Да проспиш уикенда е едно от най-големите удоволствия в живота. И все пак някои от нас самного по-добри в тази дисциплина, отколкото други. Съвсем естествено е тийнейджърът да сеизмъкне от леглото в средата на деня, отколкото неговите родители на среднавъзраст. Но дори и в рамките на една възрастова група, съществуват индивидуалниразличия, пише в Quartz Дерк-Ян Диайджейкей – професор по физиология и директор на Sleep Research Center вУниверситета в Съри.

Както е добреизвестнo тийновете са склонни даспят до по-късно от зрелите възрастни, заради различните природниритми. Оказва се, че всъщност ние не сме роби на тялото си.

Ставането отлеглото в неделя е трудно, дори и след скучна събота и дълъг сън през нощта. Часовникът натялото ни генерира ритми, така че да сме нащрек през деня, докато температурата натялото е висока и да спим през нощта, докато температурата на тялото е ниска. Тозичасовник се развил до такава степен, че да съответства на цикъла на светлината и тъмнината,исвързаните с него температури от въртенето на Земята, например. Но значили това, че изкуствената светлина, която използваме, допуска контрол върху тозицикъл?

През 1960г., Юрген Ашоф и Рутгер Вевер изучават съня, тялото и температурните ритми прихората. Доброволците в експеримента им са оставени в мазета без прозорци иподземни бункери, без часовници и лишени от достъп до естествена светлина итъмнина 24 часа. При повечето опити светлините са били включени непрекъснато ихората там нямали контрол върху цикъла светло-тъмно (освен чрез затваряне наочите си по време на сън). Но в някои експерименти, доброволците могли даизключват осветлението, когато искали да заспят и отново го включвали, щом себудели. Същите измествали съня и ритъма на основната си телесната температура по-късно през деня. И в повече от 40% от тези случаи, сънят вече несинхронизирал с телесната температура.

Друг е случаят при ловците, коитоимат само лагерни огньове като източници на изкуствена светлина. Те заспиват едваняколко часа след залез слънце и се будят призори. Но докато светлината намалкия огън няма да повлияе на часовника на тялото, изкуствената светлина правиточно обратното – предотвратява синтеза на съня чрез мелатонина и потискасънливостта.

Когато останеш часовеслед залез слънце и на другата сутрин се будиш за работа, това е не защототялото ти е готово, а заради досадния будилник. И недей да си го изкарваш на алармата за това,че не си се наспал. В известен смисъл всяка вечер ние сепоставяме в бункер като този от опита на Ашоф-Вевер. Защо гасиш лампите и си лягаш,когато не си сънлив? По-добре е да продължиш да работиш, да чатиш сприятелката или просто да си почиваш. В резултат на това часовникът на тялото тисе задвижва в синхронизация с естествения цикъл светло-тъмно. В почивните дни можеда заспиш по същото време или дори по-късно и след това да се събудиш едва,когато тялото ти е готово.

Тази разлика всроковете за сън между работната седмица и уикенда е посочена като социалначасова разлика. Тя е най-осезаема при юноши и млади хора. Нуждата отсън намалява с годините – тийнейджърите се нуждаят от девет часа илиповече, които пада до седем или осем от времето, когато достигнат до петдесетгодини.

И все пак независимоот сходната възраст някои обичат да поспиват по-дълго през уикенда,отколкото други. Без съпътстващи ефекти на изкуствена светлина хората имат естествено бързи или бавни часовници на тялото. Тези с бавен часовникзабавят съня през седмицата и след това спят по-дълго време през събота инеделя.

Има и другииндивидуални различия, които могат да допринесат за промяната на навиците насъня през уикенда. Някои са по-чувствителни към вечерна светлина, отколкотодруги, което означава, че техният мелатонин е по-потиснат. Това може да доведедо по-късното лягане, по-продължителен сън и в крайна сметка по-късно спанепрез уикенда.

От биологична гледнаточка регулирането на времето на сън признава, че сме откъснати от естествениясвят, което определено не влияе добре на здравословната почивка. Но не бива даобвиняваш будилника си, а намали прекомерното излагане на изкуствена светлинапрез нощта и се увери, че утре ще се събудиш свеж.