Водата на планетата е под постоянна заплаха заради нарастващия брой на населението, климатичните промени и постоянно нарастващите потребности в промишлената и хранителната индустрия. В момента приблизително 2,2 милиарда души живеят в региони без достъп до чиста питейна вода, а над 1,6 милиарда живеят в държава или регион, в които липсва изградена инфраструктура за извличане на вода от източници. За да обърне повече внимание на проблема с изчерпването и замърсяването на водните ресурси, ООН определя  22-ри март за  Международен ден на водата, за да отпразнува водата като основен ресурс за поддържането на живота на планетата, но и за да вдъхнови повече хора и компании да предприемат по-отговорни действия към запазването ѝ. Да вземем по-кратък душ или пък да спрем водата докато мием зъбите си са само част от действията, които всеки от нас може да предприеме, за да пести вода в ежедневието си.

В България водната криза също е нарастващ проблем след като бяха отчетени рекордни ниски нива на язовирите Камчия, който е основният воден източник на Варна и Бургас, язовир Тича, захранващ Шумен, Търговище и Велики Преслав, както и язовир Студена в Перник. Липсата на вода може да има катастрофални последици върху здравето на хората, екосистемата и бизнеса и ще наложи ограничения при набавянето на вода за питейни и хигиенни нужди. Налагането на по-ефективни мерки е от съществено значение за справянето с проблемите в страната. Ефективните мерки засягат не само това, което всеки индивид прави, за да пести вода, но и какво правят големите компании, за да подпомогнат тази глобална мисия. Все повече международни компании разпознават нуждата да предприемат действия към съхранението на водата, като лидерът в хранителната индустрия Нестле е пример за добри практики в сферата.

Нестле предприема редица мерки, насочени към опазването на природните ресурси, както на глобално, така и на локално ниво. Компанията постига похвални резултати в България, където във фабриката си в София непрекъснато се интегрират нови технологии и индустриално оборудване, които да са благоприятни към околната среда и да намалят консумацията на вода при производството. Лицето, което отговаря за всички процеси по подсигуряването на необходимите енергийни нужди на фабриката е Бойко Владимиров – Мениджър индустриални ресурси, като неговият професионален живот е тясно свързан с Нестле още от 2007 г., а конкретната позиция заема през 2013 г.

През последните години Бойко отговаря за планирането и внедряването на различни проекти и инициативи, свързани с намаляване на консумацията на вода и генерирани въглеродни емисии от производствените процеси, където фабриката в София постига много добри резултати. Воден от вярата, че нашите действия днес определят бъдещото на поколенията след нас, Бойко се припознава в основната цел на компанията да опазим водата и всички ресурси на природата за тях.

През последните 10 години Нестле България инвестира в иновативни технологии, които позволяват повторна употреба на вода в производствения процес. Горди сме, че Фабриката ни в София успя да намали консумацията на вода с цели 66% или 99 000 кубични метра вода, което се равнява на годишното потребление на град Ловеч. За 2021 амбицията ни е да намалим с още 2000 кубични метра консумацията на вода, което се равнява на дневната нужда от питейна вода на 1 милион души.“, споделя Бойко Владимиров в специално видео по случай Международния ден на водата.

С все повече корпорации, поемащи отговорност към въздействието си върху природата, можем да станем свидетели на позитивни промени в екологичната ситуация. Нестле България е лидер в действията насочени към опазването на околната среда и спазва неотлъчно своите ангажименти към обществото и природата. Осъзнавайки сериозността на проблема с изчерпването на водните ресурси в България и по света, Нестле продължава да търси нови устойчиви методи за пестене на вода и демонстрира колко е важно големите компании да заемат позиция по въпросите свързани с околната среда, включително водата, изменението в климата и  замърсяването на въздуха.