шансовете му да бъде избран за президент какви са?

Ако големите сили се обединят,не е толкоз трудно общественото мнение да бъде пренастроено за месец-два, тъйкато действително това е национално богатството, с каквито и да е обидниепитети да се отнасят някои хора. Ше загубим, ако не направимтази стъпка.  Все още се надявам, четеоретически е възможно да бъде издигнат, макар шансовете като че ли не саголеми.

Призовахте ГЕРБ, БСП и ДПС дасе обединят около неговата кандидатура, ще го сторят ли?

Предполагам, че партийниятегоизъм няма да им позволи да направят такова нещо. БСП трябва да секонсолидира, биха си разцепили електората на малки парчета, ако предприематтакъв ход, навярно са прави, гледайки собствените си интереси, но гледайкиБългария трябва да мислят другояче. При ГЕРБ нещата стоят горе-долу по същияначин. Като голяма, силна партия от къде на къде ще издигат човек, който не еГЕРБ. Ние сме най-силните, печелим всички избори последните 10 години. Гледайкипартийно – няма да направят тази стъпка, но ако го сторят, ще им сваля шапка.

Защо смятате, че лидер напартия не може да бъде президент? Според проучвания – тъкмо Бойко Борисов биспечелил, ако се кандидатира след балотаж с претендента на БСП.

Смятам, че това е принципиалносбъркано – лидери на политически партии да бъдат президенти, защото поКонституция президентът е обидинителната фигура, олицетворява единството нанацията, а партията по дефиниция е част от обществото, със собствени интереси.Лидерите на такива обособени групи да кажат – аз съм обединителна фигура, невърви. Сбъркано е концептуално. Американският президент е нещо различно, тойима изпълнителна власт. Френският е нещо различно, турският е нещо различно, рускиятпрезидент е нещо различно, да не продължавам да изброявам, за Северна Кореяняма да говоря! Там нещата са по друг начин сложени, но държавите, в които президентската институция има основната функция на обединителна нация, да олицетворяваединството на нацията – да бъде партиен лидер това енонсенс, това е дървено желязо. Не го приемам дълбоко в себе си!

За вас Бойко Борисов не би билтакава обединяваща фигура, защото и в ГЕРБ търсят обединител на нацията?

Никакво съмнение, че той имамного силни качества, доказал го е, но неговата сила е в изпълнителната власт,той като президент не би бил толкова ярък, както като министър-председател. Товае моето разбиране, но това, че аз така мисля едва ли ще му попречи ако реши дасе кандидатира!

Наистина ли Конституциятапозволява на Георги Първанов да се кандидатира за трети мандат, както тойтвърди?

Конституцията е с формулировка,която дава възможност за различно тълкуване. Буквалното тълкуване води до това,но широкият смисъл, духът на закона е друг. Има риск Конституционният съд да сепроизнесе не в негова полза, но като че ли той няма същинското намерение да секандидатира. Дали е така или не, да не гадаем.

Възможно ли е Слави Трифонов дасе яви такава обединителна фигура, зорлем го тикал Конституционният съд къмполитиката като отмени три от шестте въпроса на шоуто за референдума, перифразирам негови думи?

Той е явление в нашатадействителност, никакво съмнение, има много силни качества, иначе не би сезадържал вече толкова години на телевизионния екран. Вероятно вече е узрял,така ми се струва, като че ли допълнителен стимул му даде съдът. Това гоамбицира и той би могъл да разбърка картите, ако действително решида влезе в битката.

Може ли моралът да бъде надзакона, както твърди екипа на предаването?

Мога да изнеса цялалекция по темата, но ще се въздържа. По начало моралът е имплантиран взаконовите, но в определени случаи има разминаване между моралните и законови норми! Например не е морално човек да забогатее, без труд, обаче законътпозволява това нещо, като допуска различните видове лотарии. Пускаш билетче иставаш милионер. Строго погледнато, не само християнският морал, а всеки морале против такъв вид забогатяване, но ето че законът го допуска. Не можем дакажем, че моралът е над закона, няма как, защото тогава ще имаме безвластие,тъй като моралът не е единна категория, различните обществени слоеве, иматразличен морал.

Хората си казватзащо депутатите да не бъдат 120. Като парламентарен председател водихте неравнабитка с гласуването с чужди карти и отсъствията от залата. Колко депутатистигат?

Ако питате хората и20 са много. Ако има такъв референдум, навярно ще бъде подкрепен. Но трябва Великонародно събрание и промени в Конституцията, за да се промени броят им! Има решение наКонситуционния съд /КС/, според което за промяна на броя на депутатите трябваВелико народно събрание.  Дали е правилноили не, няма да го коментирам, това е решение на КС, което задължава всички нас.

Колко депутатистигат, ако се абстрахираме от невъзможността да се случи на този етап?

Ако сеабстрахираме, ми се струва, че 180 е оптималното число. 240 като че ли са многос оглед на това, че не сме девет милиона души население, както бяхме, асме седем, което е сериозно намаление. Така че представителната норма не сенарушава особено, ако станат 180 или не повече от 200. 120 ми се струват твърдемалко.

За съдебнатасистема няма да говорим, казахте през седмицата, че имате алергия по темата.

Радвам се, че нямада говорим. Отдавам заслуженото на министър Захариева, тя е много борбена, новече не гледам какво е станало, защото наистина получих алергия.

Снимка: Bulfoto

Обещах да си говорим за книгите.  В Аз не бях политик разказвате любопитни неща от времето, когато бяхте на висок пост във властта,как са ви предложили мястото на парламентарен председател. Кой трябва да випомоли, отново царят ли, за да се замислите сериозно върху идеята да стекандидат-президент или ще му отговорите „Аз още по-не ставам!

Има фигури, коитомного уважавам и не е без значение тяхното мнение, една от тях е тази на Симеон Сакскобургготски. Ако той ме посъветва в някои от посоките, това може да изиграе важна роля вкрайното ми решение. Има и други фигури, които биха ми повлияли, но все ощеняма такива, които да са го направили.

Да разкажетеконкретната случка от книгата с въпросната фраза – Аз по-не ставам! Тя е от времето,когато трябва да се избере кой да бъде министър-председател.

Това беше от кухнята.Излязохме извън двореца Врана, тъй като царят се опасяваше да нямаподслушвателни устройства. Отидохме в парка, започнахме да говорим кой да бъдеминистър-председателят и когато казаха да е Симеон, той каза – Аз не ставам исе обърна към мен с думите – Герджиков, защо вие не станете?! Аз отговорих – Азоще по-не ставам!

Друг човек есмятал, че става за това, със самочувствие, едва 31 – годишният тогава НиколайВасилев…

Той има много силникачества, но възрастта му беше твърде, чак смущаващо, крехка.

Защо нямате нужнотосамочувствие, смятате се за надценяван?

Съвсем искрено гомисля. Имам силни качества, обаче не чак толкова!

И сега ли винадценяват с номинацията за евентуален кандидат-президент?

Така си мисля!