Трябва да благодарим за големите си мозъците на ДНК правописна грешка в заложения ни генетичен код, според последни научни изследвания. Мутацията присъства още при нашите еволюционни “братовчеди” – неандерталците иДенисовите хора, но изменението не сенамира при най-близките ни роднини – шимпанзетата, пише Хелън Бригс в BBC.

С течение на еволюирането си ранните хора започнали да развиват все по-големи и по-сложни мозъци, които могат да обработвати съхраняват много информация. Миналата година,учените идентифицирали човешки ген, който според тях води до разширяването наключовата област на мозъка, известна като неокортекс. Те вярват, че генът евъзникнал преди около пет или шест милиона години, в следствие на което човекът се разграничил от шимпанзетата.

Сега изследователи саоткрили още една малка ДНК промяна – точкова мутация, която според тях променила функцията на гена, предизвиквайки процеса на разширяване на неокортекса.

Д-р Виланд Хътнър от Института по молекулярна клетъчна биология и генетика в Дрезден, е ръководителят на изследване публикувано в списание Science Advances. “Точковата мутация в специфичния човешки ген позволява разширяване на съответните стволови клетки, които правят мозъка голям,” коментира той пред BBC News

За сравнение средното тегло на съвременния човешки мозък е 1352 грама, докато теглото на мозъка на възрастно шимпанзе е едва 384 грама. Днес нашият мозък може да съхранява, събира и обработвамного информация за части от секундата, като в същото време може да разреши проблеми и да създаде абстрактни идеи иобрази. 

Преди между два и шестмилиона години, предците на съвременните хора са започнали да ходят изправени ида използват прости инструменти. По време на този дълъгпериод от време, размерът на мозъка започвал да нараства. От преди близо 800 000години мозъкът продължавал да се увеличава допълнително, като помагал на предците ни даоцелеят в един променящ се свят.

И все пак остават многовъпроси за това как ранните хора се развили по-големи мозъци, за да съществуваме и днес.