Милиони найлонови торбички всяка година напускат хранителните магазини, за да заживеят собствен живот натъпкани в голяма посестрима или директно използвани за събиране на боклука. Много от нас всеотдайно си набавят алтернативи с цел опазване на околната среда, които варират от памучни, хартиени, био и рециклирани найлонови торбички. Обаче, обаче “науката още спори”, както обичаме да казваме тук, в главните квартири на егоист.

Йене Вануутгем

Учени от департамента за Околната среда при Технически Университет на Дания направиха интересни заключения за Датската Агенция за Опазване на Околната среда. А, именно: най-щадящи природата са тези направени от полиетилен с ниска плътност (low-density polyethylene LDPE).

Неонбранд

Изчисленията са направени на база жизнения цикъл на торбичката. Това означава, че всички процеси, които са свързани с производството и изхвърлянето на торбичката са включени, отчитайки 15 различни индикатора, измежду които влиянието върху изменението на климата, образуването на озонов слой, сладководното въздействие, риск от рак за човека, консумацията на ресурси и замърсяването с прахови частици.

Били са анализирани седем материала (LDPE, PP, rPET, полиестер, биополимер, хартия, памук и композитен материал) и техните вариации бяха анализирани в съответствие с международните стандарти ISO 14040 и 14044 за редица препоръчителни въздействия върху околната среда.

Сравнено с тези направени от полиетилен с ниска плътност (low-density polyethylene LDPE), датската агенция показва колко пъти всяка от алтернативите трябва да бъде рециклирана за да има същото въздействие към природата.

Карл Фоскър

Ето накратко:

Торбичките от био-найлон трябва да бъдат използвани за пазаруване още 42 пъти след първоначалното излизане от магазина, за да достигне по-малко или равно количество замърсяване на това от LDPE.

Хартиените, без материалът да е минал процес на избелване, трябва да бъдат рециклирани 43 пъти. Памучните торбички трябва да бъдат използвани за пазаруване 7100 пъти или около 22000 пъти, ако памукът е органичен.

От гледна точка изцяло на екологичния индикатор, свързан с климатичните промени, проучването показва, че тези от био полимери и неизбелена хартия имат същото въздействие като LDPE, докато памучните трябва да бъдат рециклирани 149 пъти.

Специално внимание е отделено на разграждащи се или биоразградими торбички от био-найлон. Проблемът с тях е, че не се разграждат напълно и правилно, затова има по-голям риск да бъдат изхвърлени, отколкото изгорени.

Целият доклад на английски е тук.